Tin tức

Trang chủ/Tin tức

KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG – MỪNG ĐẠI LỄ

Chớp liền tay hàng loạt chương trình siêu ưu đãi.

Phân biệt HEAR và LISTEN trong Tiếng Anh

Phân biệt HEAR và LISTEN trong Tiếng Anh

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN

7 cách giúp nhớ lâu ngữ pháp tiếng Anh

7 cách giúp nhớ lâu ngữ pháp tiếng Anh

Xem tất cả(432)

Nhật ký lớp họcXem tất cả (18)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
09:21 20/04/2024

Đã đánh giá (EDWARD): Good teacher

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:46 19/04/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Khôi Nguyên

1 2 3 4 5
19:07 19/04/2024

Đã đánh giá (PAULO): very interesting

Trần Đặng Hương Giang

1 2 3 4 5
19:11 19/04/2024

Đã đánh giá (ELMA): a great teacher I never know???

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:55 18/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): nice

Ton Kim Huynh

1 2 3 4 5
22:16 17/04/2024

Đã đánh giá (LOVE): Great

Ton Kim Huynh

1 2 3 4 5
22:03 17/04/2024

Đã đánh giá (LOVE): Great

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:44 17/04/2024

Đã đánh giá (CHERRY): you are good

Nguyễn Huỳnh Minh Quân

1 2 3 4 5
19:51 17/04/2024

Đã đánh giá (HOANGBAO): ths

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:46 17/04/2024

Đã đánh giá (PAULO): nice

Moon

1 2 3 4 5
20:26 16/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): She is very friendly!

Nguyễn Huỳnh Minh Quân

1 2 3 4 5
18:27 16/04/2024

Đã đánh giá (HOANGBAO): ths

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:24 15/04/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Nguyễn Huy Phong

1 2 3 4 5
20:59 14/04/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teacher is very fun!

Chi Nam

1 2 3 4 5
19:46 13/04/2024

Đã đánh giá (IAN): Good teacher

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1 2 3 4 5
15:01 13/04/2024

Đã đánh giá (AMY): Good teacher, i'm happy to study with her

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
17:39 11/04/2024

Đã đánh giá (MARITHA): Good teacher

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
17:23 11/04/2024

Đã đánh giá (MARITHA): Good teacher

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:59 10/04/2024

Đã đánh giá (PAULO): nice

Nguyễn Huỳnh Minh Quân

1 2 3 4 5
21:28 09/04/2024

Đã đánh giá (HOANGBAO): ths

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:30 08/04/2024

Đã đánh giá (PAULO): nice

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
16:32 08/04/2024

Đã đánh giá (EDWARD): Good teacher

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
14:39 07/04/2024

Đã đánh giá (MARCH): Thanks!

Pham Bùi Thảo Nhi

1 2 3 4 5
11:47 06/04/2024

Đã đánh giá (JOYCASI): Good

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:40 05/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): :)

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:31 05/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): :)

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:24 05/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): :)

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:15 05/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): :)

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
16:06 05/04/2024

Đã đánh giá (EDWARD): Good teacher. Thank you

Yên Thảo

1 2 3 4 5
11:38 05/04/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): very good

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
19:05 04/04/2024

Đã đánh giá (MARCH): Thanks!

Vo Doan Vinh

1 2 3 4 5
11:01 04/04/2024

Đã đánh giá (APPLE): Apple is a good teacher. Thank you for your lessons to improve my English skill.

Vo Doan Vinh

1 2 3 4 5
11:06 04/04/2024

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher. Thank you for your lessons to improve my English skill.

Nguyễn Thị Phương Mai.

1 2 3 4 5
20:26 03/04/2024

Đã đánh giá (LOISE): Well done

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:57 03/04/2024

Đã đánh giá (PAULO): nice

Nguyễn Huỳnh Minh Quân

1 2 3 4 5
20:03 02/04/2024

Đã đánh giá (HOANGBAO): ths

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
20:20 01/04/2024

Đã đánh giá (LOISE): awsome!

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
11:00 31/03/2024

Đã đánh giá (MARCH): thank you so much

Vũ Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
10:47 31/03/2024

Đã đánh giá (JOYCASI): good!

Thomas

1 2 3 4 5
19:33 30/03/2024

Đã đánh giá (LUZ): She is a brilliant teacher who's friendly, ready to help her students when having issues.

Chi Nam

1 2 3 4 5
15:10 30/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Great

Chi Nam

1 2 3 4 5
15:54 30/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Great

Phạm Nguyễn Ánh Dương

1 2 3 4 5
10:18 30/03/2024

Đã đánh giá (RAF): Good

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
21:30 29/03/2024

Đã đánh giá (IAN): great

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
18:07 29/03/2024

Đã đánh giá (SHIRANI): omg teacher

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
18:39 29/03/2024

Đã đánh giá (APPLE): happy to see APPLE

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:34 28/03/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
14:57 28/03/2024

Đã đánh giá (RAF): so good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
21:17 27/03/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): I love teacher x infinite

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:53 27/03/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): nice

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:51 26/03/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): I love teacher

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
21:40 24/03/2024

Đã đánh giá (MARCH): cô này dạy rất tuyệt , nói chuyện rất thoải mái với mk , mk cảm thấy rất tuyệt

Đăng Nguyễn

1 2 3 4 5
19:47 23/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Great!

Đăng Nguyễn

1 2 3 4 5
19:27 23/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Great

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
06:21 23/03/2024

Đã đánh giá (EDWARD): Good teacher

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:57 22/03/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
19:27 22/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:29 22/03/2024

Đã đánh giá (LINHTRAN): good

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
18:23 21/03/2024

Đã đánh giá (IAN): good

Chi Nam

1 2 3 4 5
18:57 21/03/2024

Đã đánh giá (IAN): Good

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1 2 3 4 5
18:02 21/03/2024

Đã đánh giá (AMY): I'm happy when studying with Amy teacher

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:10 20/03/2024

Đã đánh giá (LOR): nice

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:06 18/03/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Đỗ Thuỳ Trang

1 2 3 4 5
20:07 18/03/2024

Đã đánh giá (QUYNHANH): Studying with Ms Quynh Anh was so happy. It's not a meeting but also was chat between 2 friends. She is so cute and lovely. Besides, she gave me lots of advises to impove my felling. But I hope that the next time, she will speak slowly and let me speak more to find my mistake and fix it. Thank U so much.

Lê Nhật Quang

1 2 3 4 5
22:49 17/03/2024

Đã đánh giá (PAULO): I love teacher Pau, he's funny and he teaches well.

Lê Nhật Quang

1 2 3 4 5
22:22 17/03/2024

Đã đánh giá (PAULO): I love teacher Pau, he's funny and he teaches well.

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:04 17/03/2024

Đã đánh giá (PAULO): nice

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:42 15/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): sorry teacher shan

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:26 15/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): sorry

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:59 15/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): sorry when i for you 4 star

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:32 15/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): thank

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:17 15/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): i happy

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:58 13/03/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Nguyễn Huyền Trâm

1 2 3 4 5
21:10 12/03/2024

Đã đánh giá (JOYCASI): gooddddddd

Phạm Thị Tú Trinh

1 2 3 4 5
20:06 11/03/2024

Đã đánh giá (LOISE): Thank you!

Nguyễn Thị Thuỳ

1 2 3 4 5
20:22 11/03/2024

Đã đánh giá (LOISE): She very kind and teach easy to understand

Nguyễn Thị Hoa

1 2 3 4 5
16:49 11/03/2024

Đã đánh giá (SHAN): Thank you!

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
16:00 10/03/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): pretty, gentle teacher

Nguyễn Trần Bảo Ngọc

1 2 3 4 5
20:50 09/03/2024

Đã đánh giá (EDWARD): Great teacher!

Ha Duc Huynh

1 2 3 4 5
15:24 08/03/2024

Đã đánh giá (APPLE): Talking to Ms. Apple is very comfortable, she is very friendly and enthusiastic

Nguyễn Chí Anh

1 2 3 4 5
19:48 07/03/2024

Đã đánh giá (HOANGBAO): Phương pháp dạy

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:49 06/03/2024

Đã đánh giá (CHERRY): nice

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:41 06/03/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): nice

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
18:58 03/03/2024

Đã đánh giá (AMY): thank you

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
18:47 03/03/2024

Đã đánh giá (AMY): ty

phan An

1 2 3 4 5
21:53 02/03/2024

Đã đánh giá (RAF): good

phan An

1 2 3 4 5
21:34 02/03/2024

Đã đánh giá (RAF): .

phan An

1 2 3 4 5
21:02 02/03/2024

Đã đánh giá (RAF): thầy dạy dễ hiểu nhưng máy thầy bị lắc nên thầy nói em ko nghe thấy ạ

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
18:08 02/03/2024

Đã đánh giá (PAULO): great teacher and happy new year 2024

phan An

1 2 3 4 5
17:10 02/03/2024

Đã đánh giá (SANYO): good

Hồ Huỳnh Lâm

1 2 3 4 5
11:00 02/03/2024

Đã đánh giá (EDWARD): i like communication with you

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
10:32 02/03/2024

Đã đánh giá (SHIRANI): good!

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:40 01/03/2024

Đã đánh giá (PAULO): a good teacher

phan An

1 2 3 4 5
19:23 01/03/2024

Đã đánh giá (TRANGVU): vrey good exllent thanhk you

phan An

1 2 3 4 5
19:24 01/03/2024

Đã đánh giá (QUANGHUY): good joi exllent

Hà Trung Kiên

1 2 3 4 5
15:10 29/02/2024

Đã đánh giá (MINHPHUONG): Really good and friendly Teacher

phan An

1 2 3 4 5
21:21 28/02/2024

Đã đánh giá (QUANGHUY): good exllent thanhk you so munch

phan An

1 2 3 4 5
21:47 28/02/2024

Đã đánh giá (CHERRY): good

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
20:31 28/02/2024

Đã đánh giá (CHERRY): thanks teacher!

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
20:48 28/02/2024

Đã đánh giá (ELMA): woooow thank you very much

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
20:52 28/02/2024

Đã đánh giá (PAULO): great teacher!!!

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
19:52 28/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): you look pretty

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
19:39 28/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): ty

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:59 28/02/2024

Đã đánh giá (LINHTRAN): ok

Nguyễn Thanh Liêm

1 2 3 4 5
14:12 28/02/2024

Đã đánh giá (HONGNHAT): dạy bằng cả trái tim :D

Phan Minh Quân

1 2 3 4 5
21:17 26/02/2024

Đã đánh giá (KAROLINA): You are a good teacher !

Phan Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
21:47 26/02/2024

Đã đánh giá (KAROLINA): You are a very good teacher!

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
20:25 26/02/2024

Đã đánh giá (AMY): she's good!

phan An

1 2 3 4 5
19:24 25/02/2024

Đã đánh giá (MINHPHUONG): good thanhk you good

Phạm Đình Nguyên Anh

1 2 3 4 5
15:41 25/02/2024

Đã đánh giá (HONGNHAT): 5 sao

Đỗ Ánh Tuyết

1 2 3 4 5
14:31 24/02/2024

Đã đánh giá (MINHPHUONG): Cô dạy rất năng động và hòa đồng nha, vui nữa :))))

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
10:38 24/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): Very nice to learn with you teacher QUEENIE!

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
10:05 24/02/2024

Đã đánh giá (ELMA): I’m very happy to learn with you ELMA

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:15 23/02/2024

Đã đánh giá (LOVE): Love is a good teacher !

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:46 23/02/2024

Đã đánh giá (LOVE): Love is a good teacher !

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:35 23/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): a nice teacher

Trần Đặng Hương Giang

1 2 3 4 5
19:03 23/02/2024

Đã đánh giá (JOYCASI): thank you to teach me

Trần Đặng Hương Giang

1 2 3 4 5
19:39 23/02/2024

Đã đánh giá (JOYCASI): I'm so glad to see you again,have a good night

Quang

1 2 3 4 5
19:42 22/02/2024

Đã đánh giá (IAN): Hôm nay thầy không lên lớp

phan An

1 2 3 4 5
21:13 21/02/2024

Đã đánh giá (QUANGHUY): very good teacher thanhk you

Trần Đặng Hương Giang

1 2 3 4 5
18:19 21/02/2024

Đã đánh giá (ELMA): you are so funny!!! ah you said I didn't tell teacher Joycasi what you said!!!

Nguyễn Trần Thiên An

1 2 3 4 5
21:39 20/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): very nice teacher

phan An

1 2 3 4 5
19:44 20/02/2024

Đã đánh giá (SHAN): she is good

phan An

1 2 3 4 5
19:05 20/02/2024

Đã đánh giá (LANVY): vrey good funny

phan An

1 2 3 4 5
19:26 19/02/2024

Đã đánh giá (LOVE): em thấy cô củng hiền lành good

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
21:28 18/02/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): thanks

Le Nguyen Thanh Phuong

1 2 3 4 5
10:30 18/02/2024

Đã đánh giá (TRAMDANG): Thank you

Le Nguyen Thanh Phuong

1 2 3 4 5
10:04 18/02/2024

Đã đánh giá (QUYNHANH): It's interesting class. Thank you

Nguyễn Hoàng Nhật Vy - Rena

1 2 3 4 5
08:47 18/02/2024

Đã đánh giá (SHIE): Cô thao tác mở file nghe chậm và vó trục trặc kỹ thuật làm gián đoạn buỏi học. Đề nghị Trung tâm xem xét bù buổi học

Bùi Đoàn Anh Khoa

1 2 3 4 5
16:26 17/02/2024

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is very enthusiastic, full of energy and always encourage students to ask more questions to improve themself. I really enjoy the lesson with Ms. Pham.

Nguyễn Tuyết Nhung

1 2 3 4 5
14:14 16/02/2024

Đã đánh giá (NHU-Y): cô dễ thương

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
19:19 15/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): she so friendly

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:15 14/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teachers have fun and correct pronunciation and grammar through practical activities that are easy to remember and apply to students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:05 14/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teachers have fun and correct pronunciation and grammar through practical activities that are easy to remember and apply to students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:13 14/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers have fun and correct pronunciation of sentences through learning topics, making it easy to remember and apply for students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:04 14/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers have fun and correct pronunciation of sentences through learning topics, making it easy to remember and apply for students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:53 14/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers have fun and correct pronunciation of sentences through learning topics, making it easy to remember and apply for students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:15 14/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers have fun and correct the pronunciation of sentences through daily activities, making it easy to remember and apply for students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:07 14/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teachers have fun and correct the pronunciation of sentences through daily activities, making it easy to remember and apply for students.

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
17:43 14/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teachers have fun and correct the pronunciation of sentences through daily activities, making it easy to remember and apply for students.

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
16:06 14/02/2024

Đã đánh giá (APPLE): she's great

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
10:20 14/02/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): happy new year

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:08 12/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teacher is good

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:58 12/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Giáo viên rất chịu khó sửa âm và ngữ pháp. Học với thầy rất thoải mái và biết thêm rất nhiều câu từ theo ý trình bày của học sinh

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:53 12/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Giáo viên rất chịu khó sửa âm và ngữ pháp. Học với thầy rất thoải mái và biết thêm rất nhiều câu từ theo ý trình bày của học sinh

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:41 12/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teacher is good

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:29 12/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Giáo viên rất chịu khó sửa âm và ngữ pháp. Học với thầy rất thoải mái và biết thêm rất nhiều câu từ theo ý trình bày của học sinh

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:23 12/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Giáo viên rất chịu khó sửa âm và ngữ pháp. Học với thầy rất thoải mái và biết thêm rất nhiều câu từ theo ý trình bày của học sinh

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
12:16 09/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teacher is good, funny

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
12:11 09/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Teacher is good, funny

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
12:05 09/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teacher is good, funny

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
15:23 08/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): Teacher is nice

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
14:51 08/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Good teacher

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
14:45 08/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Good teacher

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
14:41 08/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Good teacher

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
14:34 08/02/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Good teacher

Manh Tien Nguyen

1 2 3 4 5
10:07 07/02/2024

Đã đánh giá (ACCAD): Teacher Accad is my best English teacher ever. She is not dependent on the book, she teaches every topic we are talking about, and she always tries to interact with the students, letting me have opportunities to practice. Let's say that She does not teach like doing her job, but she does it with her passion also. I have really improved after joining her class and I am writing these words to express my respect for her.

Phạm Thanh Vy

1 2 3 4 5
09:20 07/02/2024

Đã đánh giá (ELMA): she is so kind

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:01 05/02/2024

Đã đánh giá (LOVE): nice teacher

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
14:14 03/02/2024

Đã đánh giá (AMY): Many thanks, Amy. I'll miss you so much

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
14:07 03/02/2024

Đã đánh giá (AMY): Many thanks, Amy. I'll miss you so much

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
21:57 02/02/2024

Đã đánh giá (GIAN): he very good!

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:58 01/02/2024

Đã đánh giá (AMY): you are a good teacher

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:43 01/02/2024

Đã đánh giá (AMY): you are a good teacher

phan An

1 2 3 4 5
21:19 01/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): GOOD GOOD HI HI

Huỳnh Minh Hoàng

1 2 3 4 5
21:31 01/02/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): interesting

Trần Đặng Hương Giang

1 2 3 4 5
19:12 01/02/2024

Đã đánh giá (ELMA): you are so funny

Huỳnh Minh Hoàng

1 2 3 4 5
21:47 31/01/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): Fantastic

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:02 31/01/2024

Đã đánh giá (LINHTRAN): good

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:04 31/01/2024

Đã đánh giá (SHAN): thanks

Nguyễn Khánh Duy

1 2 3 4 5
18:13 31/01/2024

Đã đánh giá (SHIRANI): không đọc đúng một mình một kiểu

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
11:37 31/01/2024

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
11:30 31/01/2024

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher.

Võ Ngọc Phượng

1 2 3 4 5
00:45 31/01/2024

Đã đánh giá (AMY): Thank you for your lesson

Duyên

1 2 3 4 5
13:38 29/01/2024

Đã đánh giá (QUANGHUY): Giáo viên vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện

Võ Ngọc Phượng

1 2 3 4 5
03:26 29/01/2024

Đã đánh giá (AMY): Thank you for your lesson

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:15 28/01/2024

Đã đánh giá (PAULO): thanks. I very happy . You are nice teacher

Nguyễn Tuyết Nhung

1 2 3 4 5
14:23 28/01/2024

Đã đánh giá (TRANGVU): cô dạy hay vui vẻ và rất nhiệt tình

Phan Hai Phuong

1 2 3 4 5
18:00 27/01/2024

Đã đánh giá (SHIE): she 's exellent

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:42 27/01/2024

Đã đánh giá (JAYEN): Thầy rất chịu khó trong việc hướng dẫn và giảng dạy cho một học sinh mất căn bản và không có nhiều thời gian học tập

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:10 25/01/2024

Đã đánh giá (AMY): I'm very happy to study with you

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:48 25/01/2024

Đã đánh giá (AMY): I'm very happy to study with you

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:44 25/01/2024

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher !

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:38 25/01/2024

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher !

phan An

1 2 3 4 5
20:53 24/01/2024

Đã đánh giá (AMY): i

phan An

1 2 3 4 5
20:42 24/01/2024

Đã đánh giá (QUEENIE): good jod

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:50 24/01/2024

Đã đánh giá (LINHTRAN): vui

TRẦN HÀ LINH

1 2 3 4 5
18:41 24/01/2024

Đã đánh giá (ELMA): GOOD JOB

TRẦN HÀ LINH

1 2 3 4 5
20:12 23/01/2024

Đã đánh giá (SHAN): SHE IS A VERY GOOD TEACHER.

MARLINE DINH

1 2 3 4 5
17:19 23/01/2024

Đã đánh giá (SHIRANI): A+

Lâm Ngọc Thành

1 2 3 4 5
11:51 23/01/2024

Đã đánh giá (ELMA): Good

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
08:02 23/01/2024

Đã đánh giá (LOVE): THANKS ĐIUHFUHEGFDBNDHSSDGHƯẸUHDƯEUÌH

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
08:40 23/01/2024

Đã đánh giá (LOVE): thanks

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:43 21/01/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): very thank you

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
20:09 21/01/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): thanks

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
16:51 21/01/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): thanks

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
11:56 21/01/2024

Đã đánh giá (AMY): Thanks Amy

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
11:45 21/01/2024

Đã đánh giá (AMY): thanks Amy

Vũ Quỳnh Chi

1 2 3 4 5
08:12 21/01/2024

Đã đánh giá (CHRISTINE): THANKS

phan An

1 2 3 4 5
21:41 20/01/2024

Đã đánh giá (TRANGVU): buổi học này rất vui thank you teacher

Đọc nhiều trong tháng

1) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

2) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

3) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

4) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

5) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

6) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

7) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

8) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

9) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

10) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

11) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

12) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

13) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

14) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

15) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

16) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

17) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

18) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

19) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

20) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

21) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

22) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

23) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

24) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

25) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

26) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

27) 20 cụm động từ hay gặp trong bài thi IELTS Xem thêm

28) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

29) Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Dịch bệnh Coronavirus Xem thêm

30) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

31) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

32) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

33) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

34) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

35) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

36) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

37) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

38) Phân biệt 'sometime', 'some time' và 'sometimes' Xem thêm

39) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

40) 4 bộ sách tiếng Anh kinh điển dành cho dân văn phòng Xem thêm

41) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

42) 15 cách để bắt đầu và kết thúc 1 cuộc hội thoại bằng tiếng Anh Xem thêm

43) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

44) CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN – PHÂN PHỐI KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC Xem thêm

45) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

46) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

47) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

48) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

49) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

50) 20 cách nói ‘rất nhiều’ thay cho ‘a lot’ Xem thêm

51) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

52) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

53) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

54) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

55) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

56) 3 TRANG WEB VỚI CÁC BÀI LUYỆN NGHE THỜI LƯỢNG 1 PHÚT Xem thêm

57) Phân biệt Miss và Remember Xem thêm

58) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

59) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

60) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

61) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

62) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

63) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

64) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

65) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

66) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

67) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

68) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

69) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

70) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

71) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

72) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

73) 4 bước để có lời từ chối lịch sự, tế nhị trong tiếng Anh Xem thêm

74) Phân biệt Talk to và Talk with Xem thêm

75) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

76) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

77) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

78) 20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’ Xem thêm

79) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

80) 10 câu chúc Trung thu bằng tiếng Anh ấm áp nhất Xem thêm

81) Một vài từ vựng tiếng anh về các cung hoàng đạo Xem thêm

82) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

83) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

84) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

85) Học từ vựng tiếng Anh: chủ đề Chính trị Xem thêm

86) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

87) Cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ Xem thêm

88) Nên Cho Bé Học Tiếng Anh Ở Trung Tâm Hay Tự Học Ở Nhà Xem thêm

89) Cách dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However Xem thêm

90) Luyện thi IELTS Speaking – Thành ngữ về âm nhạc Xem thêm

91) Trắc nghiệm tiếng Anh đơn giản với do, make và take Xem thêm

92) 10 lỗi tiếng Anh thường gặp nhất bạn không thể không lưu ý Xem thêm

93) 6 phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh tốt nhất cho trẻ Xem thêm

94) Học tiếng Anh qua Skype - 2 trong 1 Xem thêm

95) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

96) Những cụm từ nối khiến câu nói của bạn hay hơn Xem thêm

97) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

98) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

99) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

100) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP

Zalo