Lights

Giải nhất

Nguyễn Minh Trung

Lights

Giải nhì

Nguyễn Gia Khiêm

Nature

Giải ba

Lê Phương Anh

Fjords

Giải ba

Trần Quỳnh Anh


Nội dung Game Show và Phần Thưởng

Video dự thi của các thành viên

 1. 1 . Family

  Name:Jessica Tran

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 2 . Family

  Name:Nguyễn Ngọc Bảo Trinh

  From:Hà Nội

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 3 . Bảo vệ môi trường

  Name:LẠI THÙY TRANG

  From:Hà Nội

  Age: 13 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 4 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Lê Phương Anh

  From:Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (3) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 5 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:LƯƠNG ĐÌNH HUY

  From:Lâm Đồng

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 6 . Bảo vệ môi trường

  Name:Lê Quang Tiến Minh

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 7 . Bảo vệ môi trường

  Name:Phan Ngọc Khánh

  From:Huế

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 8 . Mơ ước và kế hoạch trong tương lai

  Name:Nguyễn Hồng Ngọc

  From:Thanh Hoá

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 9 . Family

  Name:Lưu Minh Khôi

  From:Nha Trang

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 10 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

  From:Quảng Bình

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 11 . Mơ ước và kế hoạch trong tương lai

  Name:Đỗ Ngọc Anh

  From:Vũng Tàu

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 12 . Family

  Name:Hà Hoa Bảo Ngọc

  From:Lâm Đồng

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 13 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Trần Ngọc Tịnh Phương

  From:Huế

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 14 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Nguyễn Gia Khiêm

  From:Nam Định

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 15 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Lily Nguyen

  From:Hà Nội

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 16 . Family

  Name:Nguyễn Duy Khoa

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 7 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 17 . Mơ ước và kế hoạch trong tương lai

  Name:Trần Lê Hương Giang

  From:Long An

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 18 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Tống Viêt Tấn

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 19 . Family

  Name:Bé Huỳnh Kỳ Thư

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 20 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Nguyễn Thị Khánh Linh

  From:Tây Nguyên

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 21 . Family

  Name:Nguyễn Trí Phương

  From:Hà Nội

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 22 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Vũ Xuân Trường

  From:Hải Dương

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 23 . Bảo vệ môi trường

  Name:Trần Quốc Đại

  From:Bình Phước

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 24 . Family

  Name:Trần Thanh Nhàn

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 25 . Family

  Name:Nguyễn Yến Ngọc

  From:Hà Tĩnh

  Age: 14 Xem trang facebook

  Bình chọn (3) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 26 . Bảo vệ môi trường

  Name:Phạm Quỳnh Hương

  From:Hải Dương

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 27 . Bảo vệ môi trường

  Name:Nguyễn Đình Khánh Nguyên

  From:Quảng Trị

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 28 . Family

  Name:Lê Phương Uyên

  From:Hải Dương

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 29 . Món ăn/trang phục em yêu thích

  Name:Đinh Phương Uyên

  From:Hà Nội

  Age: 9 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 30 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Nguyễn Phan Minh Ngọc

  From:Nha Trang

  Age: 13 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 31 . Family

  Name:Nguyễn Hoàng Quân

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 7 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 32 . Family

  Name:Nguyễn Thị Kim Ngân

  From:Hải Dương

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 33 . Family

  Name:Kiều Nhật Quang

  From:Hà Nội

  Age: 8 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 34 . Family

  Name:Phạm Vũ Nam Phương

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 35 . Family

  Name:Dương Ánh Xuân

  From:Hà Nội

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 36 . Family

  Name:Trần Quỳnh Anh

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 5 Xem trang facebook

  Bình chọn (6) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 37 . Family

  Name:Phạm Bình Minh

  From:Hải Phòng

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 38 . Family

  Name:Nguyễn Sỹ Tâm

  From:Hà Nam

  Age: 5 Xem trang facebook

  Bình chọn (1) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 39 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Nguyễn Phương Thảo

  From:Hà Nam

  Age: 10 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 40 . Món ăn/trang phục em yêu thích

  Name:Võ Minh Duy

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 41 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Võ Ngọc Phương Quỳnh

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 12 Xem trang facebook

  Bình chọn (0) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 42 . Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

  Name:Bùi Thúy Ngân

  From:Phú Thọ

  Age: 14 Xem trang facebook

  Bình chọn (2) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn
 1. 43 . Bảo vệ môi trường

  Name:Nguyễn Minh Trung

  From:Hồ Chí Minh

  Age: 11 Xem trang facebook

  Bình chọn (9) học viên Click ( ) bên trái để bình chọn

Nội dung Game Show

Nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các em yêu thích học tiếng Anh, cũng như niềm vui cho trẻ em cùng phụ huynh nhân dịp hè về, E-SPACE tổ chức chương trình Quay clip nhận quà lớn từ E-SPACE.

Tất cả các học viên nhí dưới 15 tuổi đang theo học tại E-SPACE sẽ tự quay lại 1 clip dài tầm từ 1-3 phút nói về những chủ đề mà E-SPACE đưa ra và gửi về địa chỉ mail:

Tiêu đề mail: Tên - Số điện thoại VD: Nguyễn Văn A - 0909123456
E-SPACE đưa ra 5 chủ đề sau để học viên chọn tùy ý
Nói về gia đình bạn

Món ăn/trang phục em yêu thích

Nói về kỳ nghỉ hè của bạn

Mơ ước và kế hoạch trong tương lai

Bảo vệ môi trường

Thời gian tham gia

Thời gian nộp clip
22/05 đến 10/06/2019
Thời gian up clip lên fan page của E-SPACE
11/06 đến 15/06/2019
Thời gian chấm điểm của giáo viên, like và share trên Facebook
15/06 đến 23/06/2019
Thời gian công bố kêt quả
01/07/2019
Theo dõi kết quả tại fan page
fb.com/tienganh1thay1tro
và website
e-space.vn

Cách tính điểm

40% điểm tính từ Facebook
E-SPACE sẽ up toàn bộ clip của học viên lên fan page E-SPACE
fb.com/tienganh1thay1tro
và kênh Youtube
youtube.com/espacevietnam

Mỗi lượt share trên fan page được tính 3 điểm
Mỗi lượt like được tính 1 điểm
20% điểm tính từ bình chọn trang website cuộc thi
Mỗi lượt bình chọn được tính 1 điểm
40% điểm do ban giám khảo là các giáo viên tại E-SPACE quyết định

Ban giám khảo

Bich Pham
Tina
Annie

Phần thưởng

Tổng giải thưởng lên đến 50.000.000đ
Lưu ý
Tất cả clip của học viên tham gia sẽ được up công khai trên Facebook và các kênh mạng khác của E-SPACE Phần thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt Hạn sử dụng là 1 năm kể từ ngày nhận học bổng