TIN TỨC

TRANG CHỦ/TIN TỨC/Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh có vai trò quyết định ngữ nghĩa của câu. Bài học này cung cấp tất cả các kiến thức cơ bản về giới từ cũng như cách sử dụng những giới từ cơ bản nhất.

  1. Định nghĩa

Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Ví dụ:

The book is on the table.

Quyển sách ở trên cái bàn.

Như vậy, “the table” là tân ngữ của giới từ “on”.

Chú ý: Các bạn phải luôn phân biệt trạng từ và giới từ, vì thường khi một từ có hai chức năng đó (vừa là trạng từ và giới từ). Điều khác nhau cơ bản là trạng từ thì không có tân ngữ theo sau. Hãy xét các câu sau đây:

Ví dụ:

Stand up, please.

Đứng dậy đi.

=> Trạng từ vì không có tân ngữ theo sau

We are at the party.

Chúng tôi đang ở bữa tiệc.

=>  Giới từ; vì tân ngữ của “at” là “the party”

 

  1. Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh:

Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau thì tạo ra nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta nên học thuộc mỗi khi gặp phải và học ngay từ lúc ban đầu.

Ví dụ:

depend on phụ thuộc vào wait for chờ đợi …
go up tăng lên make up trang điểm, chiếm…
look after trông nom, chăm sóc live on sống dựa vào
look for tìm kiếm turn down từ chối, giảm nhẹ…
turn on bật … think of nghĩ về …

 

  1. Các loại giới từ trong tiếng Anh.

Các giới từ trong tiếng Anh có thể được phân thành các loại sau:

3.1. Giới từ chỉ thời gian.

after

 

at

before

behind

by

during

 

for

from

in

on

since

 

throughout

forward

until

within

Ví dụ:

I will call you before 6 p.m.

Tôi sẽ gọi cho bạn trước 6 giờ tối.

 

3.2. Giới từ chỉ Địa điểm/Nơi chốn.

about

 

above

across

at

before

behind

below

beneath

 

beside

beyond

by

in

off

on

over

 

through

to

toward

under

within

without

Ví dụ:

The clock is on the wall.

Chiếc đồng hồ ở trên tường.

The child is in the room.

Đứa trẻ đang ở trong phòng.

 

3.3. Giới từ chỉ Lý do, nguyên nhân.

at

 

for

from

of

on

 

over

through

with

Ví dụ:

Don’t die through ignorance.

Đừng chết vì thiếu hiểu biết.

Because of the heavy rain, I went to school late.

Vì trời mưa rất to nên tôi đã đến trường muộn.

 

3.4. Giới từ chỉ Mục đích.

after

 

at

for

on

 

to

Ví dụ:

Let me do it for her.

Hãy để tôi làm dùm cô ấy.

I study hard to pass the exam.

Tôi học hành chăm chỉ để qua kì thi.

 

3.5. Giới từ thường:

after

 

against

among

between

by

 

for

from

of

on

 

to

with

 

  1. Vị trí giới từ

Thông thường, giới từ tiếng Anh được đặt như tiếng Việt; tuy nhiên, nó có thể đặt ngay trước từ nghi vấn hay đại từ.

Ví dụ:

The woman whom I am talking about is very kind.

= The woman about whom I am talking is very kind.

Người phụ nữ mà tôi đang nói đến rất tốt bụng.

 

  1. Cách đặt từ ngữ có giới từ:

Vị trí của giới từ trong câu có thể làm thay đổi nghĩa của câu đó.

Ví dụ:

A letter was read from his friend in the classroom.

Một bức thư được đọc từ người bạn của anh ấy trong lớp học.

A letter from his friend was read in the classroom.

Một bức thư từ người bạn của anh ấy đang được đọc trong lớp.

=> Hai câu trên có nghĩa khác nhau bởi vì giới từ “from” có vị trí khác nhau

 

  1. Một số giới từ thông thường:

AT, IN, ON

TIN LIÊN QUAN

15
Nov

0

QUY TẮC VIẾT CÂU TIẾNG ANH

QUY TẮC VIẾT CÂU TIẾNG ANH

16
Nov

0

CÁCH TẢ NGƯỜI BẰNG TIẾNG ANH

CÁCH TẢ NGƯỜI BẰNG TIẾNG ANH

18
Nov

0

CÁC NGUỒN TỰ HỌC TOEIC MIỄN PHÍ

CÁC NGUỒN TỰ HỌC TOEIC MIỄN PHÍ

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP

Zalo