Tin tức

Trang chủ/Tin tức

Tin tức và sự kiện

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Nguyễn Thị Thành

1 2 3 4 5
09:11 21/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Great teacher.

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
15:49 20/04/2019

Đã đánh giá (TINA): I had the great time with Tina teacher

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
11:40 20/04/2019

Đã đánh giá (NEIL): I finished New children talk 1. It is wonderfull.

Phuc

1 2 3 4 5
09:39 20/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
09:18 20/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
09:54 20/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
09:43 20/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
09:31 20/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
23:14 19/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Thank you

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
23:04 19/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Thank you

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:48 19/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Cô dạy trẻ em rất hay,kiên nhẫn và rất hiểu tâm lý bé

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:24 19/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
18:38 19/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good teacher, she gave me a lot of advice and correction

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
18:07 19/04/2019

Đã đánh giá (RAF): Good teacher

Trương Thị Ánh Nguyệt

1 2 3 4 5
09:54 19/04/2019

Đã đánh giá (BELLE): Very useful and interesting class!

Julia Nguyen

1 2 3 4 5
23:06 18/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Thank you my dear teacher Annie. You are really a warm and kind teacher. I had such an enjoyable time talking to you. Love you!!!

Nguyễn Văn Thành

1 2 3 4 5
15:02 18/04/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): Cần cô giáo chỉ cách học thêm ngoài giờ học online.

Nguyễn Văn Thành

1 2 3 4 5
15:58 18/04/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): Nội dung bài học phù hợp

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:14 18/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:07 18/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thành

1 2 3 4 5
23:39 17/04/2019

Đã đánh giá (KAROLINA): Great teacher!

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:34 17/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Thank you

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:27 17/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Thank you

Le Thuan

1 2 3 4 5
22:37 17/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): I like the way Ms Mavic pointed the mistakes of my son and help him correct them. Thank you so much

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:37 17/04/2019

Đã đánh giá (ANA): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:07 17/04/2019

Đã đánh giá (ANA): Very very good teacher

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
19:14 17/04/2019

Đã đánh giá (NEIL): I felt when I learn with him are so fun

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
18:31 17/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:37 17/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Thanks Teacher so much. She teaches very good.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:24 17/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Thanks Teacher so much. She teache very good.

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
13:35 17/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): You are an amazing teacher. Talking and studying with you is a pleasure.

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
21:47 16/04/2019

Đã đánh giá (JULIE):

Phạm Tuấn Thanh

1 2 3 4 5
20:42 16/04/2019

Đã đánh giá (JULIE): a interesting lesson

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:13 16/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Tks Teacher so much. She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
15:02 16/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Tks Teacher so much. She teaches very good

Trương Thị Ánh Nguyệt

1 2 3 4 5
10:56 16/04/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Interested class!

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
18:49 15/04/2019

Đã đánh giá (TINA): I really like learning with her. So interest

Huyền Trang Vũ Thị

1 2 3 4 5
11:33 15/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): Loren guide me carefully. sometime I stumble over my words, she helps to repair

Nguyen The Anh

1 2 3 4 5
20:09 13/04/2019

Đã đánh giá (LOVE): ok

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:32 12/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
16:23 12/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very good

Nguyen The Anh

1 2 3 4 5
10:21 12/04/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Good

Đỗ Ngọc Hà

1 2 3 4 5
22:35 11/04/2019

Đã đánh giá (JOE): she is really wonderful, she is ready to listen my mind, understand me and teach me how to improve my English, I really like her athought she doesn't have a lot of lessons in E space. Tks Joe a lot!

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
23:41 10/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Good teacher for me, thanks

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
23:37 10/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Good teacher for me

Phuc

1 2 3 4 5
21:05 10/04/2019

Đã đánh giá (JANE): Very good teacher!

Phuc

1 2 3 4 5
21:42 10/04/2019

Đã đánh giá (JOYCE): Good teacher!

Nguyễn Văn Liêu

1 2 3 4 5
16:02 10/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): She has good communication skills so she can motivate students to show their ability.

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
16:28 10/04/2019

Đã đánh giá (TINA): I like to study with her

LE THI XUAN DUNG

1 2 3 4 5
22:12 09/04/2019

Đã đánh giá (NEIL): I received a clear & useful & practical guidance during the class time.

LE THI XUAN DUNG

1 2 3 4 5
22:02 09/04/2019

Đã đánh giá (NEIL): I received a clear & useful & practical guidance during the class time.

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:06 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Like

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:58 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Like

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:45 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Good teacher

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:02 09/04/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): ---

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:36 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): So nice

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:18 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): very enthusiastic

Trần Thị Hoài Diễm

1 2 3 4 5
22:06 09/04/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): very enthusiastic

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
16:52 09/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): She is a very good teacher!Thank you for a lesson.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:21 09/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Teacher helped me undersand everything though each learning session. Thanks Teacher so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
14:08 09/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Teacher helped me undersand everything though each learning session. Thanks Teacher so much.

Tang Chi Bao

1 2 3 4 5
09:43 09/04/2019

Đã đánh giá (ANA): great teacher !

Lê Thị Ngọc Ánh

1 2 3 4 5
09:30 09/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
07:57 09/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher, see you tomorrow in class.

Đỗ Ngọc Hà

1 2 3 4 5
06:48 09/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): She teach very well and It is easy to understand everything she explain. TKS!

Đỗ Ngọc Hà

1 2 3 4 5
06:00 09/04/2019

Đã đánh giá (ANNIE): She is really wonderful and experienced teacher. She give me the best way to improve my English. Thank Anna so much

Huyền Trang Vũ Thị

1 2 3 4 5
22:20 08/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): Loren repair my connected speech

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:12 08/04/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): Good teacher

Thuy Pham

1 2 3 4 5
21:08 08/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very good

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
15:45 08/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Đỗ Huỳnh Thị Ngọc Thúy

1 2 3 4 5
20:49 07/04/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): i very happy when i learn with you

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:51 07/04/2019

Đã đánh giá (RAF): Good teacher, he have clear voice and well pronunciation

Hồ Nguyễn Ngọc Trinh

1 2 3 4 5
12:07 07/04/2019

Đã đánh giá (KEITH): Hello miss keith

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
07:29 07/04/2019

Đã đánh giá (TINA): gud

Harry

1 2 3 4 5
22:31 06/04/2019

Đã đánh giá (ALLAN): Thầy dạy ok tuy nhiên chất lượng đường truyền kém nên không thấy video phía thầy, thành ra chất lượng của buổi học bị ảnh hưởng.

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
21:18 06/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): very good

Trần Bảo Như

1 2 3 4 5
11:42 06/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Giỏi chuyên môn

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
12:49 05/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher with lot of advice

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:16 05/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:10 05/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Hằng

1 2 3 4 5
22:36 04/04/2019

Đã đánh giá (ALISTAIR): Continue the lesson about first meeting.

Nguyễn Thị Thu Hằng

1 2 3 4 5
22:55 04/04/2019

Đã đánh giá (ALISTAIR): Continue the lesson about job

Nguyễn Thị Thu Hằng

1 2 3 4 5
22:21 04/04/2019

Đã đánh giá (ALISTAIR): Today I studied about job, teacher Alistair let me practice with my real case. It is interesting.

Thuy Pham

1 2 3 4 5
11:27 04/04/2019

Đã đánh giá (APRIL): She teaches very good

Thuy Pham

1 2 3 4 5
11:04 04/04/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
10:50 04/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Teacher help me a lot of in my speak skill for my exam. Thanks Teacher so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
10:35 04/04/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): Teacher help me a lot in my speaking skill. Thanks Teacher so much.

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
07:51 04/04/2019

Đã đánh giá (LOREN): good lesson

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:06 03/04/2019

Đã đánh giá (RAF): Good teacher

Ngô Kỳ Văn

1 2 3 4 5
20:20 03/04/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Good

Võ Nguyễn Uyên Nhi

1 2 3 4 5
19:48 03/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): excellent teacher

Võ Nguyễn Uyên Nhi

1 2 3 4 5
19:24 03/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): excellent teacher

Phuc

1 2 3 4 5
12:22 03/04/2019

Đã đánh giá (JOE): Very good!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:27 03/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Teacher help me many things in study. Thanks Teacher so much

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
12:20 03/04/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Teacher help me many things in study. Thanks Teacher so much

Hồ Nguyễn Ngọc Trinh

1 2 3 4 5
10:19 03/04/2019

Đã đánh giá (MARY): Thank you so much

Nguyễn Thị Thu Hằng

1 2 3 4 5
21:44 02/04/2019

Đã đánh giá (ALISTAIR): Today we move to the new chapter. Teacher Alistair showed me lot of illustrated pictures it helps me to remember new words easily.

Thai

1 2 3 4 5
17:54 02/04/2019

Đã đánh giá (JOYCE): I am very happy to see you again today you teach me very good and i very pround of you and i like to see you again take care

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
13:00 02/04/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): your voice is very clearly. you are a excellent teacher. My baby like to study with you.

Lê Cung Ngọc Anh

1 2 3 4 5
09:17 02/04/2019

Đã đánh giá (JOYCE): good job

Trần Bảo Như

1 2 3 4 5
22:04 01/04/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Chuyên môn giỏi

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:11 31/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:43 31/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Bùi Thị Nhài

1 2 3 4 5
12:00 31/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): She talks friendly and happy.

Nguyễn Thị Thu Hằng

1 2 3 4 5
21:14 30/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): A good teacher :)

Trần Cao Quốc Bảo

1 2 3 4 5
21:31 29/03/2019

Đã đánh giá (LOVE): You teaches very easy and I very understand to you

Trần Cao Quốc Bảo

1 2 3 4 5
21:56 29/03/2019

Đã đánh giá (LOVE): I like to study with you because you very funny and you teaches easily

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:05 29/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
11:58 29/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
22:28 27/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): i like this lesson

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:20 27/03/2019

Đã đánh giá (RAF): Good teacher

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
20:48 27/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): She is a good teacher and she very kind, I like her ^^

Phan Văn Tuấn

1 2 3 4 5
16:57 27/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): She is a good teacher. She found correctly my weak points need to improve. Thanks so much!

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
15:19 27/03/2019

Đã đánh giá (TINA): alo

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:20 27/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
08:13 27/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
23:21 26/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): good teacher, she gave me lot of useful advice

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:29 26/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very very good teacher

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
18:24 26/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
18:32 26/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very very good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
13:43 26/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good ....and I wish she motivate me talk more

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
13:34 26/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good ....and I wish she motivate me talk more

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:38 25/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): Good teacher

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
20:42 25/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher.

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
18:20 25/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): ^^

Le dinh Dao

1 2 3 4 5
18:29 25/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): It's so interesting to study "Speaking" with her.

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
14:14 25/03/2019

Đã đánh giá (TINA): ok

Bùi Diên Gia Bảo

1 2 3 4 5
17:32 24/03/2019

Đã đánh giá (RAF): U are a good teacher

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
22:37 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): I feel good after talking with her ^^

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
19:39 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
19:19 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Hà Phạm Mai Anh

1 2 3 4 5
17:31 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): She is a very good teacher.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:28 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:29 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:18 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:05 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:57 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:39 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:23 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:08 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
15:00 22/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Very good teacher

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
14:31 22/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): I'm very glad when contact with her but that day is not good about connection by internet

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
22:08 21/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Thank teacher

Đinh Quang Vinh

1 2 3 4 5
22:07 21/03/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Very good.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
17:09 21/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:18 21/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teachers very well. I was happy when Shirani Teacher teaches me new book. So I think it is very useful for me. Thanks Teacher so much.

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
17:08 21/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teachers very well. I was happy when Shirani Teacher teaches me new book. So I think it is very useful for me. Thanks Teacher so much.

Camellia

1 2 3 4 5
16:14 21/03/2019

Đã đánh giá (KAROLINA): such a wonderful teacher! the best teacher ever!

Camellia

1 2 3 4 5
16:40 21/03/2019

Đã đánh giá (KEITH): thanks for your lesson, it's very useful for me.

Camellia

1 2 3 4 5
16:00 21/03/2019

Đã đánh giá (ROBERT): I can know how to learn English well now, thanks teacher very much.

Camellia

1 2 3 4 5
16:55 21/03/2019

Đã đánh giá (MARIETJIE): Thank your for helping me a lots. I love English more and more.

Trần Thuỳ Ninh

1 2 3 4 5
14:59 21/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): She is very good , very kind and friendly ^^

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:24 21/03/2019

Đã đánh giá (DUONGPHAM): You're very friendly and teach with a great method!

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:40 21/03/2019

Đã đánh giá (MARIETJIE): I like you best! thanks teacher very much!

Nguyễn Thị Toan

1 2 3 4 5
11:42 21/03/2019

Đã đánh giá (ROBERT): he makes me like English more and more

Bui Tran Nhat Thuong

1 2 3 4 5
21:12 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): You're a friendly teacher, You help me a lot with my difficulties of English.

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
20:41 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Very good teacher

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
19:31 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Good teacher!

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:21 20/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:02 20/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She Teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:43 20/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting in English

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:35 20/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very interesting in English

Đỗ Thị Thùy Linh

1 2 3 4 5
10:09 20/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): She is a great teacher, her teaching practice is interesting and not boring. After completed session, she sent to me her noted about the words I wrong pronunciation so I can save and review later. I will be continue to study with Ms Annie.

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
20:50 19/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
20:39 19/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Nguyễn Đỗ An Khánh

1 2 3 4 5
19:24 19/03/2019

Đã đánh giá (TINA): she is very happy and friendly

Trần Thùy Nguyên

1 2 3 4 5
22:21 18/03/2019

Đã đánh giá (ANNIE): You are so great.

Nguyễn Ngọc Lân

1 2 3 4 5
22:22 18/03/2019

Đã đánh giá (JANE): I like her. She teaches slowly but I can understand the content of the lesson. I like it

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
19:55 18/03/2019

Đã đánh giá (CRYSTEL): very good

Thai

1 2 3 4 5
17:30 18/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): i am very happy to see you again and it was the funny time with me and you i hope to see you again

Dung Cai

1 2 3 4 5
21:08 17/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM): Good course

Le dinh Dao

1 2 3 4 5
18:57 17/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): It's very interesting to learn english wiyh you Ms. Nhu, Thank you so much.

Trần Thị Ngọc Tuyền

1 2 3 4 5
15:41 17/03/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): She support very good + enthusiasm

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:32 16/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interesting

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
18:24 16/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches interesting

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
16:35 16/03/2019

Đã đánh giá (JOYCE): I felt happy when I learn with her

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
15:52 16/03/2019

Đã đánh giá (TINA): Good but need to teach better

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
11:42 16/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Thank teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
11:33 16/03/2019

Đã đánh giá (ALLAN): thank teacher :D

Trần Dương Minh Long

1 2 3 4 5
23:30 15/03/2019

Đã đánh giá (KEITH): He's enthusiasm. He gave me so many books to study. I am glad for that.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
21:53 15/03/2019

Đã đánh giá (BELLE): She is friendly. She teaches clearly.

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
21:02 15/03/2019

Đã đánh giá (MARY): ok

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:56 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:54 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Lê Văn Ly

1 2 3 4 5
21:36 15/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Trần Quốc Nam

1 2 3 4 5
09:13 15/03/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Your comment is useful to me. Thank you, Michael!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:46 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): It's such an exciting lesson. I hope to study with you next time

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:07 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Learning with you is so interesting! thank you so much!

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
08:03 15/03/2019

Đã đánh giá (JANE): Learning with you is so interesting! thank you so much!

Trần Dương Minh Long

1 2 3 4 5
23:14 14/03/2019

Đã đánh giá (MICHAEL): Wonderful ^^!

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
21:32 14/03/2019

Đã đánh giá (CHIPHAM):

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:48 14/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good skill and she is a good teacher

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:25 14/03/2019

Đã đánh giá (LOREN): Teacher have good skill

Bùi Minh Ân

1 2 3 4 5
19:39 14/03/2019

Đã đánh giá (NHUNGUYEN): Like

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:22 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:13 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very good

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:53 13/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:46 13/03/2019

Đã đánh giá (MAVIC): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:37 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2 3 4 5
23:28 13/03/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She teaches very well

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

3) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

4) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

5) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

6) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

7) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

8) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

9) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

10) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

11) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

12) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

13) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

14) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

15) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

16) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

17) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

18) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

19) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

20) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

21) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

22) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

23) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

24) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

25) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

26) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

27) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

28) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

29) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

30) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

31) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

32) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

33) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

34) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

35) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

36) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

37) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

38) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

39) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

40) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

41) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

42) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

43) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

44) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

45) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

46) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

47) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

48) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

49) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

50) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

51) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

52) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

53) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

54) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

55) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

56) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

57) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

58) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

59) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

60) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

61) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

62) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

63) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

64) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

65) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

66) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

67) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

68) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

69) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

70) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

71) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

72) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

73) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

74) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

75) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

76) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

77) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

78) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

79) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

80) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

81) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

82) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

83) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

84) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

85) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

86) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

87) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

88) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

89) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

90) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

91) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

92) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

93) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

94) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

95) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

96) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

97) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

98) Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh Xem thêm

99) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

100) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP