Tin tức

Trang chủ/Tin tức

5 rào cản người lớn ngại học tiếng Anh cần khắc phục

5 rào cản người lớn ngại học tiếng Anh cần khắc phục

12 câu thành ngữ quen thuộc của người bản xứ

12 câu thành ngữ quen thuộc của người bản xứ

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN HỌC VIÊN NHÂN DỊP NĂM MỚI 2019

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN HỌC VIÊN NHÂN DỊP NĂM MỚI 2019

Xem tất cả(273)

Nhật ký lớp họcXem tất cả (20)

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:38 25/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): Good teacher

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
20:42 25/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher.

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
18:20 25/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): ^^

Le dinh Dao

1 2 3 4 5
18:29 25/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): It's so interesting to study "Speaking" with her.

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
14:14 25/03/2019

Đã đánh giá (TINA): ok

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
17:32 24/03/2019

Đã đánh giá (RAF): U are a good teacher

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
22:37 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): I feel good after talking with her ^^

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
19:39 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
19:19 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
17:31 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): She is a very good teacher.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:28 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:29 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:18 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:05 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:57 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:39 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:23 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:08 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:00 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
14:31 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): I'm very glad when contact with her but that day is not good about connection by internet

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
22:08 21/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Thank teacher

Đinh Quang Vinh

1 2 3 4 5
22:07 21/03/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Very good.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
17:09 21/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:18 21/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teachers very well. I was happy when Shirani Teacher teaches me new book. So I think it is very useful for me. Thanks Teacher so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:08 21/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teachers very well. I was happy when Shirani Teacher teaches me new book. So I think it is very useful for me. Thanks Teacher so much.

Camellia

1 2 3 4 5
16:14 21/03/2019

Đã đánh giá (KAROLINA): such a wonderful teacher! the best teacher ever!

Camellia

1 2 3 4 5
16:40 21/03/2019

Đã đánh giá (KEITH): thanks for your lesson, it's very useful for me.

Camellia

1 2 3 4 5
16:00 21/03/2019

Đã đánh giá (ROBERT): I can know how to learn English well now, thanks teacher very much.

Camellia

1 2 3 4 5
16:55 21/03/2019

Đã đánh giá (MARIETJIE): Thank your for helping me a lots. I love English more and more.

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
14:59 21/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): She is very good , very kind and friendly ^^

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:24 21/03/2019

Đã đánh giá (DUONGPHAM): You're very friendly and teach with a great method!

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:40 21/03/2019

Đã đánh giá (MARIETJIE): I like you best! thanks teacher very much!

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:42 21/03/2019

Đã đánh giá (ROBERT): he makes me like English more and more

Bui Tran Nhat Thuong

1 2 3 4 5
21:12 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): You're a friendly teacher, You help me a lot with my difficulties of English.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:41 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
19:31 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:21 20/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:02 20/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She Teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:43 20/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting in English

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:35 20/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting in English

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
10:09 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): She is a great teacher, her teaching practice is interesting and not boring. After completed session, she sent to me her noted about the words I wrong pronunciation so I can save and review later. I will be continue to study with Ms Annie.

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
20:50 19/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
20:39 19/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
19:24 19/03/2019

Đã đánh giá (TINA): she is very happy and friendly

Trần Thùy Nguyên

1 2 3 4 5
22:21 18/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): You are so great.

Nguyễn Ngọc Lân

1 2 3 4 5
22:22 18/03/2019

Đã đánh giá (JANE): I like her. She teaches slowly but I can understand the content of the lesson. I like it

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
19:55 18/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): very good

Thai

1 2 3 4 5
17:30 18/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): i am very happy to see you again and it was the funny time with me and you i hope to see you again

Dung Cai

1 2 3 4 5
21:08 17/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): Good course

Le dinh Dao

1 2 3 4 5
18:57 17/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): It's very interesting to learn english wiyh you Ms. Nhu, Thank you so much.

Trần Thị Ngọc Tuyền

1 2 3 4 5
15:41 17/03/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): She support very good + enthusiasm

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:32 16/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interesting

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:24 16/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interesting

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
16:35 16/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): I felt happy when I learn with her

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
15:52 16/03/2019

Đã đánh giá (TINA): Good but need to teach better

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
11:42 16/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Thank teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
11:33 16/03/2019

Đã đánh giá (ALLAN): thank teacher :D

Trần Dương Minh Long

1 2 3 4 5
23:30 15/03/2019

Đã đánh giá (KEITH): He's enthusiasm. He gave me so many books to study. I am glad for that.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
21:53 15/03/2019

Đã đánh giá (BELLE): She is friendly. She teaches clearly.

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
21:02 15/03/2019

Đã đánh giá (MARY): ok

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:56 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:54 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:36 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Trần Quốc Nam

1 2 3 4 5
09:13 15/03/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Your comment is useful to me. Thank you, Michael!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:46 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): It's such an exciting lesson. I hope to study with you next time

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:07 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Learning with you is so interesting! thank you so much!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:03 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Learning with you is so interesting! thank you so much!

Trần Dương Minh Long

1 2 3 4 5
23:14 14/03/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Wonderful ^^!

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
21:32 14/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM):

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:48 14/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good skill and she is a good teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:25 14/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Teacher have good skill

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:39 14/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Like

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:22 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:13 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:53 13/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:46 13/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:37 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:28 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:21 13/03/2019

Đã đánh giá (RAF): Good

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:52 13/03/2019

Đã đánh giá (RAF): Good

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
16:40 13/03/2019

Đã đánh giá (ALLAN): great teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
16:10 13/03/2019

Đã đánh giá (ALLAN): great teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
16:06 13/03/2019

Đã đánh giá (ALLAN): great teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
16:27 13/03/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Nice teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
16:18 13/03/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Nice teacher

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
10:26 13/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
10:20 13/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): good

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:44 12/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Nguyễn Thị Thúy Hằng

1 2 3 4 5
08:55 12/03/2019

Đã đánh giá (JANE): It was a pleasure to study with ms Jane. She guided enthusiastically, easy to understand and to practice

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
15:51 11/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): she is very friendly and happy

Phương Anh

1 2 3 4 5
20:44 10/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): I hope to see you again soon . I miss you :>

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:34 10/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:35 10/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:26 10/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:14 10/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
18:20 09/03/2019

Đã đánh giá (APRIL): great talk

Hồ Hếnh Sầu

1 2 3 4 5
23:42 08/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Good teacher

Hồ Hếnh Sầu

1 2 3 4 5
23:24 08/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): Good teacher

Harry

1 2 3 4 5
21:07 08/03/2019

Đã đánh giá (APRIL): Cô giáo rất thân thiện, 2 cô trò tương tác khá tốt tuy nhiên mong cô lưu ý chỉnh cho con cách diễn đạt cho chuẩn xác. Khi con nói chưa chuẩn về ngữ pháp, cô có thể nhắc con cách diễn đạt đúng, chính xác hơn.

Hoàng Thị Lĩnh

1 2 3 4 5
19:33 08/03/2019

Đã đánh giá (RAF): RAF is a nice teacher who encourages the students to practice speaking a lot. He helps correct my mistakes timely and patiently (because they are often repeated)

Hoàng Thị Lĩnh

1 2 3 4 5
19:34 08/03/2019

Đã đánh giá (NEIL): He is the great teacher, making the lesson fun and easy to follow. He quickly catch my mistakes for correction.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:25 08/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interresting

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:05 08/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interresting

Kim Châu

1 2 3 4 5
23:28 07/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Thank you Teacher

Nguyễn Thanh Mai

1 2 3 4 5
20:27 07/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): I love the way she talk with me. I hope we will have more fun in next lesson

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:53 07/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is nice Teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:44 07/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is nice Teacher

Trần Ngọc Minh Khuê

1 2 3 4 5
12:34 07/03/2019

Đã đánh giá (ANA): Nice to meet you.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:35 07/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:18 07/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Dương Thẩm

1 2 3 4 5
08:01 07/03/2019

Đã đánh giá (RAF): I had a nice time with Mr. Raf. I feel more comfortable when i studied with him. The first impressive of him is good. Thank you so much !

sang dd

1 2 3 4 5
23:51 06/03/2019

Đã đánh giá (KEITH): Excellent

Nguyễn Ngọc Lân

1 2 3 4 5
21:56 06/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Good. She showed me many incorrect pronounce

Kim Châu

1 2 3 4 5
20:03 06/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Thank you

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:13 06/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Dương Đức Lâm

1 2 3 4 5
19:44 06/03/2019

Đã đánh giá (RAF): You are very good and friendly.

sang dd

1 2 3 4 5
09:21 06/03/2019

Đã đánh giá (ELLA): Good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
06:07 06/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
06:59 06/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

sang dd

1 2 3 4 5
06:43 06/03/2019

Đã đánh giá (ELLA): Perfect

Huyền

1 2 3 4 5
21:38 05/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She is friendly

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:45 05/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
15:57 05/03/2019

Đã đánh giá (JANE): I had an interesting lesson with you. Thank you!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:21 05/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:12 05/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches good

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
16:12 04/03/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much, I was improve more about english skill .

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:06 04/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Learning with you is very exciting!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:42 04/03/2019

Đã đánh giá (JANE): An great lesson with you! You always try to understand me and help me express my opinions very well!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:43 04/03/2019

Đã đánh giá (JANE): You are such a good teacher! Hope to see you again

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:15 04/03/2019

Đã đánh giá (JANE): The way she talks and inspires me is very interesting and wonderful!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:29 04/03/2019

Đã đánh giá (JANE): She helps me so much to improve my speaking skill.

Le dinh Dao

1 2 3 4 5
20:58 03/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): Our teacher ic very nice.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
18:11 03/03/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is a great teacher! I love to study with her.

Võ Nguyễn Uyên Nhi

1 2 3 4 5
10:00 03/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good

Võ Nguyễn Uyên Nhi

1 2 3 4 5
10:50 03/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
09:09 03/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
09:56 03/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
10:40 02/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): G

Lê Hà Minh

1 2 3 4 5
14:24 01/03/2019

Đã đánh giá (MARIETJIE): Thank you for a great lesson

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
13:52 01/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
13:45 01/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:09 01/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): Good

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:55 01/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): Good

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:45 01/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
11:33 01/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher

Nguyễn Ngọc Lân

1 2 3 4 5
21:06 28/02/2019

Đã đánh giá (CAI): Kết nối hơi kém, chập chờn

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:11 28/02/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a nice Teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:52 28/02/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a nice Teacher

Kim Châu

1 2 3 4 5
22:29 27/02/2019

Đã đánh giá (TINA):

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
10:21 27/02/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good Teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
10:05 27/02/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is a good Teacher

Nguyễn Thị Hiến

1 2 3 4 5
08:56 27/02/2019

Đã đánh giá (VANVU): good teacher.

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
17:51 26/02/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much. I very happy when studies with you.

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
09:45 26/02/2019

Đã đánh giá (LOREN): good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
09:38 26/02/2019

Đã đánh giá (LOREN): good

Vân

1 2 3 4 5
22:37 24/02/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): she's a good teacher.

Luong Dinh Huy

1 2 3 4 5
13:38 24/02/2019

Đã đánh giá (RAF): thank you

Võ Nguyễn Uyên Nhi

1 2 3 4 5
08:19 24/02/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good

Đặng Văn Hùng

1 2 3 4 5
23:49 23/02/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): giáo viên rất xinh và nhiệt tình

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
14:12 23/02/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): Thank you so much, you help me a lot of about pronunceation, interview in work.

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
00:52 22/02/2019

Đã đánh giá (JANE): Thank you very much, I know a lot of about vocabulary, pronunciation you taught me. Good night.

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
00:59 22/02/2019

Đã đánh giá (JANE): I thank you so much, help me a lot. Good night

Trần Dương Minh Long

1 2 3 4 5
23:00 21/02/2019

Đã đánh giá (RAF): He's friendly, his voice is very strong.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:35 19/02/2019

Đã đánh giá (KEITH): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:06 19/02/2019

Đã đánh giá (KEITH): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:51 19/02/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher

Hồ Thị Kim Ngân

1 2 3 4 5
11:58 19/02/2019

Đã đánh giá (BELLE): Teacher very friendly, happy , I hope that I improve skill english. Thank you so much.

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
10:04 19/02/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
10:56 19/02/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Trần Quốc Nam

1 2 3 4 5
10:03 19/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Thank you so much, Michael! it's great to study with you. See you next time!

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:02 19/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Great for today. Thank you for your hard work.

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:54 19/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Great for today. Thank you for your hard work.

Nguyễn Thị Hiến

1 2 3 4 5
23:20 18/02/2019

Đã đánh giá (VANVU): very good teacher!

Long Tran

1 2 3 4 5
20:29 18/02/2019

Đã đánh giá (LOVE): beside your good voice, using similar conversation scenario is high appreciate

Long Tran

1 2 3 4 5
20:07 18/02/2019

Đã đánh giá (VANVU): good job!

Pitt Nguyen

1 2 3 4 5
21:02 17/02/2019

Đã đánh giá (NEIL): It was too much fun to learn with Neil. I like him.

Nguyễn Việt Hùng

1 2 3 4 5
09:36 17/02/2019

Đã đánh giá (ALLAN): He is a great teacher.

Nguyễn Thành Công

1 2 3 4 5
14:21 16/02/2019

Đã đánh giá (JANE): Good

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:21 16/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Thank you for your support during the class.

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:54 16/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Thank you for your support during the class.

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:31 16/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): your lectures were very interesting. Thank you.

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
09:57 16/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): your lectures were very interesting. Thank you.

Nguyen Mai

1 2 3 4 5
13:34 14/02/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): It is very helpful. She corrected my basic mistakes.

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
08:52 14/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Good job for us today. Thank you

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
08:43 14/02/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Good job for us today. Thank you

Hoàng Huyền Anh

1 2 3 4 5
01:29 14/02/2019

Đã đánh giá (JANE): She’s a good teacher. Thank you so much.

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

3) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

4) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

5) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

6) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

7) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

8) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

9) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

10) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

11) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

12) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

13) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

14) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

15) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

16) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

17) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

18) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

19) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

20) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

21) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

22) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

23) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

24) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

25) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

26) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

27) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

28) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

29) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

30) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

31) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

32) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

33) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

34) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

35) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

36) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

37) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

38) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

39) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

40) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

41) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

42) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

43) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

44) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

45) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

46) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

47) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

48) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

49) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

50) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

51) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

52) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

53) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

54) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

55) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

56) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

57) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

58) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

59) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

60) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

61) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

62) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

63) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

64) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

65) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

66) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

67) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

68) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

69) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

70) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

71) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

72) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

73) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

74) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

75) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

76) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

77) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

78) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

79) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

80) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

81) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

82) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

83) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

84) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

85) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

86) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

87) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

88) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

89) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

90) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

91) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

92) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

93) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

94) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

95) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

96) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

97) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

98) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

99) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

100) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP