Tin tức

Trang chủ/Tin tức

Tiếng anh thiếu nhi

Tìm hiểu Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL

Tìm hiểu Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL

2 năm trước

Chương trình TOEFL Primary dành Cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge bao gồm 2 cuộc thi: TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học (từ lớp 2 – lớp 5) và TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh THCS (từ lớp 6 – lớp 9).

Giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh

Giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh

3 năm trước

Một số trẻ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng tiếng Anh so với bạn bè đồng trang lứa, có thể do tính cách nhút nhát, hoặc sợ mắc lỗi khi nói.

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

phan An

1 2 3 4 5
19:06 30/11/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): 100000 cho thầy

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
17:24 30/11/2023

Đã đánh giá (LANVY): .

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
17:15 30/11/2023

Đã đánh giá (LANVY): .

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
15:19 30/11/2023

Đã đánh giá (LANVY): thank you so much

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
15:02 30/11/2023

Đã đánh giá (LANVY): thank you so much

Nguyễn thị Luyện

1 2 3 4 5
13:27 30/11/2023

Đã đánh giá (TRAMDANG): Good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:23 29/11/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): ok thooi

phan An

1 2 3 4 5
19:33 29/11/2023

Đã đánh giá (LOR): 10000000000000 cho cô lor

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
04:57 29/11/2023

Đã đánh giá (CHERRY): thank you

phan An

1 2 3 4 5
20:34 28/11/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): 211111111111111111điểm

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
10:11 28/11/2023

Đã đánh giá (JAYEN): The teacher is cheerful, hard-working and teaches very easily even though students learn slowly and weakly

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
18:48 27/11/2023

Đã đánh giá (CHERRY): I like your teaching method.

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
18:50 27/11/2023

Đã đánh giá (CHERRY): Help me so much

phan An

1 2 3 4 5
21:45 26/11/2023

Đã đánh giá (LOR): 1000000000000.123

phan An

1 2 3 4 5
21:08 26/11/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): vrey good and happy

phan An

1 2 3 4 5
21:55 26/11/2023

Đã đánh giá (ACCAD): good

phan An

1 2 3 4 5
20:37 26/11/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): good

Anh

1 2 3 4 5
16:05 26/11/2023

Đã đánh giá (MINHLE): 10 điểm không có nhưng

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
15:32 26/11/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Very good

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
21:15 25/11/2023

Đã đánh giá (AMY): She is nice

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
21:07 25/11/2023

Đã đánh giá (AMY): She is nice

Hạnh

1 2 3 4 5
15:28 25/11/2023

Đã đánh giá (MINHLE): She is perfect!

Hạnh

1 2 3 4 5
15:20 25/11/2023

Đã đánh giá (MINHLE): She is perfect!

Yên Thảo

1 2 3 4 5
13:56 25/11/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): good good

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
22:50 24/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Nguyễn Thanh Liêm

1 2 3 4 5
20:39 24/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Teacher is very funy

Nguyễn Thanh Liêm

1 2 3 4 5
20:19 24/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Teacher is good

Nguyễn Thanh Liêm

1 2 3 4 5
20:58 24/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Teacher is very good

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:53 24/11/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): Xuất sắc

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
10:50 24/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Verry good Teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
20:18 23/11/2023

Đã đánh giá (GLEN): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
20:09 23/11/2023

Đã đánh giá (GLEN): He is a good teacher

Nguyễn Thanh Liêm

1 2 3 4 5
20:04 23/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): I am very happy with teacher

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:51 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:45 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:36 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:31 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:25 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:20 23/11/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:36 23/11/2023

Đã đánh giá (ELMA): Xuất sắc

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:21 23/11/2023

Đã đánh giá (ELMA): Rất tốt

Lê Đức Thịnh

1 2 3 4 5
22:39 22/11/2023

Đã đánh giá (ACCAD): .

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:47 22/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:58 22/11/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): She teaches very well and enthusiastically . I really like her teaching style

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:48 21/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:17 21/11/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): She is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:16 21/11/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): She is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:52 21/11/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): She is a good teacher

Lý Anh Cường

1 2 3 4 5
21:42 21/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:15 20/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:19 20/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
17:55 20/11/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
16:19 20/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
19:39 19/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher. He always helps me solve some difficult problems.

Nguyễn Văn Cường

1 2 3 4 5
15:56 19/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Thank you very much!

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
13:52 19/11/2023

Đã đánh giá (AMY): have good weekend

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
13:00 19/11/2023

Đã đánh giá (AMY): good teacher

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
11:25 19/11/2023

Đã đánh giá (AMY): good teacher

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
11:01 19/11/2023

Đã đánh giá (AMY): I'm very happy

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
06:10 19/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Very good Teacher

Phan Hoài Nam

1 2 3 4 5
14:45 18/11/2023

Đã đánh giá (PAULO): he teach me well

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
12:35 18/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Nguyễn Như Ly Va

1 2 3 4 5
21:46 17/11/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): Very good teacher

Camellia

1 2 3 4 5
10:24 17/11/2023

Đã đánh giá (BICHPHAM): Good

Nguyễn Minh Thanh

1 2 3 4 5
08:12 17/11/2023

Đã đánh giá (EM): Good teacher.

phan An

1 2 3 4 5
21:59 16/11/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): 100 điểm

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:42 16/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:35 16/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
20:55 16/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Dear Loise teacher ! Thank you for your support to improve my English skill.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
20:42 16/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): Dear Loise teacher ! Thank you for your support to improve my English skill

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
20:46 16/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:30 15/11/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): thank you teacher

minhphuc

1 2 3 4 5
19:52 14/11/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): good

phan An

1 2 3 4 5
20:36 13/11/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): hơi vui

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
20:02 13/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Nguyễn xuân phúc

1 2 3 4 5
07:48 13/11/2023

Đã đánh giá (PAULO): thầy nhiệt tình

Nguyễn xuân phúc

1 2 3 4 5
07:26 13/11/2023

Đã đánh giá (PAULO): thầy nhiệt tình

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
21:20 12/11/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:37 11/11/2023

Đã đánh giá (MARCH): Thanks so much!

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
14:47 11/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

phan An

1 2 3 4 5
08:46 11/11/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): rất hiền và vui trong giờ học

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:55 10/11/2023

Đã đánh giá (DEL): Thanks so much!

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:43 10/11/2023

Đã đánh giá (AMY): thanks so much!

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:23 10/11/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Thanks so much

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

1 2 3 4 5
20:50 10/11/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): Cô dạy rất dễ hiểu.

Ngô Anh Minh

1 2 3 4 5
20:12 10/11/2023

Đã đánh giá (QUEENIE): j

Ngô Anh Minh

1 2 3 4 5
20:03 10/11/2023

Đã đánh giá (APPLE): i

Lê Đức Thịnh

1 2 3 4 5
22:48 09/11/2023

Đã đánh giá (ACCAD): SO funny

Phan Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
21:02 09/11/2023

Đã đánh giá (ELMA): :)))

Phan Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
21:31 09/11/2023

Đã đánh giá (ELMA): good

Nguyen Phuong Thanh

1 2 3 4 5
16:02 09/11/2023

Đã đánh giá (TINA): teacher Tina is very good. She corrects details all the time wenn you speak wrong English and i loved it.

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
12:22 09/11/2023

Đã đánh giá (LOISE): I had a great lesson with Teacher Loise. She helped me refine the sentence structures and word choices.

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:48 08/11/2023

Đã đánh giá (AMY): thanks

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:04 08/11/2023

Đã đánh giá (AMY): thanks, Ms. Amy

phan An

1 2 3 4 5
21:01 08/11/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): hoi vui

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:45 08/11/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): nice

phan An

1 2 3 4 5
10:39 08/11/2023

Đã đánh giá (ACCAD): rất vui

Nguyen Thuy Linh

1 2 3 4 5
10:34 07/11/2023

Đã đánh giá (RAF): Thank you teacher RAF. I definitely enjoyed to your lesson :)

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
22:59 06/11/2023

Đã đánh giá (AMY): Nice to meet you

Le Trieu Hung

1 2 3 4 5
21:43 06/11/2023

Đã đánh giá (AMY): thanks, Ms. Amy

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
17:37 04/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
17:27 04/11/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Trần Thị Thuý Hường

1 2 3 4 5
10:19 04/11/2023

Đã đánh giá (LOVE): She is very sweet! She not only taught me to speak English but also taught me how to swim well. That's very funny ^^. Thanks a lot!

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
18:34 02/11/2023

Đã đánh giá (ELMA): Very good

Trần Thị Thuý Hường

1 2 3 4 5
16:48 01/11/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): She's so sweet and adorable. Love to talk with her ^^

Ninh Cúc (Daisy)

1 2 3 4 5
09:41 01/11/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Teacher' class is easy to understand

Ninh Cúc (Daisy)

1 2 3 4 5
09:12 01/11/2023

Đã đánh giá (PAULO): Teacher is very funny

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
20:49 31/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
20:41 31/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
04:59 31/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good/enthusiastic teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
04:51 31/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good/enthusiastic teacher

Ngô minh châu

1 2 3 4 5
18:57 30/10/2023

Đã đánh giá (IAN): you teach very exellent

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:53 30/10/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Very good

Ninh Cúc (Daisy)

1 2 3 4 5
19:47 29/10/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Teacher of voice is very nice

Ninh Cúc (Daisy)

1 2 3 4 5
19:20 29/10/2023

Đã đánh giá (ELMA): She is funny teacher!

Ninh Cúc (Daisy)

1 2 3 4 5
20:17 28/10/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Teacher is very nice.

Nguyễn Đức Bảo Nam

1 2 3 4 5
19:19 27/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you!

Nguyễn Đức Bảo Nam

1 2 3 4 5
19:09 27/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you!

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
18:33 27/10/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Good

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
18:17 27/10/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): Very good

Lê Đức Thịnh

1 2 3 4 5
23:05 25/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): she is so good.she helps me with pronunciation and grammar thank you!

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
19:32 25/10/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Very good and funny.

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:23 25/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Great

Nguyễn Hà Trâm

1 2 3 4 5
22:07 24/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): She is very nice, she is a positive and energetic person, she helps me with pronunciation and grammar a lot

Nguyễn Hà Trâm

1 2 3 4 5
22:25 24/10/2023

Đã đánh giá (PAULO): He is good teacher, he has a lot of advices for me, so I have a good time in class. Thank you!

Trần Thị Vân Anh

1 2 3 4 5
12:34 24/10/2023

Đã đánh giá (JACKIE): Enthusiastic and friendly. I believe that she can make the learning experience more enjoyable and effective.

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
20:14 23/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): :D

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
20:04 23/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): thanks for the lesson

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
19:06 23/10/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Very good and funny

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:32 23/10/2023

Đã đánh giá (ELMA): Good

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
13:58 23/10/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers work hard to correct pronunciation and create a happy atmosphere for students

ĐỖ QUYÊN BÍCH THẢO

1 2 3 4 5
13:50 23/10/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Teachers work hard to correct pronunciation and create a happy atmosphere for students

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:38 22/10/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): nice

Ngô Khắc Toản

1 2 3 4 5
22:53 20/10/2023

Đã đánh giá (DEL): good

Ngô Khắc Toản

1 2 3 4 5
22:41 20/10/2023

Đã đánh giá (DEL): good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
20:19 20/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Very good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
20:19 20/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Very good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
20:03 20/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Very good

Nguyễn Hoàng Bảo Kim

1 2 3 4 5
20:27 20/10/2023

Đã đánh giá (APPLE): You are a very good teacher

Ngô Khắc Toản

1 2 3 4 5
21:38 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Good teacher

Ngô Khắc Toản

1 2 3 4 5
21:14 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Lovely teacher

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:21 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:16 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
18:53 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Thanks for helpful lesson!

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:26 19/10/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Greating

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
12:35 19/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): good teacher

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:59 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): :D

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:41 19/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): thanks for wonderful lesson

Huỳnh Hồng Nhung

1 2 3 4 5
22:25 18/10/2023

Đã đánh giá (DEL): She very happy & enthusiasm

Huỳnh Hồng Nhung

1 2 3 4 5
22:37 18/10/2023

Đã đánh giá (AMY): She always ask many questions outside this book

NGUYỄN CAO HOÀNG TÙNG

1 2 3 4 5
20:25 18/10/2023

Đã đánh giá (EDWARD): Amazing

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:42 18/10/2023

Đã đánh giá (ELMA): Very Great

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
10:35 18/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): what a great lesson

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
10:18 18/10/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
10:07 18/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): thanks a lot Loise

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
10:52 18/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): thank you Loise

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
10:46 18/10/2023

Đã đánh giá (DEL): Many thanks!

Đỗ Thanh Liêm - John

1 2 3 4 5
10:43 18/10/2023

Đã đánh giá (APPLE): Great

Đỗ Thanh Liêm - John

1 2 3 4 5
10:25 18/10/2023

Đã đánh giá (TINA): Great

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:21 17/10/2023

Đã đánh giá (ELMA): Very good

Bùi Thái Uyên

1 2 3 4 5
08:02 17/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): She is a good teacher!

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:27 16/10/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): chào cô em rất thích cách dạy dễ hiểu của cô

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:44 16/10/2023

Đã đánh giá (TRAMDANG): ggggggggggggggggggggooooooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddd

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:25 16/10/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Very Good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
16:31 16/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Very good

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
15:03 16/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): thanks Loise a lot

Yên Thảo

1 2 3 4 5
20:36 15/10/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): ggggggggggoooooooooodddddddddd

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
18:51 15/10/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): nice

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
08:46 15/10/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

NGUYỄN CAO HOÀNG TÙNG

1 2 3 4 5
20:12 14/10/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Tot

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
20:40 14/10/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
15:48 14/10/2023

Đã đánh giá (PAULO): Thanks so much

Lê Thanh Hiền

1 2 3 4 5
13:15 14/10/2023

Đã đánh giá (AMY): Thank you for your class

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
15:52 13/10/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Very good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
15:32 13/10/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Very good

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
14:00 13/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Excellent teacher

Trần Thị Thuý Hường

1 2 3 4 5
09:33 13/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is very smart, friendly, lovely, and dedicated in her teaching. I learned a lot of useful things from you. Thank you very much!

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
22:29 11/10/2023

Đã đánh giá (FEL): He's amazing

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
22:21 11/10/2023

Đã đánh giá (FEL): He's amazing

Yên Thảo

1 2 3 4 5
19:08 11/10/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): chào cô em rất thích cánh dạy của cô

Nguyễn Quang Mạnh

1 2 3 4 5
15:25 11/10/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Cô giáo nắm bắt được khả năng của học viên rất nhanh

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
10:16 11/10/2023

Đã đánh giá (DEL): Thanks so much, teacher

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
21:08 10/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher

Trần Thanh Phong

1 2 3 4 5
21:01 10/10/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
13:06 10/10/2023

Đã đánh giá (EM): Good

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
13:57 10/10/2023

Đã đánh giá (EM): Good

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
11:52 10/10/2023

Đã đánh giá (AMY): She is amazing

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
11:43 10/10/2023

Đã đánh giá (AMY): She is amazing

phạm huy duyệt

1 2 3 4 5
22:14 09/10/2023

Đã đánh giá (JACKIE): Best

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
16:09 09/10/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Very good and funny

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
16:37 09/10/2023

Đã đánh giá (LOISE): Very good

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
14:30 09/10/2023

Đã đánh giá (GIAN): Perfect

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
14:19 09/10/2023

Đã đánh giá (GIAN): Nice

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
14:11 09/10/2023

Đã đánh giá (GIAN): wonderful

Đào Xuân Tý

1 2 3 4 5
14:53 09/10/2023

Đã đánh giá (GIAN): He is amazing:))))

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
19:17 08/10/2023

Đã đánh giá (EDWARD): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
19:04 08/10/2023

Đã đánh giá (EDMUNDO): He is a good teacher

Võ Ngọc Kim Ngân

1 2 3 4 5
14:42 08/10/2023

Đã đánh giá (ELMA): thank you MS Elma

Hà Thanh Thanh

1 2 3 4 5
15:49 07/10/2023

Đã đánh giá (GIAN): Good teacher

NGUYỄN CAO HOÀNG TÙNG

1 2 3 4 5
20:10 06/10/2023

Đã đánh giá (FEL): Thầy rất tốt

Đọc nhiều trong tháng

1) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

2) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

3) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

4) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

5) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

6) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

7) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

8) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

9) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

10) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

11) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

12) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

13) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

14) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

15) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

16) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

17) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

18) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

19) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

20) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

21) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

22) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

23) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

24) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

25) 20 cụm động từ hay gặp trong bài thi IELTS Xem thêm

26) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

27) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

28) Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Dịch bệnh Coronavirus Xem thêm

29) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

30) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

31) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

32) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

33) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

34) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

35) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

36) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

37) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

38) Phân biệt 'sometime', 'some time' và 'sometimes' Xem thêm

39) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

40) 4 bộ sách tiếng Anh kinh điển dành cho dân văn phòng Xem thêm

41) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

42) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

43) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

44) 15 cách để bắt đầu và kết thúc 1 cuộc hội thoại bằng tiếng Anh Xem thêm

45) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

46) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

47) CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC Xem thêm

48) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

49) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

50) 20 cách nói ‘rất nhiều’ thay cho ‘a lot’ Xem thêm

51) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

52) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

53) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

54) 3 TRANG WEB VỚI CÁC BÀI LUYỆN NGHE THỜI LƯỢNG 1 PHÚT Xem thêm

55) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

56) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

57) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

58) Phân biệt Miss và Remember Xem thêm

59) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

60) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

61) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

62) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

63) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

64) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

65) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

66) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

67) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

68) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

69) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

70) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

71) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

72) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

73) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

74) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

75) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

76) 20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’ Xem thêm

77) 10 câu chúc Trung thu bằng tiếng Anh ấm áp nhất Xem thêm

78) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

79) Một vài từ vựng tiếng anh về các cung hoàng đạo Xem thêm

80) 4 bước để có lời từ chối lịch sự, tế nhị trong tiếng Anh Xem thêm

81) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

82) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

83) Học từ vựng tiếng Anh: chủ đề Chính trị Xem thêm

84) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

85) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

86) Nên Cho Bé Học Tiếng Anh Ở Trung Tâm Hay Tự Học Ở Nhà Xem thêm

87) Luyện thi IELTS Speaking – Thành ngữ về âm nhạc Xem thêm

88) Học tiếng Anh qua Skype - 2 trong 1 Xem thêm

89) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

90) Phân biệt Talk to và Talk with Xem thêm

91) 6 phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh tốt nhất cho trẻ Xem thêm

92) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

93) Cách dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However Xem thêm

94) Trắc nghiệm tiếng Anh đơn giản với do, make và take Xem thêm

95) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

96) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

97) Cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi bạn nghe không rõ Xem thêm

98) Những cụm từ nối khiến câu nói của bạn hay hơn Xem thêm

99) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

100) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP