Danh sách đạt giải khuyến khích:

 • 1Khánh Huy - Nha Trang
 • 2Vũ Xuân Trường - Quảng Ninh
 • 3Đinh Trương Minh Sơn -Hồ Chí Minh
 • 4Lê Phương Uyên - Quảng Ninh
 • 5Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên - Quảng Bình
 • 6Hồ Phúc Nguyên - Long An
 • 6Phạm Quỳnh Hương - Quảng Ninh
 • 8Nguyễn Đình Khánh Nguyên - Hải Dương
 • 9Nguyễn Phan Minh Ngọc - Nha Trang
 • 10Phan Ngọc Khánh - Huế
 • 11Phạm Chấn Long - Hồ Chí Minh
 • 12Vũ Đức Cảnh - Hải Dương
 • 13Nguyễn Nhất Nam - Thanh Hoá
 • 14Ngô Thị Linh Chi - Nghệ An
 • 15Trần Ngọc Tịnh Phương - Huế
 • 16Bùi Đặng Mỹ Duyên - Thái Bình
 • 17Nguyễn Ngọc Phuong Thảo - Bình Phước
 • 18Đào Tuấn Minh - Hà Nội
 • 19BÙI NGỌC THIÊN ÂN - Hồ Chí Minh
 • 20Gia Hưng - Hồ Chí Minh
 • 21Lê Võ Hiền Anh - Nghệ An
 • 22Hoàng Tuệ Thư - Hà Nội
 • 23Nguyễn Hồng Ngọc - Thanh Hoá

Phần thưởng

Tổng giải thưởng lên đến 50.000.000đ
Lưu ý
Tất cả clip của học viên tham gia sẽ được up công khai trên Facebook và các kênh mạng khác của E-SPACE Phần thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt Hạn sử dụng là 1 năm kể từ ngày nhận học bổng

Video dự thi của các thành viên

 1. 1. Summer vacation

  Name: Bùi Đặng Mỹ Duyên

  From: Thái Bình

  Age: 12 Xem trang facebook

 2. 3. Family

  Name: BÙI NGỌC THIÊN ÂN

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 7 Xem trang facebook

 3. 5. Family

  Name: Đào Tuấn Minh

  From: Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

 4. 7. Best friend

  Name: Đinh Trương Minh Sơn

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 16 Xem trang facebook

 5. 9. Family

  Name: Hà Phạm Mai Anh

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 10 Xem trang facebook

 6. 11. Hometown

  Name:Hồ Phúc Nguyên

  From: Long An

  Age: 9 Xem trang facebook

 7. 13. Best friend

  Name:Hoàng Quang Phúc

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 12 Xem trang facebook

 8. 15. Best friend

  Name: Khánh Huy

  From: Nha Trang

  Age: 10 Xem trang facebook

 9. 17. Best friend

  Name:Khánh Vy

  From: Nha Trang

  Age: 12 Xem trang facebook

 10. 19. Best friend

  Name:Lê Phương Uyên

  From: Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

 11. 21. Family

  Name:Lê Trịnh Khánh Nguyên

  From: Quảng Trị

  Age: 10 Xem trang facebook

 12. 23. Family

  Name:Lê Võ Hiền Anh

  From: Nghệ An

  Age: 10 Xem trang facebook

 13. 25. Hometown

  Name:Ngô Thị Linh Chi

  From: Nghệ An

  Age: 10 Xem trang facebook

 14. 27. Hometown

  Name: Vũ Mai Linh

  From: Quảng Ninh

  Age: 13 Xem trang facebook

 15. 29. Family

  Name: Lê Cung Ngọc Anh

  From: Quảng Trị

  Age: 12 Xem trang facebook

 16. 31. Family

  Name: Nguyễn Đăng Nhật Phú

  From: Tiền Giang

  Age: 12 Xem trang facebook

 17. 33. Best friend

  Name: Gia Hưng

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 13 Xem trang facebook

 1. 2. Family

  Name:Nguyễn Đình Khánh Nguyên

  From: Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

 2. 4. Family

  Name: Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 14 Xem trang facebook

 3. 6. Family

  Name:Nguyễn Hồng Ngọc

  From: Thanh Hoá

  Age: 7 Xem trang facebook

 4. 8. Summer vacation

  Name:Nguyen Linh Chi

  From: Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

 5. 10. Best friend

  Name:Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

  From: Quảng Bình

  Age: 10 Xem trang facebook

 6. 12. Hometown

  Name:Nguyễn Ngọc Phuong Thảo

  From: Bình Phước

  Age: 11 Xem trang facebook

 7. 14. Family

  Name: Nguyễn Nhất Nam

  From: Thanh Hoá

  Age: 12 Xem trang facebook

 8. 16. Family

  Name: Nguyễn Phương Thảo

  From: Thái Bình

  Age: 9 Xem trang facebook

 9. 18. Family

  Name: Phạm Quỳnh Hương

  From: Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

 10. 20. Family

  Name: Phan Ngọc Khánh

  From: Huế

  Age: 7 Xem trang facebook

 11. 22. Hometown

  Name: Trần Ngọc Tịnh Phương

  From: Huế

  Age: 10 Xem trang facebook

 12. 24. Family

  Name: Trương Gia Nguyễn

  From: Cà Mau

  Age: 11 Xem trang facebook

 13. 26. Summer vacation

  Name: Vũ Xuân Trường

  From: Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

 14. 28. Best friend

  Name: Hoàng Tuệ Thư

  From: Hà Nội

  Age: 11 Xem trang facebook

 15. 30. Best friend

  Name: Vũ Đức Cảnh

  From: Hải Dương

  Age: 13 Xem trang facebook

 16. 32. Family

  Name:  Phạm Chấn Long

  From: Hồ Chí Minh

  Age: 10 Xem trang facebook

 17. 34. Summer vacation

  Name: Phan Nguyễn Minh Ngọc

  From: Nha Trang

  Age: 12 Xem trang facebook