BLOG

Thông báo: Kết quả cuộc thi Game Show English Speaking

Trải qua 3 tuần diễn ra, Cuộc thi Gameshow mùa hè đã chính thức khép lại. E-space CHÚC MỪNG các em và CẢM ƠN sự quan tâm của Quý phụ huynh.

Thông báo Vòng thi bình chọn trên Facebook - Gameshow mùa hè 2018 bắt đầu

Thông báo Vòng thi bình chọn trên Facebook - Gameshow mùa hè 2018 bắt đầu

Top 10 Website Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài

Top 10 Website Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài

11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

Xem tất cả(250)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:55 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:51 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:46 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:41 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:37 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:31 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thanks teacher

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:19 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thanks teacher

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:13 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:07 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:01 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:56 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:52 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:43 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:38 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:33 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:28 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:24 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:19 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:15 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:11 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:05 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:01 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:56 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:44 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): she is kind and cute

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:25 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): the teacher is enthusiastic.

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:27 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): a good teacher

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:06 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:36 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:23 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:08 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): perfect

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:47 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thanks teacher i hope see you next time

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:53 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): i was happy because i learned english with you

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:49 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): she is very beautiful and friendly

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:10 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thanks for the lesson

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:44 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): she teach very well

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:16 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): a good teacher

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:59 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
07:42 17/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Ưng Văn Viên

1 2 3 4 5
00:41 16/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): very good

Huỳnh Xuân Phương

1 2 3 4 5
23:15 15/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): You're great.

Huỳnh Xuân Phương

1 2 3 4 5
23:02 15/07/2018

Đã đánh giá (MICHAEL): You're awesome!

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
22:03 15/07/2018

Đã đánh giá (EVELYN): good!

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
21:03 15/07/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): amazing teacher!

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
21:49 15/07/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): amazing teacher!

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
21:51 15/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Good!!

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
21:31 15/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Nice

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
18:57 15/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thank for the leson

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
18:43 15/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): great

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
13:58 15/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): she is a good and friendly teacher.

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:59 14/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô dạy nhiệt tình và kỹ

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:55 14/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô dạy nhiệt tình và kỹ

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:49 14/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô dạy nhiệt tình và kỹ

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:44 14/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô dạy nhiệt tình và kỹ

Nguyễn Nam Khánh

1 2 3 4 5
21:20 14/07/2018

Đã đánh giá (IVY): good

Nguyễn Nam Khánh

1 2 3 4 5
21:01 14/07/2018

Đã đánh giá (TRONGLE): buổi học không thành công, con không học được

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
21:18 14/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Good teacher

Phuc

1 2 3 4 5
10:33 14/07/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
09:16 14/07/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Good

Le Nguyen Thanh Phuong

1 2 3 4 5
06:28 14/07/2018

Đã đánh giá (MARY): Excellent

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
22:48 13/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): she teach well and very friendly!!

Thai

1 2 3 4 5
16:41 13/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): it is a good time

Trương Quỳnh Tú

1 2 3 4 5
12:53 13/07/2018

Đã đánh giá (BELLE): She made the lesson more interesting.

Trương Quỳnh Tú

1 2 3 4 5
12:17 13/07/2018

Đã đánh giá (PEARL): She teaches well so that everyone can choice to learn English with her.

Thạch đăng khoa

1 2 3 4 5
10:32 13/07/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Cảm ơn cô nhiều

Trang Bui Thu

1 2 3 4 5
08:06 13/07/2018

Đã đánh giá (TINA): This section she did not focus 100% on communication with me and the topic. Hope to have efficient sections in the next time.

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
07:08 13/07/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank You for your teaching.

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
23:27 12/07/2018

Đã đánh giá (EVELYN): good!

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
20:33 12/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thank you for teaching me

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
20:56 12/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Perfect

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
15:46 12/07/2018

Đã đánh giá (APRIL): .

Thạch đăng khoa

1 2 3 4 5
08:00 12/07/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): good teacher

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
21:01 11/07/2018

Đã đánh giá (EVELYN): she tell me some funny stories, it's so fun!!

Phuc

1 2 3 4 5
21:15 11/07/2018

Đã đánh giá (MICHAEL): Very good teacher!

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
14:52 11/07/2018

Đã đánh giá (IVY): She is a very good teacher,thank you!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
13:26 11/07/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): .

Phuc

1 2 3 4 5
22:18 10/07/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good teacher!

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
21:06 10/07/2018

Đã đánh giá (EVELYN): she teach well and very kind. she's a good friend!!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:29 10/07/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

pham vu nam phuong

1 2 3 4 5
20:12 10/07/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): I will try to learn new words before learn to new lesson with teacher. Mr Keegan is always teach me careful and devoted.

trương ngọc ánh

1 2 3 4 5
10:53 09/07/2018

Đã đánh giá (IVY): perfect +

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
22:40 08/07/2018

Đã đánh giá (IVY): one word "terrific"!

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
22:12 08/07/2018

Đã đánh giá (EVELYN): good , she teach well!!

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
18:18 08/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô rất tận tâm

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
18:13 08/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô rất tận tâm

Trần Hoàng Nhân

1 2 3 4 5
18:01 08/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Ms.Annie is very execllent

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
15:05 08/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thank you for the lesson

Đoàn Đức Duy

1 2 3 4 5
21:01 07/07/2018

Đã đánh giá (IVY): it's good , she teach well and very friendly. i like to study very much!

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
21:50 07/07/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): great teacher!

trương ngọc ánh

1 2 3 4 5
20:03 07/07/2018

Đã đánh giá (IVY): very very good

trương ngọc ánh

1 2 3 4 5
20:45 07/07/2018

Đã đánh giá (IVY): very good

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
10:10 07/07/2018

Đã đánh giá (EMMA): Nice to meet you ! Thank you for your time :) See you soon.

Nguyễn Nam Khánh

1 2 3 4 5
22:06 06/07/2018

Đã đánh giá (IVY): very good

Nguyen Alden

1 2 3 4 5
21:15 06/07/2018

Đã đánh giá (IVY): Thank for your teaching. I like your enthusiasm. You create good environment and help me better pronounciation see you again!

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
05:45 06/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Excellent

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
05:39 06/07/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Excellent

Huy Hieu

1 2 3 4 5
21:20 05/07/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): I have some great fun. Thank you>

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
20:10 05/07/2018

Đã đánh giá (JOYCE): She is very friendly

trương ngọc ánh

1 2 3 4 5
11:48 05/07/2018

Đã đánh giá (IVY): very good

Tien Dung

1 2 3 4 5
08:14 05/07/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D:D:D

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
22:04 04/07/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): amazing teacher

pham vu nam phuong

1 2 3 4 5
21:34 04/07/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): he is a devoted teacher. And finally, he helps my daughter 's practise to become well for her speaking skill

Tien Dung

1 2 3 4 5
08:37 04/07/2018

Đã đánh giá (NEIL): So fun, thanks my teacher!

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:23 04/07/2018

Đã đánh giá (TRONGLE): i think every one like you

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:53 04/07/2018

Đã đánh giá (TRONGLE): good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:38 04/07/2018

Đã đánh giá (IVY): so beaty

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:10 04/07/2018

Đã đánh giá (IVY): good

Nguyen Thi Hồng Liên

1 2 3 4 5
16:44 02/07/2018

Đã đánh giá (NEIL): Many thanks Teacher, today i realized that i had choosen a hard way to study english when i talked with you. I can obtain a lot of new knowledge learning with you. See you next time, wish you a great time with your students :):)

Đào Trọng Khiêm

1 2 3 4 5
16:41 29/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): ok

Thao Vu

1 2 3 4 5
12:45 29/06/2018

Đã đánh giá (MICHAEL): He is a good teacher.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:42 28/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks for everything.

Trần Quang Huy

1 2 3 4 5
19:00 28/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): You are a wonderful teacher. You are very friendly and funny. Your lessons make me feel comfortable.

Tuấn Dũng

1 2 3 4 5
14:01 28/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): Thanks you teacher

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
11:46 28/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): Dear Ms. Christy, I so apologize about my network is not stable. I am much obliged to you for your help with my homeworks. See you soon!

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
11:14 28/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thanks Ms. Joyce I really like you You correct my pronunciation mistakes See you again ! :)

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
10:31 28/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good teacher

Peter (Lam Vu)

1 2 3 4 5
09:50 28/06/2018

Đã đánh giá (ANA): YYEAHHHHHHHH

Peter (Lam Vu)

1 2 3 4 5
09:29 28/06/2018

Đã đánh giá (BEN): You're good MrDailey

Peter (Lam Vu)

1 2 3 4 5
09:19 28/06/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): You look like Heman

Hằng

1 2 3 4 5
22:18 27/06/2018

Đã đánh giá (JANE): Great!!!

Hằng

1 2 3 4 5
22:12 27/06/2018

Đã đánh giá (JANE): Great!!!

Hằng

1 2 3 4 5
22:04 27/06/2018

Đã đánh giá (JANE): Great!!!

Hằng

1 2 3 4 5
22:56 27/06/2018

Đã đánh giá (JANE): Great!!!

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
21:37 27/06/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Verygood

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
10:28 27/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
10:22 27/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
22:42 26/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): Hello Ms. Christy You are so fun. You correct my mistake. You are always help me. But I think you should balance work and rest. I think you should take a rest at the weekend and go to bed at 10 o'cock to have the best health and good skin. Thank you so much Ms. Christy. XOXO :) !

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:55 26/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Lương Hoàng Dũng

1 2 3 4 5
14:37 26/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): He is very good teacher!

Vũ huy tăng

1 2 3 4 5
11:31 26/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): very good

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
21:14 25/06/2018

Đã đánh giá (EVELYN): Hello Mrs. Evelyn . Thank you so much . You always correct my pronunciation errors . You are a great teacher . See you again.

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
10:52 25/06/2018

Đã đánh giá (ANA): nice!

Nguyễn Phúc Lâm

1 2 3 4 5
21:47 24/06/2018

Đã đánh giá (ALLAN): He's teaching me very good !!! <3 <3 <3

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
19:05 24/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thank you so much Teacher Joyce. You look so beautiful and very friendly. You really enthusiastically. I was happy because I learned English with you.

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
20:40 23/06/2018

Đã đánh giá (PEARL): You are a great teacher. You always help me when I don't understand the lesson.

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:35 23/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good teacher

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
21:45 22/06/2018

Đã đánh giá (MARY): You helped me very much, thank you.

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

1 2 3 4 5
21:41 22/06/2018

Đã đánh giá (CASSIE): co day rat duoc

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

1 2 3 4 5
21:51 22/06/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): co day rat tot de hieu

Linh Chi

1 2 3 4 5
19:27 22/06/2018

Đã đánh giá (ALLAN): good teacher

Linh Chi

1 2 3 4 5
11:17 22/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): nice teacher!

Linh Chi

1 2 3 4 5
11:56 22/06/2018

Đã đánh giá (TINA): good teacher

Nguyễn Nhật Linh

1 2 3 4 5
07:53 22/06/2018

Đã đánh giá (PEARL): She is always help me and friendy.

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:09 21/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much.

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
14:32 21/06/2018

Đã đánh giá (TINA): Thank you very much!

Nguyễn Quang Huy

1 2 3 4 5
14:39 21/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): ok

Hà Phạm Minh Anh

1 2 3 4 5
12:48 21/06/2018

Đã đánh giá (THAOPHAM): She is a very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
22:33 20/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
09:54 20/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
08:02 20/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): So fun !!! I'm always confident when talking with you! Thanks so much!

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
23:53 19/06/2018

Đã đánh giá (RAF): Very good teacher!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
22:52 19/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
21:45 19/06/2018

Đã đánh giá (TINA): Thanks for your teaching. I love the way you fix her mistakes. She's still shy and sometimes she doesn't know how to talk about what she is thinking. I hope you can help her more. See you again.

Nguyễn văn phan

1 2 3 4 5
19:58 19/06/2018

Đã đánh giá (JANE): i can't connect to teacher Jane

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
17:40 19/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you very much!

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
15:32 19/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): She is a very good teacher.Thank you!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
07:58 19/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
21:25 18/06/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She 's really a good teacher

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:17 17/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): So fun, thanks so much Mr.Neil! ˆˆ

trần ngọc

1 2 3 4 5
06:52 17/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): rất hay và thú vị khi được học và trò chuyện với cô Joyce

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:30 16/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Tonight, The network is not good. But we have finished our lesson good! Thanks so much, Mrs Mavic!

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
22:50 16/06/2018

Đã đánh giá (MICHAEL): Very fun when taking with you

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
11:12 16/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Loan Pham

1 2 3 4 5
07:56 16/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): Dear Ms. April, I would like to thanks a lot for your time. I was really enjoy the first lesson. Best regards, Loan Pham.

Huong

1 2 3 4 5
11:50 15/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): She is a good teacher, she listened and helped to correct wrong words. Its interesting time to work with her. Thanks a lot!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
07:34 15/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Phuc

1 2 3 4 5
23:59 13/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:04 13/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D Today, I feel funny after our class. Thanks so much, teacher!!

pham vu nam phuong

1 2 3 4 5
20:25 13/06/2018

Đã đánh giá (RAF): First, He was so friendly . Second, his voice was warm and clear. And finally, he was a kind-hearted teacher.

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
15:52 13/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank you for your teaching. I like the way you fix her mistakes.

thu nga

1 2 3 4 5
12:45 13/06/2018

Đã đánh giá (JOEAB): good teacher

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:26 13/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:15 13/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Phuc

1 2 3 4 5
06:11 13/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:35 12/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D:D Thanks so much!

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
20:12 12/06/2018

Đã đánh giá (TINA): Very helpful

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
16:53 12/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good teacher

Phuc

1 2 3 4 5
15:58 12/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:33 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:27 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Gia Bảo

1 2 3 4 5
09:59 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very good teacher!

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:27 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): rất tốt, dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:11 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): rất tốt

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:58 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu, dễ nghe

Ngoc Mai

1 2 3 4 5
20:37 10/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): verry good teacher

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
19:50 10/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): dễ nghe, dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:40 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:27 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:14 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

Đỗ Ngọc Trà

1 2 3 4 5
12:33 09/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): my internet is not good and Teacher have no book.

Linh Truong

1 2 3 4 5
21:48 08/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Your lesson is very interesting. You made me confidently to discuss. Thank you so much.

Uyen Nguyen

1 2 3 4 5
17:43 08/06/2018

Đã đánh giá (JANE): She's very nice!!!

Dinh Ha

1 2 3 4 5
12:22 08/06/2018

Đã đánh giá (JOE): She is very very good teacher. She asked me practice pronouns very carefully. She always inspired me with free talking. It's like funny talking but I can practice grammar and new words thought that free conversation ^^ Thank you so much Teacher Joe! Love you <3

Ánh Dương

1 2 3 4 5
09:34 08/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:08 08/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:58 08/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Phuc

1 2 3 4 5
23:16 07/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
21:15 07/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank you very much for your teaching!

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
17:48 07/06/2018

Đã đánh giá (TINA): I'm sorry I was late. When I opened my computer, you had been shut down, I couldn't call you and e-space's hotline to help me then. I hope I can see you soon.

Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:45 07/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:45 07/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

3) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

4) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

5) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

6) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

7) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

8) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

9) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

10) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

11) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

12) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

13) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

14) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

15) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

16) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

17) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

18) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

19) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

20) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

21) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

22) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

23) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

24) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

25) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

26) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

27) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

28) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

29) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

30) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

31) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

32) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

33) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

34) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

35) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

36) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

37) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

38) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

39) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

40) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

41) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

42) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

43) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

44) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

45) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

46) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

47) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

48) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

49) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

50) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

51) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

52) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

53) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

54) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

55) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

56) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

57) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

58) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

59) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

60) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

61) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

62) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

63) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

64) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

65) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

66) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

67) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

68) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

69) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

70) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

71) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

72) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

73) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

74) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

75) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

76) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

77) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

78) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

79) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

80) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

81) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

82) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

83) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

84) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

85) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

86) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

87) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

88) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

89) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

90) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

91) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

92) Đặt tên ý nghĩa trong tiếng Anh Xem thêm

93) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

94) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

95) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

96) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

97) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

98) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

99) Phân biệt Central và Center Xem thêm

100) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP