BLOG

HOME /BLOG

Cấu trúc đàm phán trong tiếng Anh thương mại

Đàm phán là một trong những kĩ năng rất quan trọng, đặc biệt là với lĩnh vực kinh doanh. Bạn đã biết cách đàm phán trong tiếng Anh chưa? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Học từ vựng thi IELTS, TOEIC

Học từ vựng thi IELTS, TOEIC

Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh

Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh

50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng- Phần 3

50 từ lóng người Anh – Mỹ hay dùng- Phần 3

Xem tất cả(212)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

góc phụ huynh và học viên

nguyen van long

1 2 3 4 5
13:01 25/03/2017

Đã đánh giá (JOSHUA): You are friendly and enthusiastic. I am glad when you teach me. but you said somewhat fast so sometime i am difficult to understand! thanks a lot!

Minh Cuong Nie

1 2 3 4 5
11:54 25/03/2017

Đã đánh giá (APRIL): Great Teacher with great ideas!

Thoa

1 2 3 4 5
23:06 24/03/2017

Đã đánh giá (ANA): You are an expert of detecting my mistakes in speaking english. :)

LÂM NGỌC ĐÀO

1 2 3 4 5
22:06 24/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Good teacher

Hương Diệp

1 2 3 4 5
21:23 24/03/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): good

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
20:41 24/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): I like your class very much!!

Tiến Đạt Lê

1 2 3 4 5
19:57 24/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): very goood!

LE HIEN

1 2 3 4 5
16:31 24/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Thank you

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
13:49 24/03/2017

Đã đánh giá (ANA):

leminhhieu

1 2 3 4 5
13:39 24/03/2017

Đã đánh giá (JACO): Thanks teacher a lot!!

bio hcm

1 2 3 4 5
12:12 24/03/2017

Đã đánh giá (JOSHUA): see you next class. thanks teacher

Lam Hue Thanh

1 2 3 4 5
12:01 24/03/2017

Đã đánh giá (JOSHUA): great teacher. Hope to see you later

Nguyen Van Trung

1 2 3 4 5
22:35 23/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): - Good Teacher and share me lot knowledge and relative document very helpful

Bảo Ngọc

1 2 3 4 5
20:42 23/03/2017

Đã đánh giá (KIM NGUYEN): very good!!!

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
19:21 23/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Thank you teacher for the lesson today

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
13:15 23/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good Teacher

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
13:54 23/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good Teacher

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:39 23/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Love you, Ms!

Thoa

1 2 3 4 5
22:33 22/03/2017

Đã đánh giá (ANA): Your classes were so interesting

Thoa

1 2 3 4 5
22:41 22/03/2017

Đã đánh giá (ANA): Thank you for helping me to improve my speaking skill

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
13:12 22/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
11:34 22/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Yes teacher, i am also very interested in this topic. Life is fair or not fair? Many things to talk about it. Waiting for next time to discuss it with you.

Quyen Nguyen

1 2 3 4 5
21:26 21/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): I love learning with her

Quyen Nguyen

1 2 3 4 5
21:13 21/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Good teacher

LE HIEN

1 2 3 4 5
21:36 21/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): I always want to learn English with you.

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
20:23 21/03/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): I like your class very much!

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
13:59 21/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
13:45 21/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good

Pham Thu Hien

1 2 3 4 5
09:53 21/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is good teacher. She has excellent pronunciation skill. She is very patient to correct all the mistakes I made during the lesson.

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
09:06 21/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): good teacher

Tân Phạm Duy

1 2 3 4 5
09:55 21/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): good teacher

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:29 21/03/2017

Đã đánh giá (NEIL): Thank you!

Vu Thi Ngan

1 2 3 4 5
08:44 21/03/2017

Đã đánh giá (ANA): Great teacher with a huge experience in teaching English. Additionally, she is friendly and enthusiastic to advise you the most effective method to improve your skills.

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
22:51 20/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Nice teacher. See you next class.

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
22:31 20/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Nice teacher. See you next class.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
20:34 19/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's nice to see you !Thanks for the lesson !

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
20:22 19/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's nice to see you !Thanks for the lesson !

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
20:09 19/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's nice to see you ! THanks for the lesson !

Mark

1 2 3 4 5
16:46 19/03/2017

Đã đánh giá (IMEE): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:30 19/03/2017

Đã đánh giá (IMEE): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:19 19/03/2017

Đã đánh giá (IMEE): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:06 19/03/2017

Đã đánh giá (IMEE): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:49 19/03/2017

Đã đánh giá (ZULEMI): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:17 19/03/2017

Đã đánh giá (ZULEMI): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:48 19/03/2017

Đã đánh giá (ZULEMI): Great Teacher!! Thanks

Mark

1 2 3 4 5
16:33 19/03/2017

Đã đánh giá (ZULEMI): Great Teacher!! Thanks

LE HIEN

1 2 3 4 5
08:12 19/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): Thank you

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
22:39 18/03/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Teacher is very friendly. It didn't a class, it was a conversation between 2 people are talking and learn something news from other people. Wish you success in your carreer

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
10:13 18/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): O(∩_∩)O

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:57 18/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Excellent Teacher

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:02 18/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): very good Teacher

Lam Huynh Ngoc

1 2 3 4 5
21:33 17/03/2017

Đã đánh giá (CAROL): My little boy loves you so much! Thanks!-

Vũ Mỹ Hạnh

1 2 3 4 5
20:39 17/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): thank you for the lesson

LE HIEN

1 2 3 4 5
19:56 17/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): :)

Nhu Thi Anh Dao

1 2 3 4 5
09:16 17/03/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): you are a good teacher. I like learning English with you

Thoa

1 2 3 4 5
07:26 17/03/2017

Đã đánh giá (NINA): It was good time in your class. Thank you

Lam Huynh Ngoc

1 2 3 4 5
20:29 16/03/2017

Đã đánh giá (CAROL): Thanks so much!!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:57 16/03/2017

Đã đánh giá (NEIL): Thank you

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:30 16/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): @_*

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:16 16/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): Very good Teacher, she has to much experience to teach Eng.

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:32 16/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): I was very interested in learning English at Shirani's class, I highly appreciate her teaching method, it's so good for me to learn.

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
21:15 15/03/2017

Đã đánh giá (JESSICA): Teacher, you are my best teacher I ever learn before. Can't wait to see you in the next class!

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
20:28 15/03/2017

Đã đánh giá (MAY NGUYEN): She taught very well! I hope to see you again!

Nguyen Thuy Minh Tuyen

1 2 3 4 5
16:47 15/03/2017

Đã đánh giá (ARMANDO): Awesome lessons

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
15:06 15/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): The lesson is very exciting. I found that we will not be satisfied if we continuously compare us with the others who have higher level than us about beauty, wealthy, position... See you again.

Phung Thu Hang

1 2 3 4 5
09:08 15/03/2017

Đã đánh giá (CLAUDINE): Very very good

Thoa

1 2 3 4 5
23:40 14/03/2017

Đã đánh giá (ANA): You're so enthusiastic. You help me to be more and more confident in speaking english. Thank you so much.

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:34 14/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): Very good Teacher

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
07:16 14/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): very good Teacher

Phuc

1 2 3 4 5
23:33 13/03/2017

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
22:44 13/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Thank you teacher Emma so much.

DƯƠNG THỊ HỒNG LOAN

1 2 3 4 5
22:12 13/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Teacher Emma has a good teaching methology. She encourages me to say what I think, and correct what I am wrong. Explain new words carefully and push it in my mind in lesson time. And she also gives me advice in life. Thank you teacher Emma so much.

Nguyen To Loan

1 2 3 4 5
12:39 13/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Thank Ms Emma for the advance question. I love it

Nguyen To Loan

1 2 3 4 5
12:30 13/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Thank Ms Emma for the advance question. I love it

Thanh Hoang

1 2 3 4 5
11:24 13/03/2017

Đã đánh giá (CAROL): Thank you Ms Carol! See you next time.

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:09 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): I pass the IELTS test, teacher!!!!

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:53 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): Yeah, you share everything with me..

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:37 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): Haha, so funny teacher

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:18 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): I don't like the way you say: "You are so stupid". I don't like that. I just want to cry.

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:21 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): 9 points

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:13 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): 10 points

Nguyễn Thị Hải Ngọc

1 2 3 4 5
17:02 11/03/2017

Đã đánh giá (YVETTE): Today, I was very happy because I can talk to you. See ya

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
10:49 11/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): From the lesson, I prefer being a realist. A realist can control what is happening, it's better... because we can not control our life completely. Nice weekend teacher.

Lê Ý Vy

1 2 3 4 5
09:34 10/03/2017

Đã đánh giá (EMMA): Dear teacher, now I feel I'm very confident to speak English today. From what I learnt, I believe that we can get the level we want if we keep learning, learning and practicing. Only practice can help us overcome frustration. This topic is very interesting and useful. Thank you so much, teacher.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
08:13 10/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): (づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
07:37 10/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Nguyễn Đức Bình

1 2 3 4 5
21:02 09/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN): I like your class very much!

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
17:41 09/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): It's great to see you ! Thanks for the lesson !

Nguyen Le Minh Ha

1 2 3 4 5
11:09 09/03/2017

Đã đánh giá (ANA): She is one of the best teachers I studied. She detects my pronunciation mistakes and guides me how to correct them. If you want to improve speaking skill, I'd like highly to recommend her.

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
09:54 09/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): (*^__^*)

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:08 09/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Truong Nha Quynh

1 2 3 4 5
09:11 09/03/2017

Đã đánh giá (BICHPHAM): My great teacher for nearly 3 years. Thank you very much!

Truong Nha Quynh

1 2 3 4 5
09:37 09/03/2017

Đã đánh giá (JOE AB ): Great American accent!

Vo Giang

1 2 3 4 5
12:01 08/03/2017

Đã đánh giá (ARMANDO): Wonderful courses!

Vo Giang

1 2 3 4 5
12:24 08/03/2017

Đã đánh giá (ARMANDO): Excellent teacher. Effective and well-prepared courses. These were definitely some of my favorite courses I've taken!

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
10:06 08/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): very good

Nguyen Canh Tung

1 2 3 4 5
10:51 08/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): very good

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
10:14 08/03/2017

Đã đánh giá (HOÀI AN):

Nguyen Van Trung

1 2 3 4 5
22:40 07/03/2017

Đã đánh giá (MAVIC): very good

Minh Cuong Nie

1 2 3 4 5
16:30 07/03/2017

Đã đánh giá (SHIRANI): A great Teacher. Thanks so much for your ideas about health topic.

Đọc nhiều trong tháng

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP