BLOG

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh phổ biến trong lớp học

Những câu giao tiếp tiếng Anh đơn giản và dễ nhớ theo các tình huống dưới đây sẽ giúp thầy cô giáo ‘ghi điểm’ nhiều hơn trong giờ giảng dạy, học sinh, sinh viên cũng trở nên tự tin hơn khi nói chuyện với giáo viên của mình.

Luyện thi chứng chỉ Staters, movers, flyers Cambridge YLE 2018 có gì mới

Luyện thi chứng chỉ Staters, movers, flyers Cambridge YLE 2018 có gì mới

Học tiếng Anh trực tuyến và những hiểu lầm nguy hiểm

Học tiếng Anh trực tuyến và những hiểu lầm nguy hiểm

9 Lợi Ích Từ Việc Học Tiếng Anh Online cho Doanh Nghiệp

9 Lợi Ích Từ Việc Học Tiếng Anh Online cho Doanh Nghiệp

Xem tất cả(244)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:31 24/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Hoàng Thị Như Quỳnh

1 2 3 4 5
21:16 24/04/2018

Đã đánh giá (RAF): verry good!

Ánh Minh

1 2 3 4 5
11:03 24/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:01 24/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good Teacher. Thanks Teacher so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:51 24/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good Teacher. Thanks Teacher so much.

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
08:42 24/04/2018

Đã đánh giá (JOYCE): good teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
05:11 24/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): I like your lesson tonight. I hope to see you more

Mai Chi Tho

1 2 3 4 5
22:46 23/04/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): nice teacher!

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
14:48 23/04/2018

Đã đánh giá (JAYEN): he is really nice and enthusiastic

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
13:14 23/04/2018

Đã đánh giá (NEIL): he is really funny

sang dd

1 2 3 4 5
23:15 22/04/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Connection failed with error "org.kurento.j....... Browser will reload after 5 seconds" on e-space software. Only learned 15 mins

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:10 22/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher. The recommendations of her will concern the students adjusting to progress in studying.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:01 22/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher. The recommendations of her will concern the students adjusting to progress in studying.

Thái Việt Hung

1 2 3 4 5
11:28 22/04/2018

Đã đánh giá (JOYCE): nice to meet you , see you again

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
09:13 21/04/2018

Đã đánh giá (PEARL): thanks teacher

Ánh Minh

1 2 3 4 5
21:46 20/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you so much. Have a great weekend

Ánh Minh

1 2 3 4 5
21:46 20/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you so much. Have a great weekend

Ánh Dương

1 2 3 4 5
21:35 20/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you so much.

Ánh Dương

1 2 3 4 5
21:35 20/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you so much.

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
14:23 20/04/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
14:13 20/04/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
14:05 20/04/2018

Đã đánh giá (MINHHA ):

Ánh Dương

1 2 3 4 5
11:13 20/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Very good

Ngoc Ha

1 2 3 4 5
09:53 20/04/2018

Đã đánh giá (NEIL): a sympathetic teacher - great

Huy Hieu

1 2 3 4 5
21:41 19/04/2018

Đã đánh giá (CAMELLE ): Great lesson. Thanks

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:03 19/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
15:58 19/04/2018

Đã đánh giá (JAYEN): he is a passionate teacher. I highly recomend

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:55 19/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher and She knows how to make her students more progressive.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:37 19/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher and She knows how to make her students more progressive.

Ánh Minh

1 2 3 4 5
09:23 19/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Very good

Ánh Dương

1 2 3 4 5
09:25 19/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Very Good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:58 18/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thanks for your lesson. You're very quickly to learn. Goodbye.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:57 18/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): a very good and nice teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:24 18/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): a nice teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:33 18/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): very very good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:32 18/04/2018

Đã đánh giá (JANE ): really.She is a very good.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:14 18/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): you a nice teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:55 18/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): she is very very good.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:22 18/04/2018

Đã đánh giá (ALLAN): wow

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
16:21 18/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): .

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:34 18/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:28 18/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:19 18/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:13 18/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
08:28 18/04/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): she is nice and enthusiastic teacher. I highly recomend

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
07:11 18/04/2018

Đã đánh giá (JOJO): she didn't add my skype without a word. It wasted me 30 minutes

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
07:27 18/04/2018

Đã đánh giá (EMMA): she gave me a lot of valuable knowledge

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
20:32 17/04/2018

Đã đánh giá (ANNIE): awesome!

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
20:24 17/04/2018

Đã đánh giá (ANNIE): awesome!

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
20:31 17/04/2018

Đã đánh giá (JAYEN): he is a nice and kind teacher

Ánh Minh

1 2 3 4 5
14:08 17/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Very good

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
08:12 17/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Very goods

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
08:47 17/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): thank co giao rat nhieu ve bai hoc bo ich

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:26 16/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Shirani is a good teacher. She has helped me improve my listening and speaking skills English(because I have stopped studying English for a long time). Thank you Shirani so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:15 16/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Shirani is a good teacher. She has helped me improve my listening and speaking skills English(because I have stopped studying English for a long time). Thank you Shirani so much.

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
20:01 16/04/2018

Đã đánh giá (ANNIE): great!!!

Hà Trọng Luân

1 2 3 4 5
20:46 16/04/2018

Đã đánh giá (ANNIE): great!

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
19:25 16/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): The teacher is very good. You will have a lot of opportunities to use English, but try to learn new words and grammars. My new words are too few, and the grammar is not so good, so try harder.

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
19:17 16/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): The teacher is very good. You will have a lot of opportunities to use English, but try to learn new words and grammars. My new words are too few, and the grammar is not so good, so try harder.

Trần Tuấn Hào

1 2 3 4 5
15:58 16/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): cô rất nhiệt tình, đánh giá rất chính xác trình độ của mình để giúp mình có lộ trình học hiệu quả nhất, cảm ơn cô :)

Nguyen Hong Khanh

1 2 3 4 5
22:23 15/04/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thanks for your lesson, you are a good teacher

Nguyễn Phúc Lâm

1 2 3 4 5
21:58 15/04/2018

Đã đánh giá (TINA): good

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
13:06 14/04/2018

Đã đánh giá (TINA): she is a quite nice teacher

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
10:40 14/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): .

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
22:05 13/04/2018

Đã đánh giá (MARY): she is a very teacher. I am highly recommended

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
21:28 13/04/2018

Đã đánh giá (JANE ): she is a very nice teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:48 13/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Sge is a good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:29 13/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good Teacher

Đoàn Văn Kết

1 2 3 4 5
10:26 13/04/2018

Đã đánh giá (MAI): good teacher

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:05 12/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you !

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:00 12/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a funny teacher and has good teaching methods

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:53 12/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a funny teacher and has good teaching methods

Hiếu

1 2 3 4 5
13:00 12/04/2018

Đã đánh giá (NEIL): So nice

Dung Nguyen

1 2 3 4 5
13:09 12/04/2018

Đã đánh giá (RAF): very nice teacher

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
12:14 12/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thanks♪(・ω・)ノ

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
12:07 12/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks♪(・ω・)ノ

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
10:09 12/04/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
10:02 12/04/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
10:55 12/04/2018

Đã đánh giá (ANA):

Phạm Thị Minh Hằng

1 2 3 4 5
09:49 12/04/2018

Đã đánh giá (RAF): The class was very fun. I love it.

Phạm Thị Minh Hằng

1 2 3 4 5
09:30 12/04/2018

Đã đánh giá (JAYEN): He is a good teacher. He know how to create the space to me to talk more and practice.

Kim Dung

1 2 3 4 5
23:42 11/04/2018

Đã đánh giá (MICKEY): I really like leaning English with her. She correct pronounciation as native teacher!

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:18 11/04/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thank you for you lesson. I hope to see you next time.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:23 11/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:17 11/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Bigdream

1 2 3 4 5
23:43 10/04/2018

Đã đánh giá (ANA): I'm happy to learn English with you. You're a very good teacher.

Lê Bùi Khánh Vân

1 2 3 4 5
22:44 10/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): very good

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:01 10/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
21:10 10/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): It's great to have lesson with you tonight. I hope to see you soon. Thank you very much

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
19:04 10/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): she is a very good teacher。

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:12 10/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:06 10/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
10:08 08/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank you very much. I hope to see you next lesson

PHAN ANH TU

1 2 3 4 5
03:58 08/04/2018

Đã đánh giá (TINA): Best teacher in E-space so far. Thanks me later.

Bigdream

1 2 3 4 5
23:12 07/04/2018

Đã đánh giá (ALLAN): Thank Allan for your tip. I'll try it and practice more.

Bigdream

1 2 3 4 5
23:56 07/04/2018

Đã đánh giá (ANA): Thank Ana. You're the experienced teacher.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:36 06/04/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Phạm Thị Minh Hằng

1 2 3 4 5
21:41 06/04/2018

Đã đánh giá (RAF): The class with Mr. Raf is so good and funny. I am very glad to learn with him

Phan Thanh Vuong

1 2 3 4 5
11:32 06/04/2018

Đã đánh giá (RAF): he is good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:30 05/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you Teacher for teaching enthusiasm

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:35 05/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you teacher for teaching enthusiasm.

nguyễn nhật tân

1 2 3 4 5
09:18 05/04/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good.

Nguyễn Thị Thắm

1 2 3 4 5
19:21 04/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): I very like this lesson.. she is very friendly and cute.. But i cant learn more because error when i hear..

Nguyễn Thị Thắm

1 2 3 4 5
19:19 04/04/2018

Đã đánh giá (MARY): She teach very good.. she is so beautiful and friendly..

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
11:06 04/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
11:00 04/04/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

July

1 2 3 4 5
22:34 03/04/2018

Đã đánh giá (MAVIC): I appreciate what you taught me, I really enjoy your class, hopefully I have more chances to learn with you

Lữ Phước Tiền

1 2 3 4 5
20:35 03/04/2018

Đã đánh giá (JAYEN): Jayen is a friendly and enthusiastic teacher. We had a very enjoyable class today.

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:14 03/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): cach day cua co rat re hieu va nhanh nam bat duoc , chhi moi dieu tu vung cua minh qua it van can phai hoc nhieu hon nua , thank you co nhiu

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:07 03/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): cach day cua co rat re hieu va nhanh nam bat duoc , chhi moi dieu tu vung cua minh qua it van can phai hoc nhieu hon nua , thank you co nhiu

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:00 03/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): cach day cua co rat re hieu va nhanh nam bat duoc , chhi moi dieu tu vung cua minh qua it van can phai hoc nhieu hon nua , thank you co nhiu

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:50 03/04/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): co day rat tan tinh va de hieu

Lữ Phước Tiền

1 2 3 4 5
10:23 03/04/2018

Đã đánh giá (RAF): RAF is a friendly and competent teacher. It is a pleasure to study with him. He identified my weaknesses in the first class and we are going to work on them. I would highly recommend him to other students.

Lữ Phước Tiền

1 2 3 4 5
10:53 03/04/2018

Đã đánh giá (BELLE): Belle is an absolute pleasure to study with. She is a competent teacher. I would highly recommend her to other students.

mai thị thanh vị

1 2 3 4 5
08:07 03/04/2018

Đã đánh giá (ANA): professional

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:47 02/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): The thoroughness of her teaching is very helpful to students. I like this method of her teaching

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:33 02/04/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): The thoroughness in teaching her is very useful for students

Bigdream

1 2 3 4 5
22:36 02/04/2018

Đã đánh giá (MINHHA ): Thanks for your help. I'll try the best.

Bigdream

1 2 3 4 5
22:01 02/04/2018

Đã đánh giá (MINHHA ): She is so nice and friendly. Help me a lot. Thanks

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:27 02/04/2018

Đã đánh giá (APRIL): a fast teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:40 02/04/2018

Đã đánh giá (ANA): yah. she has blone hair

Nguyen Alden

1 2 3 4 5
13:24 02/04/2018

Đã đánh giá (JOJO): I have been joining her class for 6 sessions. In my view, everything is quite ok. She finished lessons on time and help me to improve english skills. I have been pratieced English more. In addition, i understand a little life of Philippines.

Đỗ Bảo Tuân

1 2 3 4 5
09:02 01/04/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): the teacher is very enthusiastic

mai thị thanh vị

1 2 3 4 5
08:30 31/03/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): enthusiasm

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:39 31/03/2018

Đã đánh giá (MINH PHUONG): she really beautiful

Paul Nguyen

1 2 3 4 5
21:50 30/03/2018

Đã đánh giá (MAI): you are a great teacher

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:33 30/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thank for your lesson. I enjoy verý much. See you next time

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
21:52 29/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is very funny and her lectures are really charismatic

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
21:00 29/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is very funny and her lectures are really charismatic

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:38 29/03/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
20:40 29/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
20:10 29/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher and very thoughtful

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
20:58 29/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher and very thoughtful

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
15:15 29/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
15:07 29/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
15:55 29/03/2018

Đã đánh giá (MINHHA ):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
15:40 29/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
15:30 29/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Pham Hong Ngoc

1 2 3 4 5
21:33 28/03/2018

Đã đánh giá (JANE ): She is very nice and helpful. After listened to my problem, she gave me the way to solve this.

Tuấn Dũng

1 2 3 4 5
20:48 28/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): I like a book of Finbo thank you

Camellia

1 2 3 4 5
08:12 28/03/2018

Đã đánh giá (MINHHA ): She gave me a meaningful & useful lesson at the first sight. She's very friendly as well ... Hope to see her soon. <3

Bigdream

1 2 3 4 5
00:43 28/03/2018

Đã đánh giá (PEARL): Thank Pearl, Hope to learn with you in future

nguyen thanh tai

1 2 3 4 5
22:44 27/03/2018

Đã đánh giá (MINHHA ): a wonderful and dedicated teacher!

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:59 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:52 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:56 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Very well teacher

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:34 27/03/2018

Đã đánh giá (HOAIAN): cô dạy rất tốt , còn sửa cách phát âm nữa , thanks you cô nhìu

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
18:32 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Very well teacher

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
15:08 27/03/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
15:56 27/03/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Bigdream

1 2 3 4 5
08:09 27/03/2018

Đã đánh giá (ANA): Thank ANA. You are so amazing and good teacher. Hope you study with you more times.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:22 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
08:15 27/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:59 25/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a very good Teacher

Đặng Kiều Phong

1 2 3 4 5
23:54 24/03/2018

Đã đánh giá (PEARL): no teacher at all for thís class

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:38 24/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a funny teacher and her lectures are interesting.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
05:25 24/03/2018

Đã đánh giá (JANE ): I like her very much

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
05:52 24/03/2018

Đã đánh giá (ROSE): she always beautiful

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
05:02 24/03/2018

Đã đánh giá (ANA): she speak very well

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
05:30 24/03/2018

Đã đánh giá (ANA): he very good

Bigdream

1 2 3 4 5
22:07 23/03/2018

Đã đánh giá (ELLA): ELLA is a good and nice teacher.

Le Van Thanh

1 2 3 4 5
15:22 23/03/2018

Đã đánh giá (TINA): Tks. for your enthusiasm and professor of your.

Nguyen Alden

1 2 3 4 5
13:29 23/03/2018

Đã đánh giá (JOJO): I followed her to learn english three times last week. In my view, i am quite satisfied with her lectures. However, she shoud focus on these questions which is mettioned in the end of lesson. I want to speak more to improve speaking skill

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
10:05 23/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:13 22/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:06 22/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:25 22/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): ※

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:11 22/03/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): ❀

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
06:33 22/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a very dedicated teacher. Her tutorials are very helpful to students.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
06:17 22/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a very dedicated teacher. Her tutorials are very helpful to students.

Phạm Thị Minh Hằng

1 2 3 4 5
20:34 21/03/2018

Đã đánh giá (JOJO): There are some problem with Ms. Jojo microphone and her computer. So we could not study in the timely manner and missed the lesson

Phan Mỹ Thanh Huyền

1 2 3 4 5
11:05 21/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): She's very nice. Thank you for your support.

Dung Cai

1 2 3 4 5
09:31 21/03/2018

Đã đánh giá (MARY): Good class

Bigdream

1 2 3 4 5
09:49 21/03/2018

Đã đánh giá (BEN): Ben is so friendly and nice.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:18 20/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:09 20/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good teacher

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
07:57 20/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
07:47 20/03/2018

Đã đánh giá (NEIL):

Ưng Văn Viên

1 2 3 4 5
22:53 19/03/2018

Đã đánh giá (ANA): very good.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:59 19/03/2018

Đã đánh giá (ANA): she very good at voice

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:16 19/03/2018

Đã đánh giá (NINA): she very very beautiful

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:31 19/03/2018

Đã đánh giá (IWAN): he very good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:53 19/03/2018

Đã đánh giá (AMANDA): oh.she from american

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:06 19/03/2018

Đã đánh giá (AMANDA): she very beautiful

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:31 19/03/2018

Đã đánh giá (ALLAN): wow.It't very exciting

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:50 19/03/2018

Đã đánh giá (JANE ): very good

Đỗ Lê Hồng Ngọc

1 2 3 4 5
10:41 18/03/2018

Đã đánh giá (NEIL): Very very very good and funny teacher. I can improve my Enlish skills. Thank you so much.

Đỗ Lê Hồng Ngọc

1 2 3 4 5
10:47 18/03/2018

Đã đánh giá (NEIL): Thank you so much!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:29 17/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a excelent teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:13 17/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a excelent teacher

Tuấn Dũng

1 2 3 4 5
19:17 17/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): thanks you very much teacher April

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:23 17/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Her lecture was helpful. She teaches meticulously, helping students understand more.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:26 17/03/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Her lecture was helpful. She teaches meticulously, helping students understand more.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
23:27 15/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
23:21 15/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Cao Thi Mai Hoa

1 2 3 4 5
17:25 15/03/2018

Đã đánh giá (TINA): Teacher Tina is very good at motivating her students like me. I love to read her comments after class finished. Thank you, Tina.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:47 15/03/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thanks♪(・ω・)ノ

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
20:45 14/03/2018

Đã đánh giá (MICKEY): giao vien day kha nhiet tinh, rat tot

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:52 13/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:45 13/03/2018

Đã đánh giá (CAROL): Good

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

3) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

4) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

5) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

6) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

7) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

8) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

9) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

10) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

11) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

12) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

13) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

14) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

15) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

16) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

17) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

18) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

19) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

20) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

21) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

22) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

23) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

24) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

25) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

26) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

27) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

28) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

29) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

30) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

31) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

32) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

33) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

34) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

35) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

36) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

37) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

38) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

39) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

40) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

41) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

42) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

43) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

44) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

45) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

46) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

47) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

48) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

49) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

50) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

51) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

52) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

53) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

54) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

55) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

56) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

57) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

58) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

59) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

60) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

61) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

62) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

63) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

64) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

65) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

66) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

67) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

68) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

69) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

70) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

71) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

72) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

73) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

74) Đặt tên ý nghĩa trong tiếng Anh Xem thêm

75) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

76) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

77) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

78) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

79) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

80) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

81) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

82) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

83) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

84) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

85) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

86) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

87) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

88) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

89) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

90) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

91) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

92) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

93) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

94) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

95) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

96) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

97) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

98) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

99) 13 ưu điểm của học online Xem thêm

100) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP