BLOG

HOME /BLOG

‘Thought group’ - bí quyết nói tiếng Anh tự tin

Tôi thường hỏi học sinh trong lớp, những bạn có con nhỏ rằng “Khi cháu 2 tuổi mà muốn đi tè, sẽ nói thế nào?”. Mọi người trả lời: “Cháu nói 'tè', thầy ạ”. “Thế khi 4 tuổi thì sao?”, tôi hỏi tiếp. “Cháu sẽ nói, mẹ ơi cho con đi tè”.

25 câu giao tiếp thường gặp với ‘To Be’

25 câu giao tiếp thường gặp với ‘To Be’

E-Space và bé trong “Ngày hội Trẻ em và Gia đình”

E-Space và bé trong “Ngày hội Trẻ em và Gia đình”

8 phương pháp đơn giản để chơi mà vẫn giỏi tiếng Anh

8 phương pháp đơn giản để chơi mà vẫn giỏi tiếng Anh

Xem tất cả(202)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

góc phụ huynh và học viên

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
10:58 17/01/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): good teacher

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
10:41 17/01/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): good teacher

Giang Le

1 2 3 4 5
22:23 16/01/2017

Đã đánh giá (CRISTINA): good,friendly

Nguyễn Xuân Cường

1 2 3 4 5
21:46 15/01/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): i very like teacher, she is very friendly and patience explained for me if i don't understand, i think she is the best teacher for me and newbie start learn english

Thanh Hoang

1 2 3 4 5
16:08 15/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Nice teacher

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:27 14/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): good

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
09:02 14/01/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good teacher

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
09:46 14/01/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good teacher

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
22:17 13/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very excellent!

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
22:52 13/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Good

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
22:48 13/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great. Love teacher so much

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
21:40 13/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): excellent

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
21:27 13/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): Thank you so much!

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
20:25 13/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): She is very good

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
15:01 13/01/2017

Đã đánh giá (MAVIC): she is very enthusiastic

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
15:23 13/01/2017

Đã đánh giá (MAVIC): She is very enthusiastic

Quang Cảnh Trần

1 2 3 4 5
13:59 13/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you Mrs

Quang Cảnh Trần

1 2 3 4 5
13:48 13/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks for your lessons. Your lessons are making inspiration to me. I always try my best to pronounce, but I know I need to try more. I hope I will good EN after 1 to 2 years. I will come back your lessons soon, because this month I am very very busy. But I will take time to learn vocabulary everyday. Thanks again.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
07:23 13/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): (*^__^*)

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
17:57 12/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): excellent

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
15:00 12/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Great

Trần Mai Như Ngọc

1 2 3 4 5
10:52 12/01/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thanks teacher Claudin for your enthusiasm to teach my daughter. My daughter learned to page 39 with teacher Neil on last Jan. 02 2017. So I think you should continue teaching from here.

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
00:17 12/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Lovely

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
23:20 11/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great

Nguyễn Ngọc

1 2 3 4 5
22:05 11/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): BichPham, you are a friendly teacher. I like this lesson very much! Thank you!

Trịnh Khắc Sơn

1 2 3 4 5
22:54 11/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): She is very good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:38 11/01/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Good

Vo Thai Liem

1 2 3 4 5
09:57 11/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): another wonderful lesson with teacher

Thanh Hoang

1 2 3 4 5
16:16 10/01/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Nice teacher. Tks Ms Claudine

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
16:09 10/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
14:44 10/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Xuân Phi

1 2 3 4 5
23:07 09/01/2017

Đã đánh giá (CRISTINA): good

Vo Thai Liem

1 2 3 4 5
18:06 09/01/2017

Đã đánh giá (NEIL): very excited lesson

Nguyễn Đắc Thưởng

1 2 3 4 5
15:45 09/01/2017

Đã đánh giá (ARMANDO): He's great!

Nguyễn Đắc Thưởng

1 2 3 4 5
15:02 09/01/2017

Đã đánh giá (ANA): She's great!

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:09 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): she is very friendly

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:23 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:23 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:07 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): :))) very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:39 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:22 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): you're very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:27 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good job

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:25 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good job

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:07 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): verygood

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
21:47 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:54 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:53 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:53 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
19:01 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
18:27 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
13:16 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good !

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
13:02 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
13:26 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
13:23 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
13:54 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
13:27 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
13:12 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
13:41 08/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): Very good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
21:10 07/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
19:10 07/01/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): good

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
09:39 07/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): It's such a very interesting topic. I found that making sentence is so exciting. It can help improve my english skill of writing. Thank you teacher.

Phuc

1 2 3 4 5
07:43 07/01/2017

Đã đánh giá (JOE): Very good teacher!

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
06:05 07/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
06:40 07/01/2017

Đã đánh giá (NINA):

phạm tiến thành

1 2 3 4 5
22:02 06/01/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Good!

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
20:42 06/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
20:32 06/01/2017

Đã đánh giá (NINA): - THanks, miss.

Thanh Hoang

1 2 3 4 5
14:32 06/01/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Thanks

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
13:48 06/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): Dear teacher, you encourage me a lot. As usual, our discussion always has fun and interesting. I really like to study with you.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
06:29 06/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): ^__^

Phạm Phương Linh

1 2 3 4 5
21:29 05/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): excellent

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:51 05/01/2017

Đã đánh giá (Johan Santiago): the teacher is teaching is very good and happy

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:51 05/01/2017

Đã đánh giá (Johan Santiago): the teacher is teaching is very good and happy

Đinh Trương Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:50 05/01/2017

Đã đánh giá (Johan Santiago): the teacher is teaching is very good and happy

Quan Nguyen

1 2 3 4 5
13:08 05/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): cô thân thiệt, tận tình, trình độ chuyên môn tốt.

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
08:30 05/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Teacher is awesome. I feel exciting when enjoy studying with you. I hope i have alot of time to study with you. Thank for your teaching.

Be 10 Tuoi Nam anh

1 2 3 4 5
21:01 04/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): giáo viên cần để ý thời gian

Be 10 Tuoi Nam anh

1 2 3 4 5
21:27 04/01/2017

Đã đánh giá (SHANIKA): học quá dễ cần khó hơn

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
15:51 04/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): great!

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
08:50 04/01/2017

Đã đánh giá (EMMA): From our discussion, I learnt that women are good on handling money. The topic is so interesting. Thank you teacher.

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
07:20 04/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
07:09 04/01/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
16:44 03/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O

Dung Cai

1 2 3 4 5
09:58 03/01/2017

Đã đánh giá (CRISTINA): helpful

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
18:32 02/01/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you for your advice

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
21:54 31/12/2016

Đã đánh giá (JILL): Thanks teacher

Trần Tấn Phát

1 2 3 4 5
13:14 31/12/2016

Đã đánh giá (HOÀI AN): Excited!

Dương Trần Hà

1 2 3 4 5
08:05 31/12/2016

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks you! Wonderful!

Dương Trần Hà

1 2 3 4 5
08:34 31/12/2016

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks for your help me. I improve my English skill is better than fist time. I feel very fun for this. I look forward to meet you soon. Thanks you so much!!

Dương Trần Hà

1 2 3 4 5
08:31 31/12/2016

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): I love you so much. Thanks you!!

Dương Trần Hà

1 2 3 4 5
08:26 31/12/2016

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): very good

Lê Đặng Khánh Linh

1 2 3 4 5
15:12 30/12/2016

Đã đánh giá (EMMA): teacher

Phuc

1 2 3 4 5
22:32 29/12/2016

Đã đánh giá (JOE): Very good teacher!

Đinh Văn Tiến

1 2 3 4 5
11:46 29/12/2016

Đã đánh giá (NINA): Thank you so much for your help to me through the previous period. you helped me to correct my English mistakes in pronunciation, speaking, etc and especially in writing. I think that I still need to improve my English a lot. However, I am more confident now for writing or speaking in English than the past. I will try to improve my English better so that I can write more exactly what I want to say thanks to you. Hope to see you again soon, and wish the best for you and your family in the coming New Year.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:59 29/12/2016

Đã đánh giá (BICHPHAM): ლ(°◕‵ƹ′◕ლ)

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:23 29/12/2016

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:05 29/12/2016

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
09:54 29/12/2016

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Nguyễn Xuân Phi

1 2 3 4 5
23:46 28/12/2016

Đã đánh giá (CRISTINA): The teacher is enthusiasm,standard pronunciation

NGUYEN TRUONG KHANH HA

1 2 3 4 5
13:23 28/12/2016

Đã đánh giá (BICHPHAM): You are great.

Đọc nhiều trong tháng

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Với hơn 3 năm xây dựng và phát triển, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP