Danh sách đạt giải khuyến khích:

 • 1Khánh Huy - Nha Trang
 • 2Vũ Xuân Trường - Quảng Ninh
 • 3Đinh Trương Minh Sơn -Hồ Chí Minh
 • 4Lê Phương Uyên - Quảng Ninh
 • 5Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên - Quảng Bình
 • 6Hồ Phúc Nguyên - Long An
 • 6Phạm Quỳnh Hương - Quảng Ninh
 • 8Nguyễn Đình Khánh Nguyên - Hải Dương
 • 9Nguyễn Phan Minh Ngọc - Nha Trang
 • 10Phan Ngọc Khánh - Huế
 • 11Phạm Chấn Long - Hồ Chí Minh
 • 12Vũ Đức Cảnh - Hải Dương
 • 13Nguyễn Nhất Nam - Thanh Hoá
 • 14Ngô Thị Linh Chi - Nghệ An
 • 15Trần Ngọc Tịnh Phương - Huế
 • 16Bùi Đặng Mỹ Duyên - Thái Bình
 • 17Nguyễn Ngọc Phuong Thảo - Bình Phước
 • 18Đào Tuấn Minh - Hà Nội
 • 19BÙI NGỌC THIÊN ÂN - Hồ Chí Minh
 • 20Gia Hưng - Hồ Chí Minh
 • 21Lê Võ Hiền Anh - Nghệ An
 • 22Hoàng Tuệ Thư - Hà Nội
 • 23Nguyễn Hồng Ngọc - Thanh Hoá

Phần thưởng

Tổng giải thưởng lên đến 50.000.000đ
Lưu ý
Tất cả clip của học viên tham gia sẽ được up công khai trên Facebook và các kênh mạng khác của E-SPACE Phần thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt Hạn sử dụng là 1 năm kể từ ngày nhận học bổng

Video dự thi của các thành viên

 1. 1 . Summer vacation

  Name:Bùi Đặng Mỹ Duyên

  From:Thái Bình

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 2 . Family

  Name:BÙI NGỌC THIÊN ÂN

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 7 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 3 . Family

  Name:Đào Tuấn Minh

  From:Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 4 . Best friend

  Name:Đinh Trương Minh Sơn

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 16 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 5 . Family

  Name:Hà Phạm Mai Anh

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 6 . Hometown

  Name:Hồ Phúc Nguyên

  From:Long An

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 7 . Best friend

  Name:Hoàng Quang Phúc

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 8 . Best friend

  Name:Khánh Huy

  From:Nha Trang

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 9 . Best friend

  Name:Khánh Vy

  From:Nha Trang

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên
 1. 10 . Best friend

  Name:Lê Phương Uyên

  From:

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 11 . Family

  Name:Lê Trịnh Khánh Nguyên

  From:Quảng Trị

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên
 1. 12 . Family

  Name:Lê Võ Hiền Anh

  From:Nghệ An

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 13 . Hometown

  Name:Ngô Thị Linh Chi

  From:Nghệ An

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 14 . Hometown

  Name:Vũ Mai Linh

  From:Quảng Ninh

  Age: 13 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 15 . Family

  Name:Lê Cung Ngọc Anh

  From:Quảng Trị

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 16 . Family

  Name: Nguyễn Đăng Nhật Phú

  From:Tiền Giang

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 17 . Best friend

  Name:Gia Hưng

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 13 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 18 . Family

  Name:Nguyễn Đình Khánh Nguyên

  From:Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 19 . Family

  Name:Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 14 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 20 . Family

  Name:Nguyễn Hồng Ngọc

  From:Thanh Hoá

  Age: 7 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 21 . Summer vacation

  Name:Nguyen Linh Chi

  From:Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 22 . Best friend

  Name:Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

  From:Quảng Bình

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên
 1. 23 . Hometown

  Name:Nguyễn Ngọc Phuong Thảo

  From:Bình Phước

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 24 . Family

  Name:Nguyễn Nhất Nam

  From:Thanh Hoá

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 25 . Family

  Name:Nguyễn Phương Thảo

  From:Thái Bình

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 26 . Family

  Name: Phạm Quỳnh Hương

  From: Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 27 . Family

  Name:Phan Ngọc Khánh

  From:Huế

  Age: 7 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 28 . Hometown

  Name:Trần Ngọc Tịnh Phương

  From:Huế

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 29 . Family

  Name:Trương Gia Nguyễn

  From:Cà Mau

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên
 1. 30 . Summer vacation

  Name: Vũ Xuân Trường

  From:Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên