Tin tức

Trang chủ/Tin tức

Luyện thi chứng chỉ

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
07:52 24/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): very good

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
07:32 24/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): very good

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
06:21 24/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good teacher

Nguyễn Trần Kim Ngà

1 2 3 4 5
21:25 23/08/2019

Đã đánh giá (NICA): great

Phan Thái Ngọc Chi

1 2 3 4 5
17:47 23/08/2019

Đã đánh giá (TINA): she's very friendly

Trịnh Thị Xuyến

1 2 3 4 5
15:22 23/08/2019

Đã đánh giá (KEITH): I like free talk with you!

Nguyen Ngoc quynh Ngan

1 2 3 4 5
15:08 23/08/2019

Đã đánh giá (JOYCE): I like you !!!!!!!!!!!!!!! Thank for everything

Minh

1 2 3 4 5
20:37 22/08/2019

Đã đánh giá (TINA): She is very nice and enthusiatic.

Cao Khá

1 2 3 4 5
15:32 22/08/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): Great

Lê Thị Ngọc Trinh

1 2 3 4 5
11:05 22/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): thank you for your teach

Nguyễn Anh Minh

1 2 3 4 5
08:59 22/08/2019

Đã đánh giá (VANVU): Minh like to learn with you

Nguyễn Anh Minh

1 2 3 4 5
08:59 22/08/2019

Đã đánh giá (HUYNHNGUYEN): thank you

Nguyễn Anh Minh

1 2 3 4 5
08:09 22/08/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Minh like to learn with you

Phạm Nguyễn Quỳnh Trang

1 2 3 4 5
21:15 21/08/2019

Đã đánh giá (RAF): Your lesson was great :D !!

Nguyen Thi Huyen Trang

1 2 3 4 5
13:58 21/08/2019

Đã đánh giá (PAULO): Practising english with you is so exciting. It seems my speaking english is improving so fast. Thanks teacher so much !!!!

Nguyen Thi Huyen Trang

1 2 3 4 5
20:10 20/08/2019

Đã đánh giá (PAULO): Teacher is very very good!

Phan Nguyễn Ngọc Liên

1 2 3 4 5
16:13 20/08/2019

Đã đánh giá (ALLAN): he is very funny.I like his teaching style

nguyễn thanh huy

1 2 3 4 5
10:17 20/08/2019

Đã đánh giá (TINA): great

nguyễn thanh huy

1 2 3 4 5
10:07 20/08/2019

Đã đánh giá (NICA): nice

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
22:30 19/08/2019

Đã đánh giá (TINA): She is so friendly. I like to learn with her. Have a great evening!:)

Vương Mỹ Anh

1 2 3 4 5
22:10 19/08/2019

Đã đánh giá (NINA): It's such a great time with you.

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
17:14 19/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): thanks Teacher Loren, your voice is clearly .

Thái Nguyên Tài

1 2 3 4 5
15:32 19/08/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): học được nhiều thứ

Thái Nguyên Tài

1 2 3 4 5
15:22 19/08/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): học được nhiều thứ

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:49 18/08/2019

Đã đánh giá (RAF): good teach :)))

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:29 18/08/2019

Đã đánh giá (RAF): he is a good guy :))))))

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:27 18/08/2019

Đã đánh giá (MALU): you teach very well

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:37 18/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): you teach very well

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:18 18/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): nice :)))))

Nguyễn Trần Ngọc Vũ

1 2 3 4 5
20:14 18/08/2019

Đã đánh giá (JOYCE): very nice teacher, soon book next class from her

Thái Nguyên Tài

1 2 3 4 5
12:03 18/08/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): cảm thấy rất thoải mái

Nguyễn Trần Ngọc Vũ

1 2 3 4 5
21:55 17/08/2019

Đã đánh giá (CARMINA): greate, I will join her class in future

Nguyen Thi Huyen Trang

1 2 3 4 5
21:48 17/08/2019

Đã đánh giá (PAULO): Thanks so much, great teacher !

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
19:04 17/08/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): very good

Nguyen Thi Huyen Trang

1 2 3 4 5
19:57 17/08/2019

Đã đánh giá (HUYNHNGUYEN): we had a great time to talk together as friends ?

Kim Thoa

1 2 3 4 5
15:40 17/08/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Very good class today!

Nguyễn Thị Thu Hiền

1 2 3 4 5
22:17 16/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): funnyyyyyyyyyyyyyyy!LOL

Nguyễn Thị Thu Hiền

1 2 3 4 5
22:58 16/08/2019

Đã đánh giá (LOVE): great!

Vũ Thị Thanh Hiền

1 2 3 4 5
19:44 16/08/2019

Đã đánh giá (RAF): He's a good teacher with a warm heart.

Nguyễn Thị Khánh Linh

1 2 3 4 5
19:22 16/08/2019

Đã đánh giá (MAVIC): Thank you for listening me today! Today we have a very great leson!

Hoàng Thị Hương

1 2 3 4 5
19:21 16/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): Very helpful. Quite satisfied

Hoàng Thị Hương

1 2 3 4 5
19:48 16/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): Very interesting

Hoàng Thị Hương

1 2 3 4 5
19:28 16/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): Teacher Loren is very helpful. She shown me that she have an enthusiasm in teaching and helping students to improve English. Especially in pronunciation. In addition, when discussing an issue, she always has interesting ideas. I not only learn speaking skill from her but also about social knowledge. Teacher Loren always encourages and inspires me a lot. Thank you so much teacher. Br, Maika

Trương Thị Cẩm Linh

1 2 3 4 5
10:22 16/08/2019

Đã đánh giá (VANNGUYEN): good teacher!!! she is very friendly and enthusiastic!!! thanks very much!

Lê Quang Thành

1 2 3 4 5
16:58 15/08/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): She is the best English teacher I've ever studied

Lưu Trung Hoàng

1 2 3 4 5
14:19 15/08/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): giáo viên hướng dẫn tận tình, dễ hiểu. lớp học rất vui vẻ

Lưu Trung Hoàng

1 2 3 4 5
14:10 15/08/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): Giáo viên hướng dẫn tận tình, dễ hiểu. lớp học rất vui vẻ.

Hà Chi

1 2 3 4 5
10:34 15/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): you teach very well

Trịnh Thị Xuyến

1 2 3 4 5
07:13 15/08/2019

Đã đánh giá (KEITH): I like how teaching of him!

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
21:40 14/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Kiều Nhật Quang

1 2 3 4 5
21:24 14/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): Great

Nguyễn Trần Ngọc Vũ

1 2 3 4 5
20:14 14/08/2019

Đã đánh giá (MARY): thank for her patient and explain very detail all I need

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
20:06 14/08/2019

Đã đánh giá (BELLE): i like you teacher

Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên

1 2 3 4 5
20:41 14/08/2019

Đã đánh giá (BELLE): great

Lê Hà Cẩm Hồng

1 2 3 4 5
18:30 14/08/2019

Đã đánh giá (MARY): she guides very well

Kiều Nhật Quang

1 2 3 4 5
15:36 14/08/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Great

nguyễn thanh huy

1 2 3 4 5
12:35 14/08/2019

Đã đánh giá (NICA): Thank for your teaching me

Nguyễn Anh Minh

1 2 3 4 5
09:27 14/08/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Thanks for your guide

Nguyễn Anh Minh

1 2 3 4 5
09:00 14/08/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Thanks for your patience with my kid. He is a hyperactive boy.

Phạm Quang Nghị

1 2 3 4 5
07:18 14/08/2019

Đã đánh giá (RAF): good teacher

Trương Thị Kim Liến

1 2 3 4 5
07:06 14/08/2019

Đã đánh giá (ANNIE): she is friendship, your class is funny and take care student so much. I improved my English skill. thanks my teacher

Nguyễn Minh An

1 2 3 4 5
20:29 13/08/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Thanks Teacher Annie and apologize for leting David disturb the class today. He wanted to watch the class for registration but attending the class. So sorry!

Phạm Văn Minh

1 2 3 4 5
15:35 13/08/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Your classes is always interesting. I really like the way you teach me and i think that it will help me to improve my english skill. Thank you very much !

Trang Vũ

1 2 3 4 5
13:57 13/08/2019

Đã đánh giá (TINA): Thanks for your help

Trang Vũ

1 2 3 4 5
13:34 13/08/2019

Đã đánh giá (JANE): Thanks for your help

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
11:47 13/08/2019

Đã đánh giá (TINA): I had great time with Tina.

Thủy

1 2 3 4 5
11:39 13/08/2019

Đã đánh giá (MALU): Good teacher ^^ Thank you

Kỷ Nhật Trung

1 2 3 4 5
09:33 13/08/2019

Đã đánh giá (RAF): Great!

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
21:05 12/08/2019

Đã đánh giá (IVY): thank you for your helping in my studying english. I hope to see you in next lesson! Good job teacher!

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
21:26 12/08/2019

Đã đánh giá (JOYCE): thank you

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
13:32 12/08/2019

Đã đánh giá (CARMINA): Good teacher

Nguyễn Thị Thu Hiền

1 2 3 4 5
22:58 11/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): greattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!funyyyyyyyyyyyyyyyy

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
19:13 11/08/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's nice. She teaches carefully.

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
08:42 11/08/2019

Đã đánh giá (JOYCE): very good

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
08:21 11/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): very good

Nguyễn Xuân Cường

1 2 3 4 5
21:50 10/08/2019

Đã đánh giá (HUYNHNGUYEN): Great!

Kiều Nhật Quang

1 2 3 4 5
20:17 10/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): Great

Kiều Nhật Quang

1 2 3 4 5
20:30 10/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): Great

Kiều Nhật Quang

1 2 3 4 5
20:12 10/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): Excellent

Ho Duc Minh

1 2 3 4 5
19:17 10/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): teacher is funny ,i hope to see you soon !

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
10:04 10/08/2019

Đã đánh giá (TINA): Thank you for the good advice . You are a great teacher. Have a nice weekend.

Bùi Thị Nhài

1 2 3 4 5
20:16 09/08/2019

Đã đánh giá (TINA): I think she is very good. She supported me a lot about pronunciation and rhythm. Thank you so much.

Edna

1 2 3 4 5
09:37 09/08/2019

Đã đánh giá (ALLAN): He teaches well. But He is unfriendly sometimes.

tringuyen

1 2 3 4 5
08:38 09/08/2019

Đã đánh giá (VANNGUYEN): good teacher

tringuyen

1 2 3 4 5
13:46 08/08/2019

Đã đánh giá (HUYNHNGUYEN): Thank you

Huyền Trang Vũ Thị

1 2 3 4 5
22:23 07/08/2019

Đã đánh giá (VANVU): He speaks funny and teaches carefully , detail natural phrase

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
23:46 06/08/2019

Đã đánh giá (TINA): I am improving my english skills when I study with Tina. Thank you so much. Goodnight.

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
22:38 06/08/2019

Đã đánh giá (IVY): 25 minutes is really not enough to study English with you. Your lesson is so funny and useful. Thank you

Nguyễn Thị Bích Liên

1 2 3 4 5
21:27 06/08/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): I really like her

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
19:26 06/08/2019

Đã đánh giá (IVY): thank you very much teacher

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
19:11 06/08/2019

Đã đánh giá (LOREN): thank you very much teacher

Ngọc Hà

1 2 3 4 5
11:00 06/08/2019

Đã đánh giá (CARMINA): she is very patient to correct my pronunciation

tringuyen

1 2 3 4 5
10:44 06/08/2019

Đã đánh giá (VANNGUYEN): thanks teacher VANNGUYEN:)

Pham Thi My Hanh

1 2 3 4 5
10:15 06/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): Hope to see you next lessons :D

Phạm Thị Hà Nhi

1 2 3 4 5
22:25 05/08/2019

Đã đánh giá (ANNIE): she is very funny

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
21:20 05/08/2019

Đã đánh giá (NGANNGUYEN): Good Job, teacher! Thanks

Dương Văn Quân

1 2 3 4 5
21:34 05/08/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): She is very friendly, easy going

Mai Hanh

1 2 3 4 5
17:40 05/08/2019

Đã đánh giá (BICHPHAM): Very good

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
10:40 04/08/2019

Đã đánh giá (JULIE): Good job! Hope to see you next lesson. Thank you!

Nguyễn Thị Thu Hiền

1 2 3 4 5
22:11 02/08/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): GREAT!

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
16:40 02/08/2019

Đã đánh giá (TINA): Tina teaches me many things. When I make mistakes, she always fixs for me. Wishing you a happy weekend.

Phạm Thị Diệu

1 2 3 4 5
11:04 02/08/2019

Đã đánh giá (ELLA): Good lesson

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
11:21 02/08/2019

Đã đánh giá (TINA): I want to study with Tina everyday. Thank you so much.

Điêu Chính An

1 2 3 4 5
22:21 01/08/2019

Đã đánh giá (NEIL): nice

Cao Khá

1 2 3 4 5
21:25 01/08/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Good

Cao Khá

1 2 3 4 5
21:14 01/08/2019

Đã đánh giá (PHUONGHOANG): Great

Phạm Quang Nghị

1 2 3 4 5
19:42 01/08/2019

Đã đánh giá (RAF): good teacher

Pham Thi My Hanh

1 2 3 4 5
13:23 01/08/2019

Đã đánh giá (BELLE): Good teacher. tk so much :D

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
12:57 01/08/2019

Đã đánh giá (TINA): I am very happy when I study with TIna.

Lê Yến Nhi

1 2 3 4 5
19:34 31/07/2019

Đã đánh giá (LOVE): good

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
10:22 31/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): your voice is clearly. Good!!!!

Nguyễn Thị Bích Liên

1 2 3 4 5
22:58 30/07/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): I'm so exciting to learn with her

Lê Yến Nhi

1 2 3 4 5
20:20 30/07/2019

Đã đánh giá (SHIRANI): good

Lê Yến Nhi

1 2 3 4 5
19:23 30/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): good

Pham Thi My Hanh

1 2 3 4 5
21:43 29/07/2019

Đã đánh giá (BELLE): She 's great, Hope to see her

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
14:10 29/07/2019

Đã đánh giá (JANE):

Phạm Xuân Thắm

1 2 3 4 5
21:38 28/07/2019

Đã đánh giá (ALLAN): He makes me feel comfortable and understandable when communicating with each other.Even though i answered wrongly,he still tried to correct and smile all the time, he is a good teacher, i will try harder.

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
14:15 28/07/2019

Đã đánh giá (THACHDUONG): Pretty Good! I feel like speaking English with him. I didn't get stress when study English. Thank you!

Nguyễn Thị Bích Liên

1 2 3 4 5
13:05 28/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): I really like to learn with you, thank you so much!

Nguyễn Thị Bích Liên

1 2 3 4 5
13:13 28/07/2019

Đã đánh giá (LOVE): I really like the way she teaches, thank you so much!

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
12:34 28/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly and teaches clearly, carefully.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
12:27 28/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly and teaches clearly, carefully.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
12:19 28/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly and teaches clearly, carefully.

Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
20:10 27/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): 50 min class

Lê Quang Thành

1 2 3 4 5
10:56 27/07/2019

Đã đánh giá (JANE): She taught very well and easy to understand

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
08:47 27/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): gret

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
23:16 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank Jayen, see you again

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:58 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank you, very kind to note my answers

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:52 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank so much, teacher

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:31 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank for your help

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:17 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank Jayen

Cù Đình Tiến

1 2 3 4 5
22:05 26/07/2019

Đã đánh giá (JAYEN): Thank you

Phạm Quang Nghị

1 2 3 4 5
19:59 26/07/2019

Đã đánh giá (RAF): He is a good teacher

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
17:29 26/07/2019

Đã đánh giá (TINA): She is always happy. It makes me better. Thank you so much. Wishing you a great weekend :)

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
14:37 26/07/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): Cô cho nghe chậm nên dễ nghe và dễ hiểu

Phạm Thị Diệu

1 2 3 4 5
08:34 26/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): She is very good teacher: well prepared, encourage in describing idea, make the correction for mistakes.

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
21:10 25/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): Your voice is clear. Thanks teacher Loren.

Lê Nguyễn Ánh Loan

1 2 3 4 5
21:17 25/07/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): She is very good Teacher and friendly

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
16:59 25/07/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Cô giáo nhiệt tình

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
16:24 25/07/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Cô giáo nhiệt tình

Pham Thi My Hanh

1 2 3 4 5
11:01 25/07/2019

Đã đánh giá (BELLE): Nice and friendly teacher. Hope to learn with her next lessons

Hà Chi

1 2 3 4 5
10:06 25/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): she teach very well

Mai Chi

1 2 3 4 5
02:03 25/07/2019

Đã đánh giá (ALISTAIR): He teaches very well, helpful.. and he is also friendly, kind, comfortable... Wish you have great time and thank you a lot!

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
23:17 24/07/2019

Đã đánh giá (TINA): Thank you so much. Goodnight!

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
21:03 24/07/2019

Đã đánh giá (SHIRANI):

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
10:00 24/07/2019

Đã đánh giá (JANE):

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

1 2 3 4 5
10:58 24/07/2019

Đã đánh giá (APRIL):

Lê Yến Nhi

1 2 3 4 5
07:12 24/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): good

Lê Yến Nhi

1 2 3 4 5
07:05 24/07/2019

Đã đánh giá (JANE): good

Mai Chi

1 2 3 4 5
02:30 24/07/2019

Đã đánh giá (ANNIE): She is a very good teacher, has the care and responsibility... in teaching. I wish you happiness and thank you a lot!

Thủy

1 2 3 4 5
22:33 23/07/2019

Đã đánh giá (MARY): Cô nói nhanh quá, học chưa hết 30' cô đã kết thúc

Phạm Xuân Thắm

1 2 3 4 5
22:43 23/07/2019

Đã đánh giá (TINA): she is very apporoachable and easy to understand

Honey

1 2 3 4 5
22:49 23/07/2019

Đã đánh giá (KEITH): buổi học tốt

Honey

1 2 3 4 5
22:39 23/07/2019

Đã đánh giá (JOE): buổi học tốt

Honey

1 2 3 4 5
22:29 23/07/2019

Đã đánh giá (KEITH): buổi học tốt

Honey

1 2 3 4 5
22:29 23/07/2019

Đã đánh giá (KEITH): buổi học tốt

Nguyễn Thị Bích Liên

1 2 3 4 5
21:13 23/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): <3

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
20:42 23/07/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Cô giáo nhiệt tình

Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2 3 4 5
19:10 23/07/2019

Đã đánh giá (RAF): not bad

Phạm Thị Diệu

1 2 3 4 5
08:48 23/07/2019

Đã đánh giá (ELLA): She had very good preparation for the suggested topic.

Đoàn Văn Nam

1 2 3 4 5
08:18 23/07/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): great teacher

Vũ Lê Khánh Linh

1 2 3 4 5
22:56 22/07/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Rất nhiệt tình & hiệu quả

Vũ Lê Khánh Linh

1 2 3 4 5
18:47 22/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): Giáo viên rất thân thiện.

Honey

1 2 3 4 5
22:44 21/07/2019

Đã đánh giá (KEITH): buổi học tốt

HUYNH NGOC QUYNH UYEN

1 2 3 4 5
17:21 21/07/2019

Đã đánh giá (PHUNGMAI): Nice classes! My English skills are being improved. Thanks for your help!

Bùi Thuý Ngân

1 2 3 4 5
18:44 20/07/2019

Đã đánh giá (MAVIC): You are so perfect!

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
11:02 20/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly. She teaches clearly, and carefully.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
11:56 20/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly. She teaches clearly, and carefully.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
11:50 20/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly. She teaches clearly, and carefully.

NGUYỄN VIỆT NGA

1 2 3 4 5
11:01 20/07/2019

Đã đánh giá (CARMINA): She's friendly. She teaches clearly, and carefully.

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
09:53 20/07/2019

Đã đánh giá (QUYNHTRAN): thank teacher for your support me to Listen

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
09:47 20/07/2019

Đã đánh giá (QUYNHTRAN): thank teacher for your support me to Listen

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
09:41 20/07/2019

Đã đánh giá (QUYNHTRAN): Strong support

Trần Quốc Phong

1 2 3 4 5
09:24 20/07/2019

Đã đánh giá (QUYNHTRAN): Strong support

Honey

1 2 3 4 5
08:03 20/07/2019

Đã đánh giá (KEITH): You reach very good and talk very funny.I love that!Fight

Phuc

1 2 3 4 5
06:25 20/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): Very good!

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
20:33 19/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): very good

Phạm Bình Minh

1 2 3 4 5
20:57 19/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): good jin

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
13:31 19/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): You teach very well. Thanks

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
09:31 19/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): I really enjoy her lesson. She is good teacher, kindly & friendly. I didn't nervous about my level English when I study English with her.

Honey

1 2 3 4 5
07:41 19/07/2019

Đã đánh giá (ANNIE): buổi học tốt

Honey

1 2 3 4 5
07:27 19/07/2019

Đã đánh giá (ANNIE): buổi học tốt

Viet Lai

1 2 3 4 5
07:13 19/07/2019

Đã đánh giá (JANE): First i fell dont confident, but then she was help me more confident. This is a good teacher, thank you vinamilk

Vo thi huyen

1 2 3 4 5
22:32 18/07/2019

Đã đánh giá (LOVE): She is very nice and make me feel comfortable when speak to her. good teacher

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
17:01 18/07/2019

Đã đánh giá (MARY): Good!

Phùng Thu Hương

1 2 3 4 5
09:35 18/07/2019

Đã đánh giá (NEIL): Thầy dậy nhanh, đọc nghe không rõ lắm!

Phùng Thu Hương

1 2 3 4 5
09:55 18/07/2019

Đã đánh giá (RAF): Thầy dậy cẩn thận, đọc to, rõ ràng, chú ý luyện phát âm cho học sinh!

Phan Phan

1 2 3 4 5
21:49 17/07/2019

Đã đánh giá (APRIL): My son love your class

Thanh Vân (mẹ Nam Anh)

1 2 3 4 5
20:49 17/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): I am so sorry. My computer was shut down suddenly. You are very nice. See you later

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
17:38 17/07/2019

Đã đánh giá (JULIE): Good!

Nguyễn Thị Thúy Hoa

1 2 3 4 5
17:20 17/07/2019

Đã đánh giá (HUYENPHAN): very good!

Bé Huỳnh Kỳ Thư

1 2 3 4 5
07:16 17/07/2019

Đã đánh giá (LOREN): Good

Thế Thị Ngân

1 2 3 4 5
22:51 16/07/2019

Đã đánh giá (BELLE): Thanks teacher Belle for your helps. She is very friendly and enthusiastic.

Tran Thi My Duyen

1 2 3 4 5
19:48 16/07/2019

Đã đánh giá (ELLA): Thank you very much for the class

Trần Lý Thảo My

1 2 3 4 5
19:39 16/07/2019

Đã đánh giá (VANVU): Good teacher

Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
14:44 16/07/2019

Đã đánh giá (JOYCE): Good afternoon teacher Joyce! It was nice to meet you! I could almost understand all the lesson with you. You could teach me the way I could understand easily. You recognised my try and you didn't hesitate to help me understand anything difficult even though it wasted much time. However, sometimes you spoke too fast for me or some words I couldn't understand. But that's ok. You just need to sometimes ask your students: "Do you understand?" and they won't hesitate to answer honestly. Afterall, you are a very great teacher. I hope to see you again. Wish you have a great day!

Nguyễn Văn Thành

1 2 3 4 5
09:45 16/07/2019

Đã đánh giá (HOAIAN): good

Võ Xuân Cường

1 2 3 4 5
09:00 16/07/2019

Đã đánh giá (RAF): good

Le Thi Hong Quyen

1 2 3 4 5
20:50 15/07/2019

Đã đánh giá (TINA): Wonderful! Thank you so much.

Honey

1 2 3 4 5
16:47 15/07/2019

Đã đánh giá (ANNIE): Buổi học tốt

Đọc nhiều trong tháng

1) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

2) Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather Xem thêm

3) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

4) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

5) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

6) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

7) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

8) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

9) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

10) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

11) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

12) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

13) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

14) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

15) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

16) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

17) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

18) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

19) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

20) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

21) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

22) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

23) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

24) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

25) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

26) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

27) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

28) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

29) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

30) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

31) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

32) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

33) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

34) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

35) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

36) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

37) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

38) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

39) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

40) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

41) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

42) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

43) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

44) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

45) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

46) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

47) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

48) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

49) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

50) Tiếng Anh giao tiếp: giới thiệu Quê quán, nghề nghiệp và sở thích Xem thêm

51) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

52) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

53) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

54) Học tiếng Anh trực tuyến cho trẻ em, xu hướng của thế hệ Y Xem thêm

55) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

56) Kinh nghiệm luyện thi IELTS 6.0 Xem thêm

57) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

58) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

59) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

60) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

61) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

62) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

63) Học từ vựng thi IELTS, TOEIC Xem thêm

64) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

65) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

66) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

67) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

68) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

69) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

70) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

71) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

72) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

73) Học trực tuyến với người nước ngoài, tại sao không!? Xem thêm

74) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

75) Tiếng Anh Skype hiệu quả cho người bận rộn Xem thêm

76) 165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 4) Xem thêm

77) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

78) 10 'sự thật' thú vị về ngày lễ Halloween bằng tiếng Anh Xem thêm

79) Ca sĩ Hoàng Quyên: “Học tiếng Anh qua bài hát, tỏ tình sẽ lãng mạn hơn” Xem thêm

80) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

81) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

82) Học tiếng Anh giao tiếp: chìa khóa để nói tiếng Anh lưu loát Xem thêm

83) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

84) Làm thế nào để tự học tiếng Anh từ con số 0? Xem thêm

85) 45 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng ‘In’ (Phần I) Xem thêm

86) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

87) Học phát âm tiếng Anh, nên bắt đầu từ đâu Xem thêm

88) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

89) Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (sale) lương thưởng hấp dẫn Xem thêm

90) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

91) Phân biệt “Some Time”, “Sometime”, “Sometimes” Xem thêm

92) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

93) Kỹ năng đọc IELTS: Làm thế nào để được 7.0 Xem thêm

94) Thầy giáo nước ngoài chỉ 4 lỗi hay gặp của 'Ving-lish' Xem thêm

95) Những cuốn sách phải có khi luyện thi IELTS Xem thêm

96) Tưng bừng mừng tháng sinh nhật E-SPACE, nhận ưu đãi không giới hạn Xem thêm

97) Phân biệt Bill, Invoice và Receipt Xem thêm

98) 3 bước luyện kỹ năng nghe IELTS Xem thêm

99) Từ vựng chủ đề: Bóng đá Xem thêm

100) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP