BLOG

Thông báo Vòng thi bình chọn trên Facebook - Gameshow mùa hè 2018 bắt đầu

Với mục tiêu giúp các em tự tin nói tiếng Anh và tạo niềm vui trong dịp Hè, E-space tổ chức cuộc thi Gameshow: "Quay clip nhận quà". Qua hơn 2 tuần diễn ra, đã nhận được sự hưởng ứng từ Phụ huynh và các bé đang học tại Trung tâm.

Top 10 Website Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài

Top 10 Website Học Tiếng Anh Giao Tiếp Với Người Nước Ngoài

11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác trong tiếng Anh

Cách dạy tiếng tiếng Anh cho trẻ em tại nhà hiệu quả

Cách dạy tiếng tiếng Anh cho trẻ em tại nhà hiệu quả

Xem tất cả(249)

nhật ký lớp học espaceXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
21:25 18/06/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She 's really a good teacher

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:17 17/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): So fun, thanks so much Mr.Neil! ˆˆ

trần ngọc

1 2 3 4 5
06:52 17/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): rất hay và thú vị khi được học và trò chuyện với cô Joyce

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:30 16/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Tonight, The network is not good. But we have finished our lesson good! Thanks so much, Mrs Mavic!

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
22:50 16/06/2018

Đã đánh giá (MICHAEL): Very fun when taking with you

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
11:12 16/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Loan Pham

1 2 3 4 5
07:56 16/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): Dear Ms. April, I would like to thanks a lot for your time. I was really enjoy the first lesson. Best regards, Loan Pham.

Huong

1 2 3 4 5
11:50 15/06/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): She is a good teacher, she listened and helped to correct wrong words. Its interesting time to work with her. Thanks a lot!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
07:34 15/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Phuc

1 2 3 4 5
23:59 13/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:04 13/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D Today, I feel funny after our class. Thanks so much, teacher!!

pham vu nam phuong

1 2 3 4 5
20:25 13/06/2018

Đã đánh giá (RAF): First, He was so friendly . Second, his voice was warm and clear. And finally, he was a kind-hearted teacher.

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
15:52 13/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank you for your teaching. I like the way you fix her mistakes.

thu nga

1 2 3 4 5
12:45 13/06/2018

Đã đánh giá (JOEAB): good teacher

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:26 13/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:15 13/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Phuc

1 2 3 4 5
06:11 13/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:35 12/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D:D Thanks so much!

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
20:12 12/06/2018

Đã đánh giá (TINA): Very helpful

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
16:53 12/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good teacher

Phuc

1 2 3 4 5
15:58 12/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:33 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:27 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Gia Bảo

1 2 3 4 5
09:59 12/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very good teacher!

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:27 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): rất tốt, dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:11 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): rất tốt

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:58 11/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu, dễ nghe

Ngoc Mai

1 2 3 4 5
20:37 10/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): verry good teacher

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
19:50 10/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): dễ nghe, dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:40 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:27 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:14 09/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

Đỗ Ngọc Trà

1 2 3 4 5
12:33 09/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): my internet is not good and Teacher have no book.

Linh Truong

1 2 3 4 5
21:48 08/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Your lesson is very interesting. You made me confidently to discuss. Thank you so much.

Uyen Nguyen

1 2 3 4 5
17:43 08/06/2018

Đã đánh giá (JANE): She's very nice!!!

Dinh Ha

1 2 3 4 5
12:22 08/06/2018

Đã đánh giá (JOE): She is very very good teacher. She asked me practice pronouns very carefully. She always inspired me with free talking. It's like funny talking but I can practice grammar and new words thought that free conversation ^^ Thank you so much Teacher Joe! Love you <3

Ánh Dương

1 2 3 4 5
09:34 08/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:08 08/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
09:58 08/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Good

Phuc

1 2 3 4 5
23:16 07/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
21:15 07/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thank you very much for your teaching!

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
17:48 07/06/2018

Đã đánh giá (TINA): I'm sorry I was late. When I opened my computer, you had been shut down, I couldn't call you and e-space's hotline to help me then. I hope I can see you soon.

Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:45 07/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:45 07/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Trần Tuấn Hào

1 2 3 4 5
10:42 07/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): so funny :D

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:59 06/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): Very engaging and funny as usual...!!! :D:D

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
23:34 06/06/2018

Đã đánh giá (RAF): Good teacher! Thank you very much!

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
19:51 06/06/2018

Đã đánh giá (EVELYN): Thanks so much, you're a good teacher, see you next time

Phuc

1 2 3 4 5
07:02 06/06/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Trần Mai Anh

1 2 3 4 5
22:34 05/06/2018

Đã đánh giá (EVELYN): none

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:44 05/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D:D See you very son !

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
08:33 05/06/2018

Đã đánh giá (MARY): thank you so much. Good night!

Phuc

1 2 3 4 5
08:11 05/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:41 05/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): you are good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:22 05/06/2018

Đã đánh giá (BELLE): you are very good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:11 05/06/2018

Đã đánh giá (TINA): I think she teach ket and pet

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:23 05/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): you are a good teacher

Trương Sỹ Nguyên

1 2 3 4 5
20:40 04/06/2018

Đã đánh giá (JANE): I can listen she talks easily, she is very nice and friendly so i like her. Thank you for her teach and i hope i will study with her in future

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
17:42 04/06/2018

Đã đánh giá (ROSE): thanks

Trần Tuấn Hào

1 2 3 4 5
10:32 04/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): so funny :D

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
10:08 03/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): rất tốt, thầy dạy khá hiểu bài

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
10:12 03/06/2018

Đã đánh giá (NEIL): rất tốt. dễ hiểu

Ánh Dương

1 2 3 4 5
11:04 02/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Ánh Dương

1 2 3 4 5
11:04 02/06/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Nguyễn Hoàng Linh Giang

1 2 3 4 5
09:18 02/06/2018

Đã đánh giá (TINA): Very good

Nguyen Alden

1 2 3 4 5
05:35 02/06/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Dear Ms Joyce I am very happy when meet you at final lesson of intermediate level. For me, learning english is joyful. It is similar to drinking coffee everyday. During your lesson i feel your enthusiasm. I hope you keep your this for next lesson Kind regards Alden Nguyen

nguyen tu

1 2 3 4 5
21:51 01/06/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): You let me see a part of a movie Tron Legacy and listen to music and that makes me very relax. I hope I can see you soon

nguyễn đức tín

1 2 3 4 5
21:44 01/06/2018

Đã đánh giá (JAYEN): dễ hiểu

Lê Bùi Khánh Vân

1 2 3 4 5
19:31 01/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): i love you .You is good!

Lâm Mẫn Linh

1 2 3 4 5
16:58 01/06/2018

Đã đánh giá (APRIL): ❀

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
10:32 01/06/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
08:20 01/06/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thanks for your teaching.

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
23:00 31/05/2018

Đã đánh giá (RAF): It's very excited to take conversation with you. Thank you for spending great effort to correct my mistakes and give me some advice. I think you are amazing teacher with your enthusiasm... See you next time! Good night!

Phuc

1 2 3 4 5
23:20 31/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

hoangvanphuoc

1 2 3 4 5
20:36 31/05/2018

Đã đánh giá (NINA): she improve my pronunciation . She has a warm smile

Phạm Thị Hạnh

1 2 3 4 5
20:36 31/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): He's a good teacher. Our class is fun and excited too.

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
09:05 31/05/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Annie teacher help me to improve a lot about pronunciation

Phuc

1 2 3 4 5
23:28 30/05/2018

Đã đánh giá (TINA): Very good teacher!

hoangvanphuoc

1 2 3 4 5
20:02 30/05/2018

Đã đánh giá (NINA): very good.

hoangvanphuoc

1 2 3 4 5
20:07 30/05/2018

Đã đánh giá (NINA): very good

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:48 30/05/2018

Đã đánh giá (JANE): I like this lesson. You always let me say.All the lesson you teach me I think it very well. And thanks for this lesson. Have a great time .Bye.

Le Viet Quynh

1 2 3 4 5
15:58 30/05/2018

Đã đánh giá (ANNIE): She helps to be correct me every times I made a mistake. She also gave me a helpful way to learn English.

Dương Bích NGọc

1 2 3 4 5
10:42 30/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very good

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
20:50 29/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): She's so cute and friendly. Thanks a lot

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:00 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): you are funny,kind,talkative and always make me happy!

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:47 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): cute

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:41 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): kind

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:23 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): happier

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:05 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): very nice

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:55 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): great

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:45 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): good

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:32 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): problems with the stars sorry!

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:39 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): i feel happy when i study with u :))

Trịnh Minh Hiền

1 2 3 4 5
19:36 29/05/2018

Đã đánh giá (ANA): you're my real friend!!!! :))

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:44 29/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:37 29/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Phan Hà Thanh

1 2 3 4 5
09:15 29/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): After the lesson last night, my daughter said that she votes 5 stars for you. She likes your lesson very much. Thank you! Nice to meet you again!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
09:06 29/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
22:10 28/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): Thanks for teaching me.

Đinh Sơn

1 2 3 4 5
21:36 28/05/2018

Đã đánh giá (UYENPHAM): she is evargare

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:18 28/05/2018

Đã đánh giá (UYENPHAM): she beautiful too

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:42 28/05/2018

Đã đánh giá (UYENPHAM): giáo viên việt chưa đủ trình độ

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:38 28/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): she help to talk with grammar

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:11 28/05/2018

Đã đánh giá (APRIL): i love this lesson

Trần Tuấn Hào

1 2 3 4 5
10:49 28/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): so funny :D

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:22 27/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): Thanks so much! you're very fun and good!!! See u again! ˆˆ

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
20:31 27/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): She's a good teacher and she's quite friendly

Võ Nguyễn Hoàng Yến

1 2 3 4 5
20:46 27/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): She was very patient.She is a good teacher

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
23:43 26/05/2018

Đã đánh giá (NINA): Good teacher!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
22:44 26/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): very good

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:10 26/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): Thanks, You help me to be a confident!

Phuc

1 2 3 4 5
11:25 26/05/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Huu Nguyen Ngoc

1 2 3 4 5
09:26 26/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): good teacher

Thoa

1 2 3 4 5
22:49 25/05/2018

Đã đánh giá (ANA): Perfect

Caohung

1 2 3 4 5
21:12 25/05/2018

Đã đánh giá (RAF): good

Caohung

1 2 3 4 5
20:34 25/05/2018

Đã đánh giá (UYENPHAM): cô giáo chưa đủ trình độ để dậy thất vọng

Huỳnh Văn Dũng

1 2 3 4 5
13:21 25/05/2018

Đã đánh giá (RAF): thầy raf day có phương pháp tốt dễ hiểu

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
08:46 25/05/2018

Đã đánh giá (MARY): thank you!

Nguyen Thi Loan

1 2 3 4 5
08:34 25/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): She was very patient to correct pronunciation and grammar for me. i like her.

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
23:18 24/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
23:10 24/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Trần Thanh Mai

1 2 3 4 5
22:22 24/05/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): He is a really nice teacher with a warm smile. I had great time learning and talking with him. His class is really relaxing, funny and he can give you some really good advice if you ask for. So... book a lesson with him and try it out!

Dương Thị Hồng Quý

1 2 3 4 5
21:59 24/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
20:22 24/05/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
20:15 24/05/2018

Đã đánh giá (CHRISTY): Thanks

Bùi Đức Nhớ

1 2 3 4 5
16:39 24/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank

Honey

1 2 3 4 5
16:58 24/05/2018

Đã đánh giá (PEARL): âm thanh hơi nhỏ

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
14:27 24/05/2018

Đã đánh giá (TINA): :)

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
12:29 24/05/2018

Đã đánh giá (TINA): very good

Trần Tuấn Hào

1 2 3 4 5
10:33 24/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): :D

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:44 23/05/2018

Đã đánh giá (NEIL): Today, Our class is very fun and excited. Thanks so much, Mr. Neil.

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
22:03 23/05/2018

Đã đánh giá (MARY): i love you, teacher Mary

le thi phuong thao

1 2 3 4 5
21:51 23/05/2018

Đã đánh giá (RAF): good

Pn Tuan

1 2 3 4 5
20:09 23/05/2018

Đã đánh giá (JAYEN): A lot of help from Jayen. THanks

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
20:16 23/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): I like the lesson, very happy to see you tonight. Thank you very much.

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:43 23/05/2018

Đã đánh giá (APRIL): very good

Dinh Do

1 2 3 4 5
15:37 23/05/2018

Đã đánh giá (JANE): She teach easy understand about lesson for student.

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
23:39 22/05/2018

Đã đánh giá (RAF): I had an interesting lesson with you. Thanks great teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
22:06 22/05/2018

Đã đánh giá (APRIL): Very good teacher!

Lê Bùi Khánh Vân

1 2 3 4 5
22:28 22/05/2018

Đã đánh giá (APRIL): she is verry good teacher .I love you April

Đinh Sơn

1 2 3 4 5
20:45 22/05/2018

Đã đánh giá (RAF): good

Đinh Sơn

1 2 3 4 5
20:21 22/05/2018

Đã đánh giá (JAYEN): good

Đinh Sơn

1 2 3 4 5
20:02 22/05/2018

Đã đánh giá (JAYEN): good

Dương Bích NGọc

1 2 3 4 5
20:40 22/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): https://e-space.vn/images/star-on.png

Ánh Dương

1 2 3 4 5
09:20 22/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you

Nguyen Hoang Thanh Truc

1 2 3 4 5
09:36 22/05/2018

Đã đánh giá (TINA): very good !

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
08:23 22/05/2018

Đã đánh giá (JANE): I have improve my english by learning gramma. the use of " will" and going to. I hope I understand exactly the use of tenses.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:31 22/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She helped me improve every day in my speaking and pronunciation skills

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:25 22/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She helped me improve every day in my speaking and pronunciation skills

Phuc

1 2 3 4 5
23:43 21/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Very good teacher!

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:47 21/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thanks so much my teacher! See you again!

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:35 21/05/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô rất nhiệt tình và thân thiện. Chỉnh phát âm rất kỹ.

Ngo Minh Thai

1 2 3 4 5
21:30 21/05/2018

Đã đánh giá (ANNIE): Cô rất nhiệt tình và thân thiện. Chỉnh phát âm rất kỹ.

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
19:06 21/05/2018

Đã đánh giá (CASSIE): Thank you teacher, it's very fun to be with you in class

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
19:57 21/05/2018

Đã đánh giá (CASSIE): Thank you teacher, it's very fun to be with you in class

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
18:31 21/05/2018

Đã đánh giá (BELLE): very good

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
20:13 20/05/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good teacher

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
21:17 19/05/2018

Đã đánh giá (CASSIE): She is a good teacher and I like her teaching methods.

VŨ THỊ THU

1 2 3 4 5
21:07 19/05/2018

Đã đánh giá (CASSIE): She is a good teacher and I like her teaching methods.

Tien Dung

1 2 3 4 5
16:00 19/05/2018

Đã đánh giá (TINA): That's good, Thanks so much!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:31 19/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thanks teacher. She encouraged me every time.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:22 19/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Thanks teacher. She encouraged me every time.

Phuc

1 2 3 4 5
10:54 19/05/2018

Đã đánh giá (IWAN): Good teacher

Ánh Dương

1 2 3 4 5
06:05 19/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Ánh Dương

1 2 3 4 5
06:05 19/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Phuc

1 2 3 4 5
20:56 18/05/2018

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher!

Mai Hoàng Ngân

1 2 3 4 5
19:54 18/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Thank you teacher

Mai Hoàng Ngân

1 2 3 4 5
19:40 18/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): thank you for teaching Alice

Mai Hoàng Ngân

1 2 3 4 5
19:03 18/05/2018

Đã đánh giá (JOYCE): Hello teacher, thank you for teaching Alice, she 's really like you :)

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
19:30 18/05/2018

Đã đánh giá (JANE): I like this lesson. thank you, Teacher Jane

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
17:21 18/05/2018

Đã đánh giá (CAROL): I like she very much

Nguyễn Thị Thời

1 2 3 4 5
08:11 18/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): Very goods

Tien Dung

1 2 3 4 5
23:43 17/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thanks so much Mrs.Mavic!

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
22:13 17/05/2018

Đã đánh giá (RAF): Very good teacher!

Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:12 17/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Good

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:26 17/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
09:19 17/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Thanks

Phuc

1 2 3 4 5
06:03 17/05/2018

Đã đánh giá (RAF): Good teacher!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:45 16/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is friendly and a good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:35 16/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She is friendly and a good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:32 16/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches enthusiastically and thoroughly

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
22:25 16/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches enthusiastically and thoroughly

Trần Viết Dũng

1 2 3 4 5
22:10 16/05/2018

Đã đánh giá (KEEGAN): Good teacher!

Nguyen Chi Anh

1 2 3 4 5
21:09 16/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Firstly I would like to say many thank to Jane - my daugter's teacher. After about 27 lessons with your teaching, Thien Nga - your student successfully completed the YLE Starters Exam with maximum score (15/15). You are 5 star teacher! Thank you.

Nguyen Chi Anh

1 2 3 4 5
21:36 16/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Firstly I would like to say many thank to Jane - my daugter's teacher. After about 27 lessons with your teaching, Thien Nga - your student successfully completed the YLE Starters Exam with maximum score (15/15). You are 5 star teacher! Thank you.

Nguyễn Thị Huyền Trang

1 2 3 4 5
17:30 16/05/2018

Đã đánh giá (JANE): <3

Phuc

1 2 3 4 5
08:01 16/05/2018

Đã đánh giá (APRIL): Very good teacher

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:19 15/05/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
22:11 15/05/2018

Đã đánh giá (CAROL): Thanks

Vũ Quế Hảo

1 2 3 4 5
07:58 15/05/2018

Đã đánh giá (JANE): The lesson is good for me Thank teacher Jane

Tien Dung

1 2 3 4 5
22:43 14/05/2018

Đã đánh giá (MAVIC): Thanks so much Mrs Mavic! She's very good !

phạm thái vũ

1 2 3 4 5
17:08 14/05/2018

Đã đánh giá (JOEAB): nice hansamu

sang dd

1 2 3 4 5
23:05 13/05/2018

Đã đánh giá (EVELYN): Good

sang dd

1 2 3 4 5
23:59 13/05/2018

Đã đánh giá (RAF): Good

Tien Dung

1 2 3 4 5
08:47 13/05/2018

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good, Thanks so much!

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:19 12/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:13 12/05/2018

Đã đánh giá (JANE): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:05 12/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Tiến Lãm

1 2 3 4 5
17:59 12/05/2018

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thanks

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:51 12/05/2018

Đã đánh giá (SHIRANI): She's so funny, love her class so much

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

3) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

4) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

5) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

6) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

7) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

8) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

9) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

10) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

11) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

12) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

13) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

14) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

15) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

16) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

17) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

18) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

19) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

20) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

21) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

22) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

23) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

24) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

25) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

26) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

27) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

28) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

29) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

30) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

31) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

32) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

33) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

34) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

35) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

36) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

37) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

38) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

39) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

40) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

41) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

42) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

43) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

44) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

45) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

46) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

47) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

48) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

49) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

50) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

51) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

52) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

53) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

54) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

55) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

56) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

57) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

58) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

59) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

60) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

61) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

62) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

63) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

64) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

65) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

66) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

67) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

68) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

69) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

70) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

71) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

72) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

73) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

74) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

75) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

76) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

77) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

78) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

79) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

80) Đặt tên ý nghĩa trong tiếng Anh Xem thêm

81) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

82) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

83) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

84) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

85) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

86) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

87) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

88) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

89) Phân biệt Central và Center Xem thêm

90) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

91) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

92) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

93) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

94) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

95) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

96) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

97) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

98) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

99) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

100) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP