BLOG

HOME /BLOG

Đặt tên ý nghĩa trong tiếng Anh

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng Anh cũng vậy, bạn hãy thử tìm tên mình trong những cái tên tiếng Anh dưới đây nhé.

45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1)

45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1)

12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp

12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp

15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp

15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp

Xem tất cả(218)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

góc phụ huynh và học viên

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:35 26/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): A nice teacher.

Hà Thị Thanh Thủy

1 2 3 4 5
15:56 25/04/2017

Đã đánh giá (NINA): Thanks so much teacher! Hope you have more and more student

Hà Thị Thanh Thủy

1 2 3 4 5
15:24 25/04/2017

Đã đánh giá (NINA): Thanks so much teacher!

Nguyen Phuc An Khang

1 2 3 4 5
14:47 25/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): very good

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
03:08 25/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
03:02 25/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): Teacher, thank you very much for editing my text.

Trần Thị Bích Trân

1 2 3 4 5
23:37 24/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): good

Minh

1 2 3 4 5
23:05 24/04/2017

Đã đánh giá (ANA): She is a good teacher

Minh

1 2 3 4 5
23:26 24/04/2017

Đã đánh giá (ANA): She is a good teacher

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
12:35 24/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): very good.

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
09:56 23/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): like.

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
09:31 23/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): very good.

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
09:25 23/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): good teacher

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
09:18 23/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): good teacher

Hương Diệp

1 2 3 4 5
15:07 22/04/2017

Đã đánh giá (JOSHUA): Nice to meet You teacher!, You speak English make me feel easy to hear and have a attractive conversation.See you again. Thanks so much !

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
14:47 22/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Great to learn with her

Thai

1 2 3 4 5
13:48 22/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): You teach me very interesting and you give me a lot of vocabulary

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
12:59 22/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): i like your class very much!

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
02:30 22/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
02:19 22/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
02:08 22/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
02:49 22/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
15:49 21/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Thank you I will try my best

Nguyễn Thị Kim Phước

1 2 3 4 5
15:57 21/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): I like to learn with her. Thank you for your help.

nguyễn văn biên

1 2 3 4 5
12:45 21/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): vui vẻ nhiệt tình .

Truong Nha Quynh

1 2 3 4 5
09:13 21/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks teacher for the lesson

Phạm Đình Cát

1 2 3 4 5
02:51 21/04/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Thanks!

Hương Diệp

1 2 3 4 5
02:56 21/04/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Hello teacher. It was so excited when taking with U, see later for the next lesson because the half of it isn't still already. :D :D Thank you.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:59 21/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Like so much!

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
01:59 21/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is a great teacher, thanks a lot!

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
15:03 20/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): thank you teacher. goodnight

Phạm Đình Cát

1 2 3 4 5
13:33 20/04/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): He helped me a lot with my pronunciation :)

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
13:51 20/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): i like your class very much!

Trần Phạm Quốc Hưng

1 2 3 4 5
11:55 20/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thanks your interesting lesson

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
00:52 20/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
00:02 20/04/2017

Đã đánh giá (ANA):

lê văn an

1 2 3 4 5
16:49 19/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Bui Xuan Mai

1 2 3 4 5
13:32 19/04/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): you are a very good teacher!

Bui Xuan Mai

1 2 3 4 5
12:46 19/04/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): you are a very good teacher!

Hoa Cam Tu

1 2 3 4 5
09:06 19/04/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Good teacher

Hoa Cam Tu

1 2 3 4 5
09:54 19/04/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Good teacher!

Nguyễn Thị Kim Phước

1 2 3 4 5
08:36 19/04/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Good teacher. I like to learn her.

lê văn an

1 2 3 4 5
04:44 19/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

lê văn an

1 2 3 4 5
04:27 19/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
02:47 19/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): Teacher, thank you a lot for encouraging me. It suddenly come to my mind when you asked me the plan after retirement. It's true that I like to become an English teacher. Thank you.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:11 19/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:44 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:43 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:43 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:42 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:41 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

LE HIEN

1 2 3 4 5
14:38 17/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): good

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
14:58 16/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's great to see you ! Thanks for the lesson !

Trần Tấn Phát

1 2 3 4 5
15:50 15/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): fàấopgớp

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
14:16 15/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thank for your support

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
14:37 15/04/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thank for your support

Trần Phạm Quốc Hưng

1 2 3 4 5
12:44 15/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): Very good

Lâm Nguyễn Phương Vi

1 2 3 4 5
02:21 15/04/2017

Đã đánh giá (ANA): Very comfortable and she's funny and patient... She helped improve my English! Love her :)

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
02:47 15/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): I've learnt many good things from this lesson. Thanks for your advice that we should live in poor within 10-15 years in order to become rich in our whole life after that.

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
14:48 14/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Thank you i will try my best

Lê Hải Đăng

1 2 3 4 5
13:19 14/04/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Good teacher!

Minh An

1 2 3 4 5
12:04 14/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Cố giáo dạy tốt rõ ràng

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
06:25 14/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
06:15 14/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
06:03 14/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
06:49 14/04/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Hoa Cam Tu

1 2 3 4 5
04:25 14/04/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Good teacher. I'm not only studied English but also enjoyed the lesson with you. Thank you very much

Hoa Cam Tu

1 2 3 4 5
04:12 14/04/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): Good teacher. Thank you very much!

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
02:32 14/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): The lesson is so exciting. I've learned a lot from it. Recipe of success differ depending on dream or goal of each person.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:11 14/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): ❤❤❤❤❤❤❤

Nguyen Van Trung

1 2 3 4 5
15:48 13/04/2017

Đã đánh giá (MAVIC): - Thank you so much for sharing me about my English state. I'll be back asap to continue ^^

VIC

1 2 3 4 5
14:53 13/04/2017

Đã đánh giá (GRAHAM): Many thanks, Graham! :D

Nguyen Thi Le Tuyet

1 2 3 4 5
13:32 13/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): She is friendly. She try to help me remmember new words....

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
02:26 13/04/2017

Đã đánh giá (ANA):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
02:17 13/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

bagiax

1 2 3 4 5
15:02 12/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Sau buổi học thử bé chỉ yêu cầu học luôn với cô Hoài An. Cô đã giúp bé cải thiện rất nhiều trong phát âm, tự tin hơn và phản xạ nhanh hơn. Bé thích cô cười nhiều hơn chút xíu.

VIC

1 2 3 4 5
14:04 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): "April" is the lovely name and she is the friendly teacher. She helps me a lot to speak clearly.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
09:17 12/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's great to see you ! Thanks for the lesson !

Hoa Cam Tu

1 2 3 4 5
08:40 12/04/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): It's great to study with Teacher Kim.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:33 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Thank you for your corrections of pronunciation and grammar. It's really helpful.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:25 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Thank you for your corrections of pronunciation and grammar. It's really helpful.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:01 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Thank you for your corrections of pronunciation and grammar. It's really helpful.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:56 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Thank you for your corrections of pronunciation and grammar. It's really helpful.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:49 12/04/2017

Đã đánh giá (APRIL): Thank you for your corrections of pronunciation and grammar. It's really helpful.

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
01:21 12/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): The lesson made me feel so excited and I found out that criticism is important with our life. We must face it with a positive way.

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
13:25 11/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): I like your class very much!

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
10:44 11/04/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Good

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
04:56 11/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): thank you.i will review lesson at home.

Hong Phat

1 2 3 4 5
02:12 11/04/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Thank you for your help.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
01:03 11/04/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
15:25 10/04/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you teacher Mavic for teaching me priceless knowledge.

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
15:40 10/04/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you teacher Mavic

NGUYỄN QUÝ THIỆN

1 2 3 4 5
12:50 10/04/2017

Đã đánh giá (NEIL): Today is a funny lesson. I hope can see you again and i will visit you

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
08:35 10/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): This lesson is very exciting. She is a patient person and very friendly.

Trí Cường Lương

1 2 3 4 5
13:31 09/04/2017

Đã đánh giá (CAROL): I want to learned her again

nguyen van long

1 2 3 4 5
09:38 09/04/2017

Đã đánh giá (JOSHUA): learning English with you very fun, you have experience about teaching English foreigner and enthusiastic with student. you can easily understand me although i pronuciatied not very good. Thanks and see you next time

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
09:47 09/04/2017

Đã đánh giá (EMMA): She is very friendly

Trần Tấn Phát

1 2 3 4 5
03:18 09/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): !

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
02:04 09/04/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): i like your class very much!

Huy

1 2 3 4 5
14:41 08/04/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): She's a good teacher to study

Đọc nhiều trong tháng

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP