Tin tức

Trang chủ/Tin tức

Luyện thi chứng chỉ

test

test

9 tháng trước

test

Bí quyết luyện IELTS Writing đạt điểm cao

Bí quyết luyện IELTS Writing đạt điểm cao

1 năm

Tại Ngày hội IELTS 2019 do Hội đồng Anh và VTV7 tổ chức hôm 22/9 ở Hà Nội, anh Vũ Hải Đăng (9.0 Writing) đã chia sẻ một số nguyên tắc và cách ôn tập cho người học muốn cải thiện điểm số tại kỹ năng này.

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Thế Công

1 2 3 4 5
21:58 31/01/2023

Đã đánh giá (JAYEN): mnb

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
11:57 30/01/2023

Đã đánh giá (PAULO): Today, we talked about some common topics of Tet holiday in Vietnam. I learned some new words. Hope to see you again.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
11:25 30/01/2023

Đã đánh giá (PAULO): Today, we talked about some common topic of Tet holiday in Vietnam. I learned some new words. Hope to see you again.

Nguyễn Nhật Nam

1 2 3 4 5
21:57 27/01/2023

Đã đánh giá (SHAREN):

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
22:20 19/01/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): She is a nice teacher. she is very friendly and always gives me suggestions to answer questions. Thank you very much!

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
09:50 18/01/2023

Đã đánh giá (PAULO): He helps me to correct my pronounce errors.

Trần Hoàng Đức

1 2 3 4 5
22:28 15/01/2023

Đã đánh giá (EDWARD): k co

Lý Thanh Thơ

1 2 3 4 5
22:20 14/01/2023

Đã đánh giá (LOR): She is so friendly and nice. She makes the class feel good and happy with her smile. She is adept at asking open-ended questions to help the studeny get more ideas to answer

Trần Khoa

1 2 3 4 5
21:05 14/01/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): Cách dạy không phù hợp với tôi

Trịnh Minh Sơn

1 2 3 4 5
20:36 14/01/2023

Đã đánh giá (TINA): Excellent

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
20:18 12/01/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

MẠC THỊ MINH ANH

1 2 3 4 5
17:56 12/01/2023

Đã đánh giá (ACCAD): good

Phạm Khánh Thăng

1 2 3 4 5
21:09 11/01/2023

Đã đánh giá (PAULO): nice

Lý Thanh Thơ

1 2 3 4 5
22:03 09/01/2023

Đã đánh giá (EM): She is enthusiastic and knows how to start a conversation in a friendly way. How to make the open -ended questions to help student get more ideas to answer

Thế Công

1 2 3 4 5
18:56 09/01/2023

Đã đánh giá (JAYEN): yuhgf

Lê Bảo Anh

1 2 3 4 5
22:41 07/01/2023

Đã đánh giá (SHIE): Great!

Lê Bảo Anh

1 2 3 4 5
02:40 06/01/2023

Đã đánh giá (TINA): have an unpleasant attitude when students do not understand.

Vân Quỳnh - Coca

1 2 3 4 5
11:23 05/01/2023

Đã đánh giá (ACCAD): thank you so much for patient with her

Võ Anh Khoa

1 2 3 4 5
08:03 04/01/2023

Đã đánh giá (GIAN): Please help Khoa to make long sentences and correct pronunciation, Thank you teacher so much.

Võ Anh Khoa

1 2 3 4 5
08:56 04/01/2023

Đã đánh giá (GIAN): Please help Khoa to make long sentences and correct pronunciation, Thank you teacher so much.

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
11:09 02/01/2023

Đã đánh giá (JAYEN): HPNY!

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
11:22 02/01/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Very helpful!

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
11:08 02/01/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Nice lecture!

Trần Hoàng Đức

1 2 3 4 5
21:43 31/12/2022

Đã đánh giá (EDWARD): 10!!!

Nguyễn Hoàng Bảo Kim

1 2 3 4 5
10:04 30/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): Hello teacher! I'm Bao Kim! Do you remember me? I studied with you yesterday! I really like your topic ^^. Your speaking and I like everything from you! It a little bit pity because we just have 25 minutes to talk together! Let see if I can study with you 1 more time. Now good byeee

Trần Ngọc Hội

1 2 3 4 5
21:04 29/12/2022

Đã đánh giá (SHIRANI): Good!

Trần Ngọc Hội

1 2 3 4 5
21:49 29/12/2022

Đã đánh giá (SHIRANI): Great lesson!

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
15:38 26/12/2022

Đã đánh giá (LOR): She's kind and funny. Thank you!

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
15:53 26/12/2022

Đã đánh giá (ACCAD): The teacher is very patient with me. thanks

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
15:29 26/12/2022

Đã đánh giá (CHRIS): We had a very enjoyable and helpful lesson today.

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
07:28 25/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
07:19 25/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

Châu Thị Kim Phụng

1 2 3 4 5
09:08 24/12/2022

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): She is a nice and friendly teacher.

Châu Thị Kim Phụng

1 2 3 4 5
09:05 24/12/2022

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is a good and enthusiastic teacher, I love learning English with her.

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
15:46 22/12/2022

Đã đánh giá (ACCAD): She is so friendly and patient. She is the best teacher!

Vân Quỳnh - Coca

1 2 3 4 5
09:25 21/12/2022

Đã đánh giá (ACCAD): That was a great lesson. Thank you very much. Make her more confident and active.

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
09:29 20/12/2022

Đã đánh giá (SHIRANI): She is the best teacher.

thinh

1 2 3 4 5
20:33 17/12/2022

Đã đánh giá (PAULO): nice

Phu My

1 2 3 4 5
15:24 16/12/2022

Đã đánh giá (THUYDUNG): I like teacher Dung a lot

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:47 15/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:39 15/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:30 15/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
14:03 15/12/2022

Đã đánh giá (THAOPHAM): l am very happy to study with you. Thank you for your lesson.^_^

Mika

1 2 3 4 5
19:22 14/12/2022

Đã đánh giá (APPLE): Thank you for teaching me. Just the first time meeting but I felt you're very flexible as well as response to my fast speaking / reading speed. I very interest in the way you talking . Thank you very much.

Anny

1 2 3 4 5
15:09 14/12/2022

Đã đánh giá (SHAN): Please share the screen larger for me to easily follow the lesson while studying.

Phạm Minh Thư

1 2 3 4 5
20:45 13/12/2022

Đã đánh giá (TRAMDANG): Cô dạy bé rất dễ hiểu, bài giảng lôi cuốn. Bé tiếp thu tốt bài của cô.

Vân Quỳnh - Coca

1 2 3 4 5
14:34 13/12/2022

Đã đánh giá (EM): Thankyou for your patient with her. Hope you make more fun beside the book's lesson for her.

Lê Xuân Hoàng Bửu

1 2 3 4 5
17:30 11/12/2022

Đã đánh giá (NGHI): cô giáo rất nhiệt tình

NGUYỄN THANH VŨ

1 2 3 4 5
19:56 10/12/2022

Đã đánh giá (JOYCASI): good

Hai Anh

1 2 3 4 5
09:06 10/12/2022

Đã đánh giá (MARCH): okie

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
08:51 10/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
08:43 10/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): Thanks

MẠC THỊ MINH ANH

1 2 3 4 5
07:54 10/12/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Great

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
15:52 09/12/2022

Đã đánh giá (THAOPHAM): Cô dạy hay, nhiệt tình và chuẩn bị bài kĩ.

Nguyễn Anh Tuấn

1 2 3 4 5
16:18 08/12/2022

Đã đánh giá (MARIETJIE): I has a great communication with my teacher. See you soon.

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
07:01 08/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
22:50 07/12/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

Lương Thanh Bình

1 2 3 4 5
22:39 07/12/2022

Đã đánh giá (EM): I like to study with you

Hai Anh

1 2 3 4 5
22:16 06/12/2022

Đã đánh giá (EM): Hello EM, can you send me a book for this session? Thanks

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
15:28 06/12/2022

Đã đánh giá (ANGELICA): Thank you teacher :) I am looking forward to seeing you again

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
15:36 06/12/2022

Đã đánh giá (MYHUONG): Her pronunciation is very clear. And she gives me a lot of instructions.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
10:41 06/12/2022

Đã đánh giá (PAULO): He helped me correct my English speaking mistake. Thanks you so much.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
10:35 06/12/2022

Đã đánh giá (PAULO): He helped me correct my English speaking mistake. Thanks you so much.

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:38 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:42 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:35 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:31 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:25 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Nguyen Huu Tuyen

1 2 3 4 5
13:19 03/12/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): Thank you !

Hai Anh

1 2 3 4 5
19:41 01/12/2022

Đã đánh giá (EM): nice

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
13:08 29/11/2022

Đã đánh giá (ACCAD): I love teacher ACCAD, she's kind and funny, Thank you teacher

Hoàng Yến Nga

1 2 3 4 5
17:16 27/11/2022

Đã đánh giá (SHAREN): I hope you can speak a little slower because I can't understand everything you say.

Phan Đỗ Thảo Chi

1 2 3 4 5
19:16 25/11/2022

Đã đánh giá (ANNEKE): She teaches with fun, inspires students, and she is not afraid to help me. I am very happy to study with her today.

Hang Thu Hoang

1 2 3 4 5
17:42 24/11/2022

Đã đánh giá (PHUONGTRAN): Mục địch của lớp học là phát âm và nâng cao vốn từ vựng của học viên, cô giáo khá kỹ tính về ngữ pháp của học viên nên mất thời gian khá nhiều và chưa đem lại hiệu quả cũng như mục đích của buổi học.

Lê Trần Tuấn Minh

1 2 3 4 5
20:39 22/11/2022

Đã đánh giá (SANYO): prefer

Trần Phương Uyên

1 2 3 4 5
21:08 21/11/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Good!

Trần Phương Uyên

1 2 3 4 5
21:53 21/11/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Good!

Lê Hữu Anh Vũ

1 2 3 4 5
21:40 21/11/2022

Đã đánh giá (SHAREN): Good practice

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
16:35 21/11/2022

Đã đánh giá (TRAMDANG): She is a great teacher! I love to study with her.

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
16:49 21/11/2022

Đã đánh giá (LINHTRAN): You're a great teacher.

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
16:11 21/11/2022

Đã đánh giá (MYHUONG): Cô dạy hay, vui vẻ và nhiệt tình. Cám ơn cô.

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
09:05 21/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
09:57 21/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
20:41 20/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

Hoàng Quốc Hảo

1 2 3 4 5
22:41 19/11/2022

Đã đánh giá (DEL): good teacher

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:32 17/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:43 16/11/2022

Đã đánh giá (HANHNGUYEN): em rất vui vì được học với cô

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
14:17 15/11/2022

Đã đánh giá (RAF): GOOD TIME FOR PRACTICE

Võ Quang Lộc

1 2 3 4 5
19:00 14/11/2022

Đã đánh giá (ANNEKE): She's very nice and friendly!

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
13:45 14/11/2022

Đã đánh giá (JAYEN): I learned so much in English from you: When I talk some sentences that are not correctly, immediately you correct so I learn how to speak right, an example, I said " I visited my friend we know in childhood" You repeat "I visited my childhood friend". That is good for me to learn at the real time I use the sentence. Thank you so much.

Mai Quang Bách

1 2 3 4 5
18:10 12/11/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Teacher is very funny. I'm enjoy the lessons.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
10:40 12/11/2022

Đã đánh giá (PAULO): I had a great conversation with my teacher. He made many chances to let me talking and developing my speaking skill.

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:19 10/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): thanks

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:45 10/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): very godd

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
13:08 10/11/2022

Đã đánh giá (EM): good class

Phu My

1 2 3 4 5
09:36 10/11/2022

Đã đánh giá (TINA): good

Võ Quang Lộc

1 2 3 4 5
20:00 09/11/2022

Đã đánh giá (NINA): Nice!

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
19:28 09/11/2022

Đã đánh giá (HANHNGUYEN): good teacher

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
19:15 09/11/2022

Đã đánh giá (HANHNGUYEN): good teacher

Vĩnh Thuỵ Như Ý

1 2 3 4 5
17:34 09/11/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Teacher is so friendly

Nguyễn Văn Trí

1 2 3 4 5
12:28 09/11/2022

Đã đánh giá (JAYEN): Help me much to learn English, thank you JAYEN

Nguyễn Phương Linh

1 2 3 4 5
12:09 09/11/2022

Đã đánh giá (TINA): Thanks for your teaching!

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
10:59 09/11/2022

Đã đánh giá (HONGPHAN): Cô dạy dễ hiểu và rất thân thiện.

Nguyễn Thanh Hoa

1 2 3 4 5
10:54 09/11/2022

Đã đánh giá (HENRY): Thank you for your effort and bear with me

Nguyễn Phan Quỳnh Nhi (Myla)

1 2 3 4 5
21:57 08/11/2022

Đã đánh giá (MINHLE): cô rất thân thiện, dạy rất dễ hiểu và hay giao tiếp với tôi. Tôi cảm thấy thoải mái khi học với cô, và hiện tại tôi chỉ đk lịch học với cô MINHLE

Đoàn Đức Hạnh

1 2 3 4 5
20:56 08/11/2022

Đã đánh giá (PHUONGTRAN): good

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
19:31 06/11/2022

Đã đánh giá (ANGELICA): thanks

Nguyễn Phương Linh

1 2 3 4 5
18:48 05/11/2022

Đã đánh giá (EM): Thank you for today lesson!

Nguyễn Phương Linh

1 2 3 4 5
18:12 05/11/2022

Đã đánh giá (SHAREN): Thank you!

Nguyễn Đức Bảo Nam

1 2 3 4 5
18:17 05/11/2022

Đã đánh giá (PAULO): great

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
15:56 04/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): good

ĐINH NHẬT MINH

1 2 3 4 5
21:27 03/11/2022

Đã đánh giá (JULIE): She is a really good teacher with enthusiastic teaching methods. Minh was so excited in her class. She always listens and revises Minh's mistakes. Thanks so much teacher!

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
20:49 03/11/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): cảm ơn

Nguyễn Phương Linh

1 2 3 4 5
18:49 03/11/2022

Đã đánh giá (EM): thank you so much, you are great!,..

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
18:25 31/10/2022

Đã đánh giá (ANNEKE): better

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
18:39 31/10/2022

Đã đánh giá (LYNDLE): thank you teacher . you teach me very good . i love you .

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
18:51 31/10/2022

Đã đánh giá (MARITHA): you are a good teacher.

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
18:25 31/10/2022

Đã đánh giá (ANNIE): i have a happy time to learn with you . see you .

Cao Vinh

1 2 3 4 5
14:36 30/10/2022

Đã đánh giá (JULIE): speaking very good

Mac Huy Hoang

1 2 3 4 5
07:41 30/10/2022

Đã đánh giá (JOYCASI): She's study very good and funny

MẠC THỊ MINH ANH

1 2 3 4 5
19:09 28/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): haha! Nice

Hoàng Quốc Hảo

1 2 3 4 5
13:59 28/10/2022

Đã đánh giá (DUYÊN): good teacher

Hoàng Quốc Hảo

1 2 3 4 5
12:27 28/10/2022

Đã đánh giá (NHILAM): Good teacher

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
20:10 26/10/2022

Đã đánh giá (ANNIE): thank you teacher . i love to learn english with you .

Nguyễn Thị Giang

1 2 3 4 5
19:43 25/10/2022

Đã đánh giá (EM): Ms. Em is always open and patient with me. It makes me more confident. Thanks so much to my Teacher

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
09:41 25/10/2022

Đã đánh giá (TRIKHOA): Thank you teacher

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
09:41 25/10/2022

Đã đánh giá (THEHOANG): He is a good teacher

Phạm Tiến Minh - Kevin

1 2 3 4 5
22:40 24/10/2022

Đã đánh giá (RAF):

Trịnh Đình Quang

1 2 3 4 5
21:10 22/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): kkkkkk

Nguyễn Thanh Hoa

1 2 3 4 5
21:52 22/10/2022

Đã đánh giá (HENRY): Thanks for your review, Henry. See you the next lesson

Trương Tuấn Vinh

1 2 3 4 5
20:23 22/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): you understand what is mean

NGUYỄN VĂN TRUNG

1 2 3 4 5
20:03 22/10/2022

Đã đánh giá (PHUONGTRAN): Thanks for your lesson & suggestion

Nguyễn Mạnh Sang

1 2 3 4 5
18:24 22/10/2022

Đã đánh giá (DEL): An interesting sharing session!

Trương Tuấn Vinh

1 2 3 4 5
11:31 22/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): he is very happy

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
00:49 22/10/2022

Đã đánh giá (ALLAN): good morning

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
00:28 22/10/2022

Đã đánh giá (ALLAN): good night

Cao Vinh

1 2 3 4 5
18:57 19/10/2022

Đã đánh giá (MERLIN): He speak english good

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
08:12 19/10/2022

Đã đánh giá (HOANGBAO): great

Nguyễn Gia Hưng

1 2 3 4 5
22:45 18/10/2022

Đã đánh giá (TINA): cô tina dạy rất hay

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
16:15 17/10/2022

Đã đánh giá (TRIXIE): Good teacher. Thanks!

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
16:14 17/10/2022

Đã đánh giá (SHIE): Great!

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
16:23 17/10/2022

Đã đánh giá (TINA): I felt comfortable and more confident when talking to teacher Tina.

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
16:07 17/10/2022

Đã đánh giá (NINA): You are a great teacher.

PHÀNG THƯỢNG TUẤN

1 2 3 4 5
18:55 16/10/2022

Đã đánh giá (KEITH): Thank you very much, teacher!

Phan Lâm Giang

1 2 3 4 5
17:21 16/10/2022

Đã đánh giá (TRANGVU): An active and funny teacher. She motivates and transfers energy to me when learning English. Thanks Trang :)) Hope you can find a suitable Saigonese restaurant soon, and sweet, of course

Trương Tuấn Vinh

1 2 3 4 5
09:27 16/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): thanks teacher for teaching me better speaking

nguyễn tấn duy

1 2 3 4 5
22:55 15/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): dạy dễ hiểu,rất chìu theo ý học sinh,see ya later

nguyễn tấn duy

1 2 3 4 5
22:12 15/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): dạy dễ hiểu, rất chìu theo ý học sinh, see ya later

Leo Pio

1 2 3 4 5
21:30 15/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): Great

Leo Pio

1 2 3 4 5
21:30 15/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): Thank you on discussing something, but I am still improving to speak English that don't need to think.

Trương Tuấn Vinh

1 2 3 4 5
20:38 15/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): thank you

Đoàn Đức Hạnh

1 2 3 4 5
20:52 14/10/2022

Đã đánh giá (JACKIE): funny

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:09 14/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): He helped me to improve my vocabulary and grammar. Thank you so much.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:02 14/10/2022

Đã đánh giá (PAULO): He helped me to improve my vocabulary and grammar. Thank you so much.

Vũ Huy khang

1 2 3 4 5
17:00 14/10/2022

Đã đánh giá (CHRIS): !!!

Trần Thị Tuyết Dung

1 2 3 4 5
14:42 14/10/2022

Đã đánh giá (JAYEN): The teacher always helps me to correct my speaking mistakes. He joins the conversation and offers me advice on how to express myself when I talk.

Trần Thị Tuyết Dung

1 2 3 4 5
07:17 14/10/2022

Đã đánh giá (JAYEN): Friendly, caring of students' expectations, and willing to engage in conversation with them.

Trần Thị Tuyết Dung

1 2 3 4 5
07:08 14/10/2022

Đã đánh giá (JAYEN): Friendly, caring of students' expectations, and willing to engage in conversation with them.

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
22:32 13/10/2022

Đã đánh giá (TINA): Good teacher. Thank you!

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:19 13/10/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): cảm ơn cô giáo

Leo Pio

1 2 3 4 5
16:01 13/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): Great to see you. Learn by discussing!

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
19:29 12/10/2022

Đã đánh giá (HANHNGUYEN): good teacher

Bùi Diệp Như

1 2 3 4 5
11:49 12/10/2022

Đã đánh giá (HUYNHNGUYEN): Cảm ơn và rất vui vì cô Huỳnh đã dạy trở lại. Cháu rất phần khởi khi học với cô

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
11:24 12/10/2022

Đã đánh giá (KEITH): The lesson is great!

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
13:33 11/10/2022

Đã đánh giá (APPLE): good teacher

PHẠM VĂN TRIỀU

1 2 3 4 5
11:25 11/10/2022

Đã đánh giá (PHUONGTRAN): very good

PHẠM VĂN TRIỀU

1 2 3 4 5
11:25 11/10/2022

Đã đánh giá (PHUONGTRAN): very good

NGUYỄN MINH ĐẠT

1 2 3 4 5
21:57 10/10/2022

Đã đánh giá (MINHPHUONG): cảm ơn cô giáo

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
20:33 10/10/2022

Đã đánh giá (MARITHA): thank you

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
16:47 10/10/2022

Đã đánh giá (HENRY): good teacher

Đào Thị Thủy

1 2 3 4 5
14:34 10/10/2022

Đã đánh giá (THEHOANG): Thầy giáo trẻ, dạy nhiệt tình và rất dễ hiểu

Bé Minh Ngọc

1 2 3 4 5
09:12 10/10/2022

Đã đánh giá (RAF): Thank you teacher Raf

PHẠM VĂN TRIỀU

1 2 3 4 5
08:11 10/10/2022

Đã đánh giá (SIPHU): very good

Đào Thị Thủy

1 2 3 4 5
08:53 10/10/2022

Đã đánh giá (NGHI): Cô giáo nhiệt tình, luôn biết cách khơi gợi,trò chuyện, đặt câu hỏi để hướng dẫn học viên nói Tiếng Anh nhiều hơn.

Võ Hồng Phúc

1 2 3 4 5
19:18 09/10/2022

Đã đánh giá (APPLE): 5 star

Vũ Tá Quân

1 2 3 4 5
13:16 09/10/2022

Đã đánh giá (MERLIN): He friendly

Văn Trọng Hiếu

1 2 3 4 5
11:47 09/10/2022

Đã đánh giá (JOYCASI): The lesson was very attracitve and impressive. I like the way that my teacher Joycasi encouraged me to speak English. Thanks teacher

Leo Pio

1 2 3 4 5
21:40 08/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): Oh, no. sory you again

Trương Đức Huy

1 2 3 4 5
20:28 08/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): teacher teachs good. i learn so much. thank you.

Trần Đức Huấn

1 2 3 4 5
22:11 07/10/2022

Đã đánh giá (EM): Good

Trần Đức Huấn

1 2 3 4 5
22:01 07/10/2022

Đã đánh giá (EM): Good

Lê Hữu Anh Vũ

1 2 3 4 5
20:50 07/10/2022

Đã đánh giá (SHAREN): very friendly and always support me in case i have a problem. And teacher Sharen understand inside me

Bé Minh Anh

1 2 3 4 5
20:07 07/10/2022

Đã đánh giá (KEITH): You teach with your whole heart. Thank you!

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
20:09 07/10/2022

Đã đánh giá (RAF): nice

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
20:01 07/10/2022

Đã đánh giá (SIPHU): nice

Nguyen, Phan Nguyen

1 2 3 4 5
20:53 07/10/2022

Đã đánh giá (ALLAN): nice

Phạm Thanh Hương

1 2 3 4 5
12:10 07/10/2022

Đã đánh giá (TINA): After class, I read your comments very carefully because i know your comments is really important for my improving. Thank you very much. Have a great day.

Leo Pio

1 2 3 4 5
13:29 06/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): Thank you in the lesson.

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
18:05 05/10/2022

Đã đánh giá (MARIETJIE): good teacher

BÙI THỊ HƯƠNG TRÀ

1 2 3 4 5
18:24 03/10/2022

Đã đánh giá (KEITH): Granpa Keith gave me practical and ready-to-use idea, phrase that I can immediately apply for my job. Thanks so much and wish we can work together next time.

thinh

1 2 3 4 5
20:54 02/10/2022

Đã đánh giá (RAF): good

Lê Bùi Tuấn Nghia

1 2 3 4 5
17:22 02/10/2022

Đã đánh giá (TRANGVU): I'm always happy and feel comfortable while learning with her, I mean the way she shares knowledge as well as the way she teaches me are both effective to me.

Đỗ Phạm Duy

1 2 3 4 5
07:55 02/10/2022

Đã đánh giá (BELLE): Long time, I had meet a greate teacher such as Ms Belle

Đỗ Phạm Duy

1 2 3 4 5
07:38 02/10/2022

Đã đánh giá (BELLE): My teacher. She is always enthusiatic not only me and for others

Đỗ Phạm Duy

1 2 3 4 5
07:56 02/10/2022

Đã đánh giá (BELLE): I think, I have choosen with right my teacher

Đỗ Phạm Duy

1 2 3 4 5
07:23 02/10/2022

Đã đánh giá (BELLE): My teacher. She is really wonderfull.

Leo Pio

1 2 3 4 5
19:47 01/10/2022

Đã đánh giá (MINHLE): I love it, the lesson with you. Just, I almost forgot it again.

Lê Đình Hậu

1 2 3 4 5
17:54 01/10/2022

Đã đánh giá (HOANGBAO): Good teacher

MẠC THỊ MINH ANH

1 2 3 4 5
15:39 30/09/2022

Đã đánh giá (SHAN): nice

Cát Quỳnh

1 2 3 4 5
13:58 30/09/2022

Đã đánh giá (ACCAD): Accad is very friendly

Đọc nhiều trong tháng

1) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

2) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

3) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

4) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

5) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

6) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

7) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

8) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

9) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

10) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

11) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

12) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

13) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

14) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

15) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

16) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

17) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

18) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

19) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

20) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

21) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

22) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

23) Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Dịch bệnh Coronavirus Xem thêm

24) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

25) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

26) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

27) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

28) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

29) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

30) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

31) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

32) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

33) 20 cụm động từ hay gặp trong bài thi IELTS Xem thêm

34) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

35) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

36) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

37) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

38) 4 bộ sách tiếng Anh kinh điển dành cho dân văn phòng Xem thêm

39) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

40) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

41) Phân biệt 'sometime', 'some time' và 'sometimes' Xem thêm

42) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

43) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

44) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

45) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

46) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

47) 15 cách để bắt đầu và kết thúc 1 cuộc hội thoại bằng tiếng Anh Xem thêm

48) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

49) 20 cách nói ‘rất nhiều’ thay cho ‘a lot’ Xem thêm

50) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

51) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

52) 3 TRANG WEB VỚI CÁC BÀI LUYỆN NGHE THỜI LƯỢNG 1 PHÚT Xem thêm

53) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

54) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

55) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

56) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

57) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

58) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

59) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

60) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

61) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

62) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

63) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

64) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

65) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

66) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

67) Phân biệt Miss và Remember Xem thêm

68) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

69) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

70) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

71) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

72) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

73) 20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’ Xem thêm

74) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

75) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

76) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

77) Một vài từ vựng tiếng anh về các cung hoàng đạo Xem thêm

78) Học từ vựng tiếng Anh: chủ đề Chính trị Xem thêm

79) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

80) CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC Xem thêm

81) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

82) 10 câu chúc Trung thu bằng tiếng Anh ấm áp nhất Xem thêm

83) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

84) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

85) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

86) Học tiếng Anh qua Skype - 2 trong 1 Xem thêm

87) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

88) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

89) Luyện thi IELTS Speaking – Thành ngữ về âm nhạc Xem thêm

90) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

91) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

92) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

93) 6 phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh tốt nhất cho trẻ Xem thêm

94) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

95) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

96) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

97) Nên Cho Bé Học Tiếng Anh Ở Trung Tâm Hay Tự Học Ở Nhà Xem thêm

98) Những cụm từ nối khiến câu nói của bạn hay hơn Xem thêm

99) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

100) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP