Tin tức

Trang chủ/Tin tức

Tiếng anh người lớn

20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’

20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’

6 năm trước

Trong tiếng Anh, có rất nhiều từ ghép và thành ngữ phổ biến đi với từ “No”. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học này nhé!

Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh

Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh

6 năm trước

Khi ai đó làm việc gì tốt cho bạn thì một bức thư cảm ơn ngắn gọn thể hiện sự chân thành và lòng biết ơn là hành động mà bạn nên làm

kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí

Đăng ký

Phụ huynh và học viên đánh giá

Lê Lam Điền

1 2 3 4 5
20:40 30/09/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): Cô giáo nhẹ nhàng, nhiệt tình đáng yêu

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
17:56 30/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
13:55 30/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
13:54 30/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher

Nguyễn Tùng Dương

1 2 3 4 5
21:00 29/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): tot

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:17 29/09/2023

Đã đánh giá (ELMA): Very good

Đinh Nguyễn Xuân Duy

1 2 3 4 5
17:46 29/09/2023

Đã đánh giá (TRAMDANG): Thanks for Ms. Tram for helping me to make nicer sentences

Nguyễn Thị Thuấn

1 2 3 4 5
15:58 29/09/2023

Đã đánh giá (GIAN): you are good job, I hope I can learn E with you more and more

Phạm Quang Ninh

1 2 3 4 5
13:52 29/09/2023

Đã đánh giá (APPLE): good

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
13:38 29/09/2023

Đã đánh giá (SHAN): Thanks so much for your time!

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:57 29/09/2023

Đã đánh giá (RAF): Good teacher

Nguyễn Việt Dũng

1 2 3 4 5
16:29 28/09/2023

Đã đánh giá (TINA): Thank you very much

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:31 28/09/2023

Đã đánh giá (QUEENIE): I love your teaching style. ❤❤❤

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:17 28/09/2023

Đã đánh giá (HENRY): Thank you ❤❤❤

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
16:39 28/09/2023

Đã đánh giá (JAYEN): I enjoy having classes with Mr. Jayen. Today, we had some quite interesting and in-depth conversations.

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:38 28/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): ❤❤❤❤❤

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:15 28/09/2023

Đã đánh giá (CHRIS): Thank you ❤

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:56 28/09/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Thank you ❤

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:34 28/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): Cô dạy vui vẻ, nhiệt tình, giảng bài dễ hiểu.

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:23 28/09/2023

Đã đánh giá (QUYNHANH): Good teacher ❤

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
16:53 28/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Thank you ❤

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
15:56 28/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Very good

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
15:33 28/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Very good

Nguyễn Tùng Dương

1 2 3 4 5
21:13 27/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): tot

Nguyễn Tùng Dương

1 2 3 4 5
21:06 27/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): tot

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
15:59 27/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): :D

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
15:48 27/09/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
15:38 27/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): thank you

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
15:27 27/09/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:52 27/09/2023

Đã đánh giá (APPLE): Good Teacher

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:26 27/09/2023

Đã đánh giá (DEL): So effective. I love you

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:06 27/09/2023

Đã đánh giá (GIAN): he takes care carefully on each lessons. Good job

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:48 27/09/2023

Đã đánh giá (CHRIS): Prince is quite nice in class

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:54 27/09/2023

Đã đánh giá (ARLENE): Nice teacher. I love her because of her styles on teaching

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:29 27/09/2023

Đã đánh giá (EDDIE): He always corrects my mistakes carefully . Nice teacher

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
09:03 27/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): Nice. I love your teaching Styles

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
08:22 27/09/2023

Đã đánh giá (APPLE): Good

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
08:10 27/09/2023

Đã đánh giá (APPLE): Good

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
07:38 27/09/2023

Đã đánh giá (ACCAD): Good teacher ❤️❤️

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
07:17 27/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): Good teacher ❤️❤️

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
07:44 27/09/2023

Đã đánh giá (SHIRANI): Good teacher ❤️❤️

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
07:28 27/09/2023

Đã đánh giá (RICHARD): Good teacher ❤️❤️

Cao Hạ Trang

1 2 3 4 5
07:13 27/09/2023

Đã đánh giá (EDDIE): Good teacher ❤️❤️

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:30 26/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): We had an interesting conversation today. He taught me how to distinguish some words that have similar meanings. These words are used in different situation. Thanks for your guidance. See you next time.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:21 26/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): We had an interesting conversation today. He taught me how to distinguish some words that have similar meanings. These words are used in different situation. Thanks for your guidance. See you next time.

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
11:18 26/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): good

tran thị khang huyền

1 2 3 4 5
09:45 26/09/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): dạy dễ hiểu,nhiệt tình

Nguyễn Thị Thuý Duyên

1 2 3 4 5
21:24 25/09/2023

Đã đánh giá (MINHLE): welldone teacher, i very like teacher because teacher is lean easy understand

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:04 25/09/2023

Đã đánh giá (DEL): Thank you so much

Lương Thị Hiền

1 2 3 4 5
14:41 25/09/2023

Đã đánh giá (THACHDUONG): hơi nghiêm túc và không tương tác, chỉnh sửa nhiều cho học viên.

ngo duong minh

1 2 3 4 5
12:10 25/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): very very good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
09:54 25/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): very good

PHAM VIET ANH

1 2 3 4 5
09:35 25/09/2023

Đã đánh giá (LOVE): very good

Vũ Quỳnh Anh

1 2 3 4 5
21:16 24/09/2023

Đã đánh giá (MAGGY): Excellent. thank you

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
20:25 24/09/2023

Đã đánh giá (ELMA): great and friendly

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
20:29 24/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): so good and friendly

Nguyễn Trịnh Trúc Viên

1 2 3 4 5
22:09 23/09/2023

Đã đánh giá (APPLE): Thank you for your contributing on her skills.

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
22:15 23/09/2023

Đã đánh giá (MARCH): thanks so much for your great assistance

Apple

1 2 3 4 5
21:17 23/09/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): Giáo viên dễ gần, vui tính và nhiệt tình

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
21:18 23/09/2023

Đã đánh giá (NHU-Y): dễ hiểu

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
21:08 23/09/2023

Đã đánh giá (NHU-Y): dễ hiểu

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:38 23/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): .

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:36 23/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): .

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:33 23/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): .

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:31 23/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): .

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:25 23/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): Funny and good teacher

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:51 23/09/2023

Đã đánh giá (NHU-Y): Uh...

Đinh Vũ Hiền Giang

1 2 3 4 5
20:39 23/09/2023

Đã đánh giá (NHU-Y): UH...

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
14:11 23/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher.

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
14:57 23/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher.

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
14:39 23/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher.

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
20:00 22/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): vui vẻ

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
20:51 22/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): vui vẻ

Phan Nguyễn Minh Phát

1 2 3 4 5
20:22 22/09/2023

Đã đánh giá (SANYO): good

Phan Nguyễn Minh Phát

1 2 3 4 5
20:55 22/09/2023

Đã đánh giá (SANYO): the teacher is very funny

Souk Kimsay

1 2 3 4 5
14:01 22/09/2023

Đã đánh giá (YAN): Great Teacher thank you for teach us

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:49 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): :D

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:33 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:18 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): it is good for me to study with you

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:57 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): :d

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:47 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE):

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:39 22/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): thank you Loise

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
23:15 21/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): Many thanks for your time!

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
23:52 21/09/2023

Đã đánh giá (TINA): many thanks teacher

Apple

1 2 3 4 5
22:41 21/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): Thầy dạy dễ hiểu, vui vẻ và nhiệt tình

Apple

1 2 3 4 5
22:12 21/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): Thầy dạy dễ hiểu, vui vẻ và nhiệt tình

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
15:56 21/09/2023

Đã đánh giá (TRAMDANG): dễ hiểu

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
15:44 21/09/2023

Đã đánh giá (TRAMDANG): .

Chau Thuc Khue

1 2 3 4 5
11:42 21/09/2023

Đã đánh giá (EDDIE): Teacher Eddie always shows initiative and looks for new ways to get involved during my classes . Thanksss

Shusuke Ikeuchi

1 2 3 4 5
10:59 21/09/2023

Đã đánh giá (YAN): good teacher

Shusuke Ikeuchi

1 2 3 4 5
10:51 21/09/2023

Đã đánh giá (YAN): good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:37 20/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:20 20/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:57 20/09/2023

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:30 20/09/2023

Đã đánh giá (LOR): Lor is a good teacher

Nguyễn Tùng Dương

1 2 3 4 5
21:29 20/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): dạy hay

Nguyễn Tùng Dương

1 2 3 4 5
21:15 20/09/2023

Đã đánh giá (THEHOANG): dạy rất hay

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
16:56 20/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): dể hiểu

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
16:37 20/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): dễ hiểu

Souk Kimsay

1 2 3 4 5
11:14 20/09/2023

Đã đánh giá (YAN): Great teacher

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
18:43 19/09/2023

Đã đánh giá (LOR): nice

Ngô Tiến Định

1 2 3 4 5
12:04 19/09/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): good teacher

Souk Kimsay

1 2 3 4 5
11:16 19/09/2023

Đã đánh giá (ELMA): Thank Teacher Elma for you great performance and sharing a lot of knowledge to me. Sincerely Yours Kimsay

Phan Thị Ánh

1 2 3 4 5
11:15 19/09/2023

Đã đánh giá (ARLENE): She is one of my favorite teachers at E-Space, love you

Phan Thị Ánh

1 2 3 4 5
11:32 19/09/2023

Đã đánh giá (BICHPHAM): cô Bích Phạm rất tận tâm và hướng dẫn học trò bằng cả nhiệt huyết, cám ơn cô

Chau Thuc Khue

1 2 3 4 5
11:52 19/09/2023

Đã đánh giá (ARLENE): great! cô rất thân thiện và nhiệt tình hướng dẫn cháu , cám ơn cô.

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
21:21 18/09/2023

Đã đánh giá (SHAN): Thanks so much for your support

Nguyen Thi To Tam

1 2 3 4 5
15:51 18/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): very good in teaching, she always give me the best advice and send me document for learning. Thanks a lot for your enthusiastic ^^

Trần Thị Thanh Bình

1 2 3 4 5
09:24 18/09/2023

Đã đánh giá (MARCH): thanks so much for your support!

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
21:03 17/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): .

Nguyễn Tất Thành

1 2 3 4 5
21:54 17/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): nhiệt tình hỗ trợ và phát âm hay

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
19:34 17/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher. Thank you very much!

Phạm Trần Hải Ngân

1 2 3 4 5
19:16 17/09/2023

Đã đánh giá (IAN): He is a good teacher. Thank you very much!

Hương Đoàn

1 2 3 4 5
15:53 17/09/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Love it

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
11:27 16/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): Very good

Lê Vân Anh

1 2 3 4 5
10:46 16/09/2023

Đã đánh giá (DEL): She is a good teacher when she tries to correct my mistakes.

Lê Vân Anh

1 2 3 4 5
10:58 16/09/2023

Đã đánh giá (DEL): good teacher.

Hồ Huỳnh Lâm

1 2 3 4 5
21:18 15/09/2023

Đã đánh giá (ELMA): friendly, good communicate

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
18:56 15/09/2023

Đã đánh giá (BELLE): I am happy to have a class with teacher Belle again. We had a discussion about New Year's resolution and diet, which topics we both enjoyed and had many interesting ideas to share with each other.

Nguyen huyen

1 2 3 4 5
22:04 14/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Joining her class, I feel confident and happy. Thank you!

Nguyen huyen

1 2 3 4 5
22:11 14/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): My English speaking is improving well since I joined her class. She often makes some recommendations carefully for my session. Thank Ms Loise so much.

Nguyễn Phúc Hà Châu

1 2 3 4 5
18:52 14/09/2023

Đã đánh giá (GLEN): .

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
18:09 14/09/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): good

Nguyen Thi To Tam

1 2 3 4 5
17:52 14/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): he is very funny in teaching

Yên Thảo

1 2 3 4 5
11:23 14/09/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): very good

Jenna Nguyễn

1 2 3 4 5
08:43 14/09/2023

Đã đánh giá (RAF): Wonderful class with Mr Raf

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:23 13/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good teacher. Thank you very much for your support to improve my english skill.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:02 13/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise teacher, thank you for your some advices to improve my English skill.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:00 13/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good/enthusiastic teacher.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:10 13/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Today i had learned about how to ask a question and how to answer. Thanks Loise teacher for your enthusiastic to help me improve my English skill

Bùi Quốc Bằng

1 2 3 4 5
17:52 13/09/2023

Đã đánh giá (MYHUONG): Very good

Ngô minh châu

1 2 3 4 5
16:01 13/09/2023

Đã đánh giá (LYNDLE): good

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
15:36 13/09/2023

Đã đánh giá (RAF): Mr Raf is a wonderful teacher who always creates a supportive learning environment to his students. I am happy to study under his guidance.

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
15:36 13/09/2023

Đã đánh giá (RAF): Mr Raf is a wonderful teacher who always creates a supportive learning environment to his students. I am happy to study under his guidance.

Hạnh

1 2 3 4 5
14:39 13/09/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Perfect!

Hạnh

1 2 3 4 5
14:33 13/09/2023

Đã đánh giá (MINHLE): Perfect!

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:26 12/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our lesson, we talked about the earthquake in the Philippine. I learnt some new interesting words. These words are below: collapse, flood, peeled off, debris, subside, devastating time.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:16 12/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our lesson, we talked about the earthquake in the Philippine. I learnt some new interesting words. These words are below: collapse, flood, peeled off, debris, subside, devastating time.

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:25 12/09/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): tttttttttthhhhhhhhhhaaaaaaaaaannnnnnnnnnkkkkkkkkkk

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:43 12/09/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): ggggggggggggggoooooooooooooooooodddddddddddddd

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
12:19 12/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): thanks for your sharing

Nguyen Thi To Tam

1 2 3 4 5
21:30 11/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): Study with Mr.Paulo is very fun, he is also enthusiastic as well.

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:36 11/09/2023

Đã đánh giá (LINHTRAN): good good good good good good good good good good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:56 11/09/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): good

Nguyen Thi To Tam

1 2 3 4 5
10:47 11/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): she is very enthusiastic in teaching

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
22:49 09/09/2023

Đã đánh giá (SHAN): It's a nice opportunity for me to meet teacher Shan today. Our lesson was relaxing and effective, and I hope to attend more classes with her in the future.

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
22:02 09/09/2023

Đã đánh giá (LUZ): My lesson with teacher Luz today was enjoyable. She is a friendly and patient teacher.

Kim Ngọc Minh Châu

1 2 3 4 5
22:03 09/09/2023

Đã đánh giá (AMY): I'm happy to have a lesson with Ms Amy today. She motivated me and our lesson today was vibrant with many conversations and activities.

Nguyễn Kim Ngọc

1 2 3 4 5
16:58 09/09/2023

Đã đánh giá (SHAN): Thank you to teach learn english today .have a nice weekend and she you later .

minhphuc

1 2 3 4 5
21:02 08/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): nice and good

minhphuc

1 2 3 4 5
21:32 08/09/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): good

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:00 08/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): it was nice to study with you

Chau Thuc Khue

1 2 3 4 5
10:06 08/09/2023

Đã đánh giá (CHIPHAT): good!

Nguyễn Văn Kiên

1 2 3 4 5
08:50 08/09/2023

Đã đánh giá (JAYEN): JAYEN can help me understand basic English which I missed before, and show me how to fix my mistake.

Hoàng Bích Loan

1 2 3 4 5
21:29 07/09/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Talking to Mr Jayen is great, I can share my own opinion and listen to his opinion about a topic. It's so good when we were on same page haha. Thanks so much.

Nguyễn Thành Phát

1 2 3 4 5
18:41 07/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): Very good

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
17:15 07/09/2023

Đã đánh giá (RAF): very good

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
17:05 07/09/2023

Đã đánh giá (RAF): very good

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
17:47 07/09/2023

Đã đánh giá (LOR): very good

Nguyễn văn nam

1 2 3 4 5
14:33 07/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): She is a good teacher and dedicated to her students

Manh Tien Nguyen

1 2 3 4 5
13:12 07/09/2023

Đã đánh giá (JAYEN): Teacher Jayen provided real values that I need to improve.

Nguyễn Thanh Tuấn

1 2 3 4 5
13:03 07/09/2023

Đã đánh giá (LOR): Business result

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:52 07/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our lesson, we talked about the obstacles to learning English. We analyzed the English study method when I was a student in secondary school. Thank you for your guidance. It will be nice to meet you again next time.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:45 07/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our lesson, we talked about the obstacles to learning English. We analyzed the English study method when I was a student in secondary school. Thank you for your guidance. It will be nice to meet you again next time.

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:33 06/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is enthusiastic teacher. Today i am learned about how to description the quality of products/service. Thank you your support to improve my English skill !

Nguyễn Việt Dũng

1 2 3 4 5
13:08 06/09/2023

Đã đánh giá (AMY): Thank you very much

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:12 06/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our class today, we made the conversation about the big data architecture, recommendation system, business intelligence, and e-wallet. This makes me brainstorm and find the suitable words for describing my ideas. Thanks and see you next time.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:05 06/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In our class today, we made the conversation about the big data architecture, recommendation system, business intelligence, and e-wallet. This makes me brainstorm and find the suitable words for describing my ideas. Thanks and see you next time.

Lê Viết Hà

1 2 3 4 5
21:52 05/09/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): thay day tot

minhphuc

1 2 3 4 5
19:12 05/09/2023

Đã đánh giá (YAN): great

Phạm Gia Hưng

1 2 3 4 5
19:39 05/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): good teacher. Thanks you teacher LOISE

Nguyễn Thành Phát

1 2 3 4 5
18:59 05/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): Very good

Đào Thị Thủy

1 2 3 4 5
16:08 05/09/2023

Đã đánh giá (LANVY): cô giáo trẻ, dễ thương, dạy rất trách nhiệm, nội dung học đa dạng, khiến em bé thích thú, vui và hào hứng học. Bé hari rất thích học cô Lan Vy. Cảm ơn Cô giáo.

Nguyễn Lê Quyền Trân

1 2 3 4 5
11:36 05/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): thank for your training and sharing

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
22:10 04/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good and enthusiastic teacher, she gave me some advices to improve my English skill

Nguyễn Hồ Chiến

1 2 3 4 5
21:43 04/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Loise is a good and enthusiastic teacher, she gave me some advices to improve my English skill

minhphuc

1 2 3 4 5
19:55 04/09/2023

Đã đánh giá (YAN): good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:40 04/09/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): nice

Yên Thảo

1 2 3 4 5
18:17 04/09/2023

Đã đánh giá (MINHPHUONG): good

Lê Thị Ngân Tâm

1 2 3 4 5
16:45 04/09/2023

Đã đánh giá (TINA): Everyday I have to wake up earlier just book her class. She is so energy!

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
13:23 04/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In the class today, we learned about the food topic vocabulary. Examples are a mushroom, a frog, a fry food, a spring roll, an exotic food, etc. Thank you for supporting me throughout the class.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
13:15 04/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In the class today, we learned about the food topic vocabulary. Examples are a mushroom, a frog, a fry food, a spring roll, an exotic food, etc. Thank you for supporting me throughout the class.

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
20:37 02/09/2023

Đã đánh giá (HONGNHAT): good

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:42 02/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In this class today, we talked about the Hackathon competition on information technology and valedictorians in the exams. Thank you for your guidance.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
19:35 02/09/2023

Đã đánh giá (PAULO): In this class today, we talked about the Hackathon competition on information technology and valedictorians in the exams. Thank you for your guidance.

Lê Hoàng Minh

1 2 3 4 5
18:26 01/09/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): Cô Trang dạy học rất giỏi và tận tình

Nguyễn văn nam

1 2 3 4 5
08:52 01/09/2023

Đã đánh giá (LOISE): Good

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:26 31/08/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): nice

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:17 31/08/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): nice

Nguyễn Ngọc Thảo Quyên

1 2 3 4 5
15:47 30/08/2023

Đã đánh giá (LOISE): very good teacher

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:29 30/08/2023

Đã đánh giá (PAULO): In the conversation today, we talked about the cinema and the national graduation exam. I learned many interesting new words. Thank you for correcting my mistakes. See you next time.

Nguyễn Thị Anh Thư

1 2 3 4 5
12:17 30/08/2023

Đã đánh giá (PAULO): In the conversation today, we talked about the cinema and the national graduation exam. I learned many interesting new words. Thank you for correcting my mistakes. See you next time.

Yên Thảo

1 2 3 4 5
08:54 30/08/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): good teacher

Yên Thảo

1 2 3 4 5
08:18 30/08/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): yes

Yên Thảo

1 2 3 4 5
08:56 30/08/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): good

Yên Thảo

1 2 3 4 5
08:36 30/08/2023

Đã đánh giá (TRANGVU): nice

Nguyễn Thường Mai

1 2 3 4 5
21:37 29/08/2023

Đã đánh giá (QUANGHUY): nice

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
18:40 29/08/2023

Đã đánh giá (LOISE): So good

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
18:25 29/08/2023

Đã đánh giá (YAN): I like teacher

Đỗ Thị Mộng Cầm

1 2 3 4 5
18:13 29/08/2023

Đã đánh giá (YAN): I like teacher

Đọc nhiều trong tháng

1) Cách dùng Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh Xem thêm

2) 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’ Xem thêm

3) 10 từ điển online tốt nhất dành cho người học tiếng Anh Xem thêm

4) Tên viết tắt của 27 tổ chức Quốc tế trên thế giới Xem thêm

5) Cách dùng tư Only và Just trong tiếng Anh Xem thêm

6) Các cách hỏi thăm và trả lời khi giao tiếp bằng tiếng Anh Xem thêm

7) Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh Xem thêm

8) Phân biệt made by, made for, made from, made of, made out of, made with, made in Xem thêm

9) 10 Cụm động từ với Set trong tiếng Anh Xem thêm

10) Mẫu câu khen ngợi hay nhất trong tiếng Anh Xem thêm

11) Các hậu tố chỉ nghề nghiệp trong tiếng Anh Xem thêm

12) Phân biệt Rent, Lease, Hire trong tiếng Anh Xem thêm

13) Danh từ tập hợp phổ biến trong tiếng Anh Xem thêm

14) Phân biệt One và Once trong tiếng Anh Xem thêm

15) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Bán hàng và Marketing Xem thêm

16) "Ghi điểm" với sếp bằng những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh lịch sự Xem thêm

17) Các dạng thức của động từ: V-ing và To-V Xem thêm

18) 10 từ đồng nghĩa với ‘Happy’ Xem thêm

19) 10 thành ngữ tiếng Anh với ‘Money’ Xem thêm

20) 15 tính từ đồng nghĩa với ‘Kind’ (Tốt bụng) Xem thêm

21) Phân biệt Maybe, Perhaps và Possibly Xem thêm

22) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Ngành Nail (làm móng) Xem thêm

23) Cách viết thư cảm ơn trong tiếng Anh Xem thêm

24) Những từ vựng tiếng Anh chủ đề Dịch bệnh Coronavirus Xem thêm

25) Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng ‘-re’ Xem thêm

26) 20 cụm động từ hay gặp trong bài thi IELTS Xem thêm

27) Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh Xem thêm

28) Phân biệt Defer, Delay, Postpone và Cancel Xem thêm

29) Các cách miêu tả một người trong tiếng Anh Xem thêm

30) Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from Xem thêm

31) Phân biệt ability, capability và capacity Xem thêm

32) 12 từ cảm thán hay dùng trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

33) Các mẫu câu để sắp xếp một cuộc hẹn bằng tiếng Anh Xem thêm

34) Phân biệt Go back, Come back và Return Xem thêm

35) Cách diễn đạt hy vọng và mong muốn trong tiếng Anh Xem thêm

36) 15 cách để nói Yes trong tiếng Anh Xem thêm

37) Dùng 'the reason why', 'the reason is because' đúng hay không Xem thêm

38) Phân biệt 'sometime', 'some time' và 'sometimes' Xem thêm

39) 4 bộ sách tiếng Anh kinh điển dành cho dân văn phòng Xem thêm

40) Phân biệt 'vacation' và 'holiday' trong tiếng Anh - Mỹ Xem thêm

41) Cấu trúc đề thi ielts speaking gồm mấy phần? Xem thêm

42) 20 câu đố vui cực hay bằng tiếng Anh Xem thêm

43) Phân biệt 'convince' và 'persuade" Xem thêm

44) 15 cách để bắt đầu và kết thúc 1 cuộc hội thoại bằng tiếng Anh Xem thêm

45) 8 trang web học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả Xem thêm

46) 10 cụm từ tiếng Anh teen Việt hay dùng Xem thêm

47) CHƯƠNG TRÌNH CỘNG TÁC VIÊN – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI KHÓA HỌC TRÊN TOÀN QUỐC Xem thêm

48) 20 cách nói ‘rất nhiều’ thay cho ‘a lot’ Xem thêm

49) 4 cách dùng đơn giản với 'I’m sorry' Xem thêm

50) Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?” Xem thêm

51) Cách dùng và phân biệt liên từ While, When Xem thêm

52) Phân biệt 'customer' và 'client' Xem thêm

53) Phân biệt thief, robber, burglar Xem thêm

54) 3 TRANG WEB VỚI CÁC BÀI LUYỆN NGHE THỜI LƯỢNG 1 PHÚT Xem thêm

55) CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH DÀNH CHO HỌC VIÊN VÀ GIÁO VIÊN TẠI E-SPACE.VN Xem thêm

56) 15 Thành ngữ tiếng Anh thông dụng của người bản ngữ Xem thêm

57) 35 lời tỏ tình lãng mạn nhất bằng tiếng Anh (Phần III) Xem thêm

58) Phân biệt Unless và If not Xem thêm

59) Hướng dẫn xem Skype ID và add Skype vào danh bạ Xem thêm

60) Phân biệt Miss và Remember Xem thêm

61) 20 thành ngữ thú vị về chủ đề Sức khỏe Xem thêm

62) Phân biệt 'group' và 'team' trong tiếng Anh Xem thêm

63) Học tiếng Anh: Cụm động từ với Tell Xem thêm

64) Từ vựng chủ đề: Văn hóa Xem thêm

65) Phân biệt khác nhau 'wait' và 'await' Xem thêm

66) Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh Xem thêm

67) 10 câu nói hay nhất về tình yêu của người nổi tiếng Xem thêm

68) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Mùa đông Xem thêm

69) Phân biệt Problem, Trouble và Issue Xem thêm

70) Học tiếng Anh online với người nước ngoài chi phi thấp Xem thêm

71) 9 trang web luyện thi IELTS trực tuyến tốt nhất Xem thêm

72) Giao tiếp công sở: Xin nghỉ phép và Xin thôi việc Xem thêm

73) Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh cở bản trong giao tiếp tiếng Anh Xem thêm

74) Giới từ trong tiếng Anh Xem thêm

75) 20 cụm từ và thành ngữ với ‘No’ Xem thêm

76) Trễ hẹn và các cách giải thích bằng tiếng Anh Xem thêm

77) 10 câu chúc Trung thu bằng tiếng Anh ấm áp nhất Xem thêm

78) 15 cách kết thúc lịch sự trong tiếng Anh giao tiếp Xem thêm

79) Một vài từ vựng tiếng anh về các cung hoàng đạo Xem thêm

80) Làm thế nào để bớt “stress” khi học tiếng Anh giao tiếp? Xem thêm

81) 4 bước để có lời từ chối lịch sự, tế nhị trong tiếng Anh Xem thêm

82) Học từ vựng tiếng Anh: chủ đề Chính trị Xem thêm

83) Từ vựng tiếng Anh chủ đề: Năm mới Xem thêm

84) Từ vựng chủ đề: Xin việc trong tiếng Anh Xem thêm

85) 45 cặp từ tiếng Anh không thể tách rời (phần 1) Xem thêm

86) Nên Cho Bé Học Tiếng Anh Ở Trung Tâm Hay Tự Học Ở Nhà Xem thêm

87) Tiếng Anh cho bác sĩ: Làm sao để cải thiện tiếng Anh chuyên ngành y Xem thêm

88) Học tiếng Anh qua Skype - 2 trong 1 Xem thêm

89) Luyện thi IELTS Speaking – Thành ngữ về âm nhạc Xem thêm

90) Cách trả lời câu hỏi 'How are you?' Xem thêm

91) 6 phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh tốt nhất cho trẻ Xem thêm

92) Học phát âm tiếng Anh: Nắm vững âm, đừng học theo quy luật Xem thêm

93) Đáp án đề thi thử THPT Quốc Gia môn tiếng Anh (Đề 1 – Phần 1) Xem thêm

94) Tất tần tật từ vựng tiếng Anh chủ đề Giáng sinh Xem thêm

95) Những cụm từ nối khiến câu nói của bạn hay hơn Xem thêm

96) Trắc nghiệm tiếng Anh đơn giản với do, make và take Xem thêm

97) Cách dùng Whoever, Whichever, Whatever, Whenever, Wherever và However Xem thêm

98) Học tiếng Anh qua skype có tốt như bạn nghĩ?. Xem thêm

99) Cách sử dụng 'do' và 'make' trong tiếng Anh Xem thêm

100) Luyện thi IELTS Speaking – Thành ngữ về tiền bạc Xem thêm

Bài viết từ giáo viên hàng đầu

TẶNG TIẾT HỌC MIỄN PHÍ KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP